RSS Feed for EVNHANOI với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 24/02/2024 22:57
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNHANOI với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

 - Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước. Từ sau khi mở rộng địa giới hành chính (năm 2008), thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả tầm vóc và diện mạo. Trong sự phát triển đó có một phần đóng góp không nhỏ của Tổng công ty Ðiện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI).

 

>> Tiếp nối truyền thống người thợ điện Thủ đô Anh hùng
>> Nhà máy đèn Bờ Hồ - Biểu tượng của ngành Điện Việt Nam

 

 

 

 

Trần Đức Hùng - Tổng giám đốc EVNHANOI

Bảo đảm vận hành, cung ứng điện phục vụ công cuộc CNH - HÐH của Thủ đô

EVNHANOI (tiền thân là nhà máy đèn Bờ Hồ), được thành lập theo Quyết định số 738/QÐ-BCT ngày 5-2-2010 của Bộ Công Thương, được vinh dự thay mặt ngành điện cả nước bảo đảm vận hành cung ứng điện cho Thủ đô Hà Nội.

Trong những năm qua, EVNHANOI luôn bảo đảm điện ổn định, an toàn với chất lượng cao cho các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội của Ðảng, Nhà nước và của thành phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Ðặc biệt, EVNHANOI đã bảo đảm điện tuyệt đối an toàn phục vụ các kỳ Ðại hội Ðảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, các Hội nghị Quốc tế lớn diễn ra tại Việt Nam (Hội nghị thượng đỉnh APEC 14, Ðại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3...), các ngày Tết cổ truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm, các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm điện cho các trạm bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ðặc biệt trong năm 2010, đã thực hiện bảo đảm điện tuyệt đối an toàn cho Ðại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cùng với việc bảo đảm vận hành tốt lưới điện, EVNHANOI đã bảo đảm cung cấp đủ điện cho mọi đối tượng khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô với mức tăng trưởng hằng năm từ 12% -15%/năm, thể hiện qua một số chỉ tiêu sau (năm 2008 là thời điểm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính): Sản lượng điện thương phẩm năm 2011 là 9.514 triệu kWh tăng 158% với năm 2008 là 6.017 triệu kWh; doanh thu bán điện năm 2011 là 12.836 tỷ đồng tăng 217% so với năm 2008 là 5.951 tỷ đồng; Thực hiện đồng bộ các biện pháp trong chương trình giảm tổn thất điện năng, do đó tỷ lệ tổn thất điện năng giảm dần theo từng năm, đến năm 2011 tỷ lệ tổn thất là 7,67%. Khách hàng mua điện năm 2011 là 1.920.502 khách hàng, tăng 154,25% so với năm 2008 là 1.245.000 khách hàng.

Trong những năm qua, để đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, căn cứ Quy hoạch phát triển lưới điện thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt, EVNHANOI đã chủ động đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp, quy hoạch phát triển lưới điện theo hướng hiện đại hóa bảo đảm vận hành cung ứng điện phục vụ công cuộc đổi mới CNH, HÐH của Thủ đô và đất nước.

Trong bốn năm từ khi Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (từ năm 2008 - 2011), EVNHANOI đã đầu tư cải tạo và nâng cấp lưới điện thành phố Hà Nội theo hướng hiện đại hóa với giá trị là 4.767 tỷ đồng, bình quân hằng năm đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

EVNHANOI đã tập trung đầu tư và triển khai thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm để bảo đảm cấp điện cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2011, trong đó phải kể đến các công trình cấp điện phục vụ Ðại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và đã cơ bản hoàn thành các công trình trọng điểm trong Quy hoạch phát triển Ðiện lực thành phố Hà Nội đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Ðặc biệt, EVNHANOI đã đầu tư rất lớn để xây dựng mới các trạm biến áp, các lộ đường dây, nâng công suất các trạm biến áp, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn tại các khu vực phía tây mới sáp nhập về Thủ đô Hà Nội. Ði đôi với việc đầu tư phát triển lưới điện, EVNHANOI đã đẩy mạnh công tác sắp xếp, hạ ngầm các tuyến đường dây điện và viễn thông tại các tuyến phố đem lại mỹ quan cho thành phố. Ðến năm 2011, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện cao thế là 1,2%, đối với lưới trung thế là 27%.

Tăng cường đầu tư, quản lý điện nông thôn

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội về công tác đầu tư cải tạo và tiếp nhận lưới điện nông thôn, tính đến tháng 11-2007, EVNHANOI đã hoàn thành việc tiếp nhận lưới điện hạ thế của 115 xã và thực hiện bán điện trực tiếp đến 393.214 hộ dân các xã ngoại thành thuộc khu vực Hà Nội cũ. Ðặc biệt nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa như khu vực Ðồng Ðò, bốn xã miền tây của huyện Sóc Sơn trước đây không có điện đến nay đã được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Năm 2008, sau khi Thủ đô Hà Nội mở rộng, EVNHANOI đã tiếp nhận quản lý, vận hành cung ứng điện cho các khu vực thuộc tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, trên một địa bàn rộng lớn, lưới điện cũ nát, lạc hậu và đa số người dân phải mua điện qua các tổ chức cai thầu, không được mua điện theo giá quy định của Nhà nước với chất lượng điện năng không ổn định. Ngay sau một tháng tiếp nhận, EVNHANOI đã xây dựng một trạm biến áp và đường dây để cấp điện cho nhân dân thôn Hương và thôn Hội thuộc xã Yên Trung, huyện Lương Sơn, những người dân từ trước đến nay chưa được sử dụng nguồn điện quốc gia.

Ðể bảo đảm lợi ích của người dân được sử dụng điện ổn định và được mua điện đúng giá quy định của Nhà nước, EVNHANOI đã tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới các trạm biến áp chống quá tải và tổ chức tiếp nhận quản lý lưới điện. Ðến cuối năm 2011, đã tiếp nhận lưới điện của 227 xã, phường, thị trấn và bán điện trực tiếp đến 549.681 hộ dân nông thôn. Cùng với việc tiếp nhận lưới điện nông thôn, EVNHANOI đã tích cực chỉ đạo các công ty điện lực thực hiện công tác tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn. Tính đến cuối năm 2011, đã hoàn trả được 25,663 tỷ đồng vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.

EVNHANOI đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án và thực hiện đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận. Trong năm 2011, kinh phí đầu tư cải tạo tối thiểu lưới điện khoảng 300 tỷ đồng. Ðã đầu tư xây dựng mới 604 TBA với tổng dung lượng là 204.245 kVA, cải tạo và xây dựng mới 255,6 km đường dây trung thế và 262,2 km đường trục hạ thế, với giá trị đầu tư hơn 411 tỷ đồng, đã góp phần cải thiện chất lượng điện năng và giảm tổn thất điện năng tại các xã đã tiếp nhận.

Xây dựng phong cách người thợ điện thủ đô "trách nhiệm - trí tuệ - thanh lịch"

Với chiến lược kinh doanh hướng tới khách hàng và mục tiêu hành động: "Luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của mọi khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng tốt hơn",  EVNHANOI đặc biệt chú trọng công tác dịch vụ khách hàng và công tác này không ngừng được cải tiến, đổi mới và từng bước hoàn thiện.

EVNHANOI đã xây dựng trang Web riêng nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của khách hàng thông qua mạng internet. Là đơn vị duy nhất trong ngành điện thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng với Tổng đài 22222000 hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày, để giải đáp mọi thắc mắc liên quan  ngành điện, báo sửa chữa điện, tư vấn an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện... của khách hàng. Thực hiện chăm sóc khách hàng qua tin nhắn SMS.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thực hiện triển khai giao diện điện tử quản lý yêu cầu của khách hàng: Ðăng ký mua điện và giải quyết thắc mắc khiếu nại, hiện đang thí điểm tại Công ty Ðiện lực Hoàng Mai mô hình cấp điện mới cho khách hàng trong thời gian một ngày tại các đội quản lý điện, việc này đã đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng và được ghi nhận và đánh giá cao. 

Bên cạnh đó, EVNHANOI đã ký hợp đồng với các cơ quan thông tin đại chúng như các báo: Nhân Dân, Hà Nội mới, Lao động, Tuổi trẻ Thủ đô... và các đài truyền hình để đăng tải thông tin lịch cắt điện theo kế hoạch để các đối tượng khách hàng và nhân dân được biết và chủ động sản xuất và sinh hoạt

Là đơn vị đầu tiên của ngành điện được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và động viên, ngay sau khi tiếp quản Thủ đô và là nôi của ngành điện Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của mình, trong những năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên EVNHANOI đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xã hội của Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Công Thương và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật EVN giao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

NangluongVietnam.vn

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động