RSS Feed for EVNHCMC: Tạo đột phá cho giai đoạn mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 01/10/2023 19:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNHCMC: Tạo đột phá cho giai đoạn mới

 - Thực hiện định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đóng vai trò then chốt”, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo, với chủ đề “Đề cao văn hóa trách nhiệm; tiếp tục nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”.

Giảm tỷ lệ điện phân phối: 5 giải pháp của EVNHCMC

Giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng 6,75%/năm

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, giai đoạn 2011-2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 88,48 tỷ kWh, gấp trên 1,4 lần so với giai đoạn 2006-2010, bình quân đạt 17,70 tỷ kWh/năm. Tăng trưởng bình quân đạt 6,75%/năm.

Điện thương phẩm bình quân đầu người trên địa bàn Thành phố luôn ở mức cao, gần gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Năm 2011 là 2.036 kWh/người/năm, đến năm 2015 đạt 2.477 kWh/người/năm, tăng trưởng bình quân 4,70%/năm.

Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 5,76% năm 2011 xuống còn 4,66% năm 2015. Bên cạnh đó, sản lượng điện tiết kiệm hàng năm đạt trên 2% sản lượng điện thương phẩm, cả giai đoạn tiết kiệm được là 2.284 triệu kWh gấp trên 3 lần so với giai đoạn 2006-2010, đáp ứng mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng điện và giúp giảm phát thải tương đương 1,43 triệu tấn CO2, mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường của Thành phố.

Đặc biệt, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, chỉ số SAIFI giảm từ 25,04 lần năm 2011 xuống còn 6,72 lần/khách hàng năm 2015; chỉ số SAIDI giảm từ 3.433 phút năm 2011 xuống còn 720 phút/khách hàng năm 2015.

Trong giai đoạn 2010-2015, EVNHCMC đã thực hiện hoàn tất xây dựng mới và đóng điện 4 trạm biến áp 220kV với tổng khối lượng tăng thêm là 2.000MVA và 99,5km đường dây; hoàn tất xây dựng mới và đóng điện 16 trạm biến áp 110kV với tổng khối lượng tăng thêm 1.764MVA và 83,7 km đường dây; xây dựng mới và cải tạo trạm biến áp trung thế là 2.336 trạm với công suất tăng thêm là 1.955 MVA, 857km đường dây trung thế và 1.490 km đường dây hạ thế; triển khai công tác bảo vệ trạm đo gió và thu thập số liệu để xác định bản đồ quy hoạch gió làm căn cứ đánh giá tiềm năng và khả năng phát triển điện gió tại vùng ven biển huyện Cần Giờ.

 

Bên cạnh đó, thực hiện công tác an toàn - mỹ quan hệ thống điện, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, EVN HCMC đã xử lý dứt điểm 4.289 vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; hoàn thành 75 dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin; chỉnh trang 3.892,3 km dây thông tin trên 144.943 trụ điện…

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về xây dựng mô hình nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015, EVNHCMC đã hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn cho tất cả các xã trên địa bàn Thành phố; đạt 100% hộ nông dân được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia. Tổng số vốn đầu tư cho lưới điện nông thôn trong giai đoạn này gần 2.000 tỷ đồng.

Đột phá cho giai đoạn mới

Năm 2016 là năm đầu tiên EVNHCMC triển khai các chương trình kế hoạch của giai đoạn 2016-2020 nhằm đổi mới toàn diện và đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty, để từng bước đạt được các thông số bình quân cơ bản ngang tầm các công ty điện lực của các nước phát triển trong khu vực.

Từ kế hoạch đó, EVNCMC đã đề ra 3 mục tiêu tổng quát: Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống nhân dân, Thành phố; nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đáp ứng mục tiêu xây dựng Tổng công ty phát triển ngang tầm các Công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực vào năm 2020; nâng cao năng suất lao động, đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, CNVC-LĐ đối với chức trách nhiệm vụ được giao gắn với văn hóa doanh nghiệp EVN HCMC; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, EVNHCMC tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể: trong công tác quản lý vận hành, EVNHCMC tiếp tục hoàn thiện và triển khai Chương trình về giảm sự cố, giảm mất điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện truyền tải để đáp ứng tiêu chuẩn vận hành n-1; đồng thời, hoàn thiện đề án Lưới điện thông minh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm không người trực, hoàn thiện hệ thống SCADA/DMS, phát triển hệ thống mini SCADA/DAS cho lưới điện phân phối; phát triển mạnh đội ngũ live-line đạt yêu cầu về chất và lượng...

Trong công tác kinh doanh, EVNHCMC tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cung ứng điện nhanh nhất cho khách hàng khi có yêu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và CNTT trong quản lý, vận hành hệ thống điện và trong kinh doanh điện năng.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch hóa, đơn giản hóa các thủ tục cung cấp điện; thông tin đầy đủ về giá điện. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên làm công tác dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh đó là triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động đẩy mạnh ứng dụng CNTT toàn diện, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh....

Năm 2015, EVNHCMC đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân Thành phố, đặc biệt là trong mùa khô 2015. Tổng sản lượng thương phẩm đạt 20,182 tỷ kWh, tăng 8,46% so với năm 2014; sản lượng điện tiết kiệm đạt 449,42 triệu kWh. Tổn thất điện năng là 4,66%, thấp hơn 0,39% so với kế hoạch 2015 EVN. Chỉ số SAIFI (số lần mất điện của một khách hàng trong một năm) là 6,72 lần/khách hàng, giảm bình quân 24,5%/năm; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện của một khách hàng trong một năm) là 720 phút/khách hàng, giảm bình quân 27,8%/năm. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động