RSS Feed for tạo nâng cấp Thứ hai 17/06/2024 04:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phân tích hiệu quả giải pháp phân pha trong việc cải tạo nâng cấp ĐZ 110 kV

Phân tích hiệu quả giải pháp phân pha trong việc cải tạo nâng cấp ĐZ 110 kV

Sáng kiến kỹ thuật “Phân tích hiệu quả giải pháp phân pha trong việc cải tạo nâng cấp đường dây 110 kV” do Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện, đã được áp dụng trên nhiều tuyến đường dây mà điển hình là ở công trình Cải tạo đường dây 110 kV Cao Lãnh 2 - Mỹ Thuận, giúp tăng khả năng cấp điện ổn định cho các trạm trong khu vực và đảm bảo an toàn trong vận hành.
EVNHANOI với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

EVNHANOI với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao của đất nước. Từ sau khi mở rộng địa giới hành chính (năm 2008), thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả tầm vóc và diện mạo. Trong sự phát triển đó có một phần đóng góp không nhỏ của Tổng công ty Ðiện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI).
Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV bằng giải pháp phân pha

Tăng cường tiết diện dây dẫn đường dây 110kV bằng giải pháp phân pha

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) hiện quản lý vận hành gần 4.000km đường dây 110kV đi qua nhiều địa bàn vùng, miền có địa hình và môi trường khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc cải tạo nâng cấp đường dây 110kV hằng năm là rất lớn và cần thiết.
Phiên bản di động