RSS Feed for EVNNPC sẽ “số hóa” mọi lĩnh vực hoạt động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 22:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPC sẽ “số hóa” mọi lĩnh vực hoạt động

 - Đó là định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tại buổi họp báo cáo các công việc thực hiện theo tinh thần cuộc họp về việc Kiểm điểm triển khai các công việc theo kế hoạch công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

EVNNPC: Nâng tầm hợp tác, hướng đến phát triển bền vững

Theo báo cáo của EVNNPC về triển khai rà soát công tác công nghệ thông tin, đếm thời điểm này, việc triển khai phần mềm KPI: đã hoàn thành và ban hành bộ chỉ tiêu KPI của Tổng công ty và các đơn vị; đã cơ bản xây dựng xong phần mềm và cài đặt trên máy chủ của EVNNPC tại Linh Đàm, còn một số chi tiết nhỏ sẽ hoàn tất vào ngày 3/1/2019. 

Về phần mềm Eoffice: đã làm việc với Viettel để rút bớt thao tác ký số trên SIM và hoàn thành việc chuyển đổi SIM ký số 01 bước cho Ban Tổng giám đốc và các Trưởng ban; hoàn thành nâng cấp Module Lịch tuần theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty; lập phương án chuyển đổi nội dung văn bản từ file.PDF sang file.docx (hỗ trợ tìm kiếm văn bản theo nội dung); trang bị máy chủ và chuyển đổi phần mềm sang hệ thống máy chủ mới từ 01/1/2019.

Về phần mềm Giám sát công việc: hoàn thành xây dựng phần mềm xử lý công việc theo luồng công việc từ Ban Tổng giám đốc đến các Ban đến chuyên viên và đánh giá công việc hoàn thành, quản lý và thể hiện thông báo, các tiện ích trên Eoffice 3.0; chuyển đổi phần mềm lên hệ thống máy chủ mới và chuẩn bị số liệu để triển khai phần mềm từ 1/1/2019.

Đối với phần mềm QLĐTXD (IMIS): đã kiểm tra, rà soát việc cập nhật dữ liệu và áp dụng phần mềm QLĐTXD của tất cả các đơn vị, cập nhật đến 31/12/2018 là 5.237 dự án, đạt yêu cầu kế hoạch; làm việc với EVNICT xây dựng công cụ kết nối IMIS và Eoffice 3.0 để triển khai phân hệ quản lý hồ sơ dự án.

Về phần mềm PMIS: hiện khoảng 70% số điện lực của 06 đơn vị khảo sát có bản đồ địa chính với thời gian cập nhật rải từ 2005 đến 2017; từ 02/1/2019, bắt đầu triển khai thí điểm phân hệ OMS tại PC Hưng Yên và các điện lực, đội 110kV, dự kiến 15/1/2019 hoàn thiện vẽ sơ đồ lưới 1 sợi cho toàn bộ lưới điện cao thế, trung thế của PC Hưng Yên.

Việc triển khai hệ thống CMIS 3.0: đã đưa vào vận hành đầy đủ 04 máy chủ thuê để triển khai CMIS3.0 cho các CTĐL đúng kế hoạch; thực hiện phân quyền truy cập cơ sở dữ liệu CMIS3.0 cho các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu, cấp quyền cho các cán bộ vận hành để thuận tiện trong việc khai thác, thống kê số liệu phục vụ công tác điều hành, sản xuất tại các đơn vị; nâng cấp các phần mềm của EVNNPC tích hợp vào CMIS 3.0: ghi chỉ số & phát triển khách hàng, chấm nợ online/offline...

Về phần mềm HRMS: đã hoàn thành công tác cập nhật số liệu nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị.

Về hệ thống ERP: phối hợp với EVNICT tham gia kiểm tra các biểu đối ứng, các biểu kiểm soát chương trình ERP; phối hợp với EVNICT cập nhật cách tạo bút toán start cho hệ thống ERP; tham gia thiết lập bộ giá trị Value Set theo các định mức chi phí theo quy định, đào tạo và kiểm thử bộ định mức chi phí và áp dụng từ 01/01/2019 tại toàn Tổng công ty để lập báo cáo kế hoạch tài chính.

Đối với dự án Data Warehouse (DW): đã làm việc với các đối tác để giới thiệu các giải pháp DW cho lãnh đạo EVNNPC; Tổng công ty đã họp và chuyển dự án sang kế hoạch thực hiện năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc EVNNPC chỉ đạo: Cần triển khai đề án nghiên cứu ứng dụng KHCN 4.0 vào các lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, đầu tư  xây dựng, quản trị doanh nghiệp; số hóa toàn bộ khách hàng, toàn bộ CBCNV, toàn bộ các trang thiết bị, các phần tử của hệ thống điện; cần nghiên cứu phương thức kết nối các phương tiện với nhau đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả…

Bà Ánh cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban Kinh doanh chủ trì Phần mềm quản lý dịch vụ khách hàng: thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện, chăm sóc khách hàng đa kênh; phối hợp với Ban Kỹ thuật, NPCETC thực hiện kết nối hệ thống thông tin các Trung tâm điều khiển xa về Trung tâm chăm sóc khách hàng. 

Ban Kỹ thuật xây dựng kế hoạch đưa các Trung tâm điều khiển xa, hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DSM), mở rộng phần mềm quản lý kỹ thuật cho phần lưới điện hạ áp (xây dựng trên bản đồ GIS). 

Ban Tổ chức nhân sự xây dựng phần mềm quản trị nguồn nhân lực, trong đó lưu ý các chức năng: tiêu chuẩn và chuẩn hóa cán bộ, đánh giá hiệu quả công việc, kế hoạch thi sát hạch hàng năm, kiểm soát chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên. 

Ban Công nghệ thông tin chủ trì, tham mưu xây dựng hệ thống Quản trị dữ liệu lớn, đảm bảo cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin vận hành đáp ứng các yêu cầu về sử dụng dữ liệu tới năm 2022 và tính tới năm 2025. 

Ban Quản lý đầu tư nghiên cứu ứng dụng Google Earth trong công tác thiết kế, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng.

Văn phòng, Ban Quan hệ cộng đồng: đề xuất xây dựng văn phòng số, lưu trữ số, số hóa công tác truyền thông và các ứng dụng khác để kiểm soát các thông tin gây bất lợi tới Tổng công ty.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động