RSS Feed for Giai đoạn 2017-2022: Sáng kiến mang lại hơn 2.700 tỷ đồng cho PV GAS | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 17:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giai đoạn 2017-2022: Sáng kiến mang lại hơn 2.700 tỷ đồng cho PV GAS

 - Tiếp nối truyền thống của một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành Dầu khí, giai đoạn 2017 - 2022, phong trào sáng kiến, cải tiến tại PV GAS luôn được triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao, với 406 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 2.700 tỷ đồng.
Chương trình hành động ‘Thực hiện nhiệm vụ năm 2022’ của PV GAS Chương trình hành động ‘Thực hiện nhiệm vụ năm 2022’ của PV GAS

Ngày 10/5/2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022. Triển khai thực hiện Quyết định của Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng vừa ban hành Chương trình hành động, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được PVN chấp thuận cho PV GAS.

Nhiều năm liên tiếp PV GAS có độ tin cậy các hệ thống khí đạt 100% Nhiều năm liên tiếp PV GAS có độ tin cậy các hệ thống khí đạt 100%

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 do Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam vừa phát động, nhằm đánh giá công tác quản lý an ninh, an toàn - sức khỏe - môi trường trong năm 2021, quý 1/2022 và đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) vào ngày 21/5/2022.


Đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào sáng kiến, cải tiến:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và đặc biệt được sự quan tâm trực tiếp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai/phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm; Phong trào thi đua lao động sáng tạo; Phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, PCCN hàng năm; Phát động phong trào thi đua trong các đợt dừng khí bảo dưỡng sửa chữa; Phát động phong trào hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng các dự án; Phong trào văn hóa PV GAS, Dầu khí; Phát động phong trào hưởng ứng Tháng Công nhân, Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Văn hóa Dầu khí; Phát động phong trào thi đua quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”;…

Với đặc điểm ngành công nghiệp khí là ngành có kỹ thuật công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn nên tại PV GAS luôn chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, coi việc áp dụng những sáng kiến cải tiến (SKCT) là nhu cầu thiết yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; nhấn mạnh nhân tố con người, coi trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật vững vàng, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi cho phong trào SKCT phát triển mạnh mẽ tại PV GAS.

Vào dịp đầu năm, PV GAS/CĐ PV GAS định kỳ phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo đến tất cả các đơn vị cơ sở, với những yêu cầu - định hướng phù hợp từng giai đoạn; Xây dựng quy chế đưa các thành tích sáng kiến là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của cá nhân, đơn vị là cơ sở để bình xét thi đua cá nhân và tập thể, nâng lương/điều chỉnh lương đối với cá nhân; Tổ chức bình xét khen thưởng ý tưởng sáng kiến để khuyến khích khen thưởng kịp thời ở cấp độ cơ sở và khen thưởng các tập thể công đoàn có số sáng kiến được đăng ký và công nhận với số lượng lớn, đem lại lợi ích cho Tổng Công ty (TCT). Công đoàn cũng bình chọn sáng kiến tiêu biểu, áp dụng rộng rãi, đem lợi ích lớn, có đầu tư chất xám nhiều để đề xuất khen thưởng cấp TCT, cấp Tập đoàn và cấp cao hơn.

Để tạo điều kiện, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, Công đoàn và các phòng ban chuyên môn phối hợp với nhau đề xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình quản lý hoạt động SKCT.

Trong đó, CĐ PV GAS đã đề xuất và phối hợp cùng Ban CNTT xây dựng và triển khai áp dụng phần mềm tiếp nhận và theo dõi, quản lý triển khai các ý tưởng sáng kiến trên trang web nội bộ của Tổng công ty để NLĐ dễ dàng đăng ký các ý tưởng, giải pháp mọi lúc, mọi nơi.

Đến nay, công tác lao động sáng tạo được triển khai đến từng đơn vị và quản lý trên hệ thống thông qua phần mềm. Công tác này đã thực hiện tốt và đang tiếp tục sử dụng phần mềm tiếp nhận đánh giá khen thưởng triển khai ý tưởng sáng kiến tích hợp với phần mềm quản lý hoạt động sáng kiến của TCT để khuyến khích, hỗ trợ CBCNV ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng sáng kiến, góp phần nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Hiệu quả cao, đóng góp quan trọng:

Với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền và Công đoàn, phong trào lao động sáng tạo, phát huy SKCT tại PV GAS phát triển ngày càng sâu rộng đến tất cả các đơn vị, lôi cuốn được đông đảo NLĐ hưởng ứng tham gia. Các SKCT được áp dụng trong thực tế đã góp phần quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí, hàng năm đem lại lợi ích kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017 - 2022, phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS luôn được phát động và triển khai phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và đặc biệt là qua hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, phong trào vẫn duy trì tích cực với các hình thức triển khai trực tiếp và tăng cường hoạt động online, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Có 959 cá nhân được Công ty/Tổng công ty công nhận 406 sáng kiến, giải pháp, giá trị làm lợi hơn 2.756 tỷ đồng và nhiều lợi ích phi vật chất khác như: Góp phần rất lớn vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn cho hoạt động của PV GAS. Hoạt động SKCT còn giúp CBCNV, người lao động PV GAS làm chủ được công nghệ thiết bị, nâng cao nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Trong số 406 sáng kiến kể trên có 91 sáng kiến được khen thưởng cấp TCT, 19 sáng kiến được khen thưởng cấp Tập đoàn. Giai đoạn 2017 - 2021, có 94 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

Bên cạnh đó, PV GAS cũng đạt nhiều giải thưởng về KHCN, sáng tạo khác như: 2 Giải ba và 3 giải Khuyến khích Giải thưởng VIFOTEC năm 2020; 7 Công trình Thanh niên (CTTN) cấp Đoàn Khối DNTW năm 2018, 2020; 5 CTTN cấp Đoàn Tập đoàn năm 2019.

Công đoàn PV GAS cũng tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong giai đoạn 1 vượt hơn 30% chỉ tiêu đăng ký với Công đoàn ngành, đạt 197/150 sáng kiến với sự tham gia tích cực của 17 công đoàn đơn vị thuộc Công đoàn PV GAS.

Từ năm 2017 đến năm 2021, Công đoàn PV GAS liên tục được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua toàn diện; đồng thời nhiều lần đạt được các thành tích khen thưởng khác của các cấp như: Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Cờ thi đua, Bằng khen Tập đoàn; Tập thể Lao động xuất sắc... Với những thành tích xuất sắc đạt được, Công đoàn PV GAS cũng đề nghị CĐ DKVN khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào lao động sáng tạo giai đoạn 2017 - 2022 và trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1.

Hoạt động SKCT đóng góp tích cực vào SXKD và sự phát triển bền vững của PV GAS. Giai đoạn 2017 - 2022, PV GAS đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn giao, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, PV GAS đang cung cấp khí khô với sản lượng 10 tỷ m3/năm (đáp ứng nguyên nhiên liệu sản xuất 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm toàn quốc). Cơ cấu cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ lớn: Điện (70%), đạm (15%), hộ công nghiệp (15%). Cung cấp LPG đạt trên 2 triệu tấn/năm (trong nước gần 1,6 triệu tấn, chiếm 70% thị phần cả nước; Xuất khẩu và kinh doanh quốc tế trên 0,4 triệu tấn/năm)./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động