RSS Feed for EVNHCMC hiện đại hóa lưới điện góp phần xây dựng đô thị thông minh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/12/2023 03:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNHCMC hiện đại hóa lưới điện góp phần xây dựng đô thị thông minh

 - Tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa lưới điện, góp phần thực hiện định hướng xây dựng đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh đó chính là mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC).


EVNHCMC về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch so với lộ trình 2020


Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên BTVĐU, Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2025”, qua đó đạt được những kết quả nổi bật như:

Thứ nhất: Hoàn thành trước 2 năm kế hoạch chuyển đổi 100% trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí không người trực.

Thứ hai: Hoàn thành trước 1 năm đối với chỉ tiêu tự động hóa lưới điện phân phối; đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam.

Thứ ba: Lưới điện 110 kV đảm bảo vận hành tiêu chí N-1(dự phòng 1 nguồn).

Thứ tư: Lưới điện 22 kV, 0.4 kV được đầu tư, kiện toàn theo tiêu chí tối ưu về bán kính cấp điện, hệ số mang tải và số lượng khách hàng.

EVNHCMC đã có những định hướng đúng đắn trong việc nghiên cứu, tiếp cận, xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo xu hướng của thế giới, đồng thời góp phần thực hiện thành công đô thị thông minh TP. HCM theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Các cấu phần của lưới điện thông minh được triển khai bài bản, đầy đủ, có kế hoạch chi tiết (phân công nội dung thực hiện, trách nhiệm, tiến độ cụ thể) và cơ bản đã đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Việc khai thác hiệu quả các ứng dụng lưới điện thông minh chính là nền tảng để Tổng công ty đạt được những kết quả tốt trong việc thực hiện 4 nhiệm vụ chính là: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2019, số lần mất điện trung bình của lưới điện (SAIFI) là 0,77 lần/năm và thời gian mất điện trung bình của lưới điện (SAIDI) là 58,4 phút/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng là 3,48%, thấp hơn so với chỉ tiêu EVN giao đến năm 2020 là 3,5%.

Việc hoàn tất chuyển đổi 100% TBA 110 kV (54/54 trạm) đáp ứng tiêu chí không người trực; xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển từ xa các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung thế (Mini-SCADA) và triển khai hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS/DMS) để tự động phát hiện, cô lập sự cố và tái lập cung cấp điện cho các khu vực không bị ảnh hưởng đã giúp cho ngành điện nâng cao được năng suất lao động, đồng thời nâng cao được độ tin cậy cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP. HCM.

Song song đó, EVNHCMC đẩy mạnh công tác ngầm hóa để nâng cao an toàn, mỹ quan lưới điện; ứng dụng giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng như: Công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện (live line) cho lưới điện đến cấp điện áp 110 kV; vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao; đóng kết mạch vòng lưới điện 22 kV, 110 kV; tự động chuyển nguồn khi có sự cố;…đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ đo xa góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc khai thác hóa đơn tự, cung cấp thông tin tình hình sử dụng điện tới khách hàng qua ứng dụng di động và trên website.

Hệ thống công tơ đo xa tại các trạm 220, 110 kV, các trạm biến áp phân phối đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, vận hành lưới điện như: Cung cấp các dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống (sản lượng, Pmax), đặc biệt là giai đoạn cao điểm mùa khô; cảnh báo mất điện tức thời; phát hiện non/quá tải, thấp/quá áp, thiếu/quá bù để kịp thời xử lý.

Nhận định được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong Lưới điện thông minh, EVNHCMC đã triển khai tốt công tác nghiên cứu, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin.

Qua đó, đã cơ bản số hoá hoàn tất công tác quản lý kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực quản lý vận hành lưới điện, làm tiền đề để từng bước tiếp cận và áp dụng các công nghệ của CMCN 4.0 (Big Data, IoT, AI, Cloud) vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

Ngoài ra, EVNHCMC đã cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ có hiểu biết, có năng lực, có khả năng khai thác, vận hành, làm chủ các công nghệ Lưới điện thông minh (tự động hoá, GIS, vận hành hệ thống đo xa…) tại các đơn vị, đặc biệt là tại Trung tâm điều khiển từ xa.

Hiện đại hóa lưới điện góp phần xây dựng đô thị thông minh

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ EVNHCMC sẽ triển khai 9 chương trình hành động theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty. Trong đó “Chương trình hiện đại hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2020-2025” sẽ chú trọng kiện toàn kết cấu lưới điện theo nguyên tắc chuẩn hóa, đồng bộ nhằm tối ưu hóa công tác quản lý vận hành; tập trung duy trì lưới điện 110 kV đáp ứng vận hành theo tiêu chí N-1, riêng các trạm cấp điện cho khu vực trung tâm đạt tiêu chí N-2 (dự phòng đến 2 nguồn); tái cấu trúc lưới điện trung, hạ thế để giảm bán kính cung cấp điện và nâng cao độ tin cậy, ổn định cho sự phát triển của Thành phố. 

Nhằm góp phần thực hiện định hướng xây dựng đô thị thông minh của UBND TP. HCM, EVNHCMC tiếp tục triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình lưới điện thông minh; trọng tâm là cấu phần tự động hóa lưới điện toàn diện từ cấp điện áp 110 kV đến trung, hạ áp và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; áp dụng mô hình tiên tiến về công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị lưới điện phân phối theo điều kiện vận hành thực tế (CBM).

Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới; đặc biệt là các thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa lưới điện; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật thông qua mô hình hoạt động câu lạc bộ khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, phát triển, xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi, công nhân lành nghề có trách nhiệm và đủ năng lực để tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.

Chỉ tiêu mà EVNHCMC hướng tới đến năm 2025 cụ thể là:

1/ Số lần mất điện trung bình trong năm của lưới điện SAIFI ≤ 0,5 lần (phấn đấu ≤ 0,3 lần) và thời gian mất điện trung bình trong năm của lưới điện SAIDI ≤ 50 phút (phấn đấu ≤ 30 phút).

2/ Tỷ lệ tổn thất đo đếm điện năng ≤ 3,40%.

3/ 100% các trạm 110 kV, các trạm ngắt, lưới điện 22 kV được giám sát, điều khiển từ xa.

4/ tối thiểu 50% số tuyến dây trung thế công cộng vận hành tự động (DAS/DMS).

5/ 100% các trạm biến áp phân phối được giám sát vận hành từ xa (có tính năng cảnh báo mất điện tức thời).

6/ Xây dựng 05 ÷ 10 trạm biến áp số.

7/ Đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển dự phòng.

8/ 100% công tác quản lý kỹ thuật vận hành lưới điện được số hóa.

9/ Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của Thành phố (dự kiến đạt 7.000 MW vào năm 2025, thương phẩm đạt khoảng 38,630 tỷ kWh với tăng trưởng bình quân  6,8%/năm

10/ Duy trì sản lượng điện tiết kiệm ở mức ≥ 2% kế hoạch thương phẩm năm và hệ số đàn hồi năng lượng điện ≤ 0,85./.

HƯƠNG THẢO

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động