RSS Feed for EVNCPC triển khai thực hiện lộ trình xây dựng lưới điện thông minh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/11/2023 01:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNCPC triển khai thực hiện lộ trình xây dựng lưới điện thông minh

 - Thuật ngữ “Smart Gird” - lưới điện thông minh, thời gian gần đây ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, hàm ý chỉ một giải pháp quản lý thông minh việc sử dụng điện từ khâu sản xuất, truyền tải, phân phối đến người tiêu thụ điện, dựa trên cơ sở các tiến bộ công nghệ thông tin, công nghệ truyền dẫn và tự động hóa. Smart Grid thực hiện liên kết thông minh hai chiều giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp điện nhờ vào sự tích hợp giữa hệ thống lưới điện và hệ thống viễn thông - công nghệ thông tin, thay đổi hành vi sử dụng năng lượng của khách hàng, góp phần vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ảnh minh họa

Tại Việt nam, Chính phủ nhận thức được xu hướng tất yếu của việc triển khai lưới điện thông minh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng hóa thạch, dần khai thác sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường và đã cụ thể hóa thông qua việc ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 phê duyệt đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam. Mục tiêu tổng quát phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam là nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu đầu tư vào phát triển nguồn và lưới điện; tăng cường khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lộ trình triển khai lưới điện thông minh tại EVNCPC

Trong rất nhiều nội dung công việc phải triển khai của lưới điện thông minh, EVNCPC xây dựng lộ trình phát triển lưới điện thông minh giai đoạn đầu với tầm nhìn 10 năm thông qua Quyết định 1795/QĐ-EVNCPC ngày 24/4/2013 phê duyệt Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh. Trọng tâm tập trung vào 4 hợp phần:

* Hợp phần Hiện đại hóa hệ thống đo đếm phục vụ kinh doanh điện năng:

Ảnh minh họa

EVNCPC chủ trương từ 2013 trở đi sẽ đầu tư mới công tơ điện tử, thay thế dần công tơ điện cơ trên lưới bằng công tơ điện tử tích hợp chức năng thu thập dữ liệu công tơ tự động từ xa AMR - Automatic Meter Reading - bằng nhiều giải pháp công nghệ; tập trung dữ liệu, khai thác sử dụng hiệu quả dữ liệu từ công tơ phục vụ công tác chăm sóc khách hàng và công tác quản lý sản xuất kinh doanh của EVNCPC. Từng bước triển khai trang bị cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến AMI - Advanced Metering Infrastructure - để có thể đến 2022 sẽ kiểm soát nhu cầu điện của khách hàng là Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Với số lượng khách hàng sử dụng điện đến nay gần 3 triệu thì hiện đại hóa hệ thống đo đếm là việc làm rất cần thiết và sẽ được EVNCPC tập trung triển khai thực hiện trong thời gian đến.    

* Hợp phần Tự động hóa lưới điện phân phối nhằm vận hành tối ưu hệ thống và tăng độ tin cậy cung cấp điện: 

Về tự động hóa hệ thống lưới điện 110kV: Từ năm 2013, tất cả các TBA 110kV xây dựng mới sẽ được thực hiện theo mô hình điều khiển tích hợp máy tính (ĐKTHMT); các TBA 110kV hiện có sẽ lần lượt được cải tạo để có thể điều khiển theo mô hình ĐKTHMT; các TBA này sẽ kết nối về Trung tâm thao tác-Điều độ của CTĐL từng bước hoạt động theo cơ chế bán người trực và đảm bảo sẵn sàng chuyển sang cơ chế hoạt động không người trực sau năm 2022. Xây dựng một Trung tâm giám sát chung của EVNCPC.

Về tự động hóa lưới điện trung áp: Bao gồm xây dựng các hệ thống SCADA/DMS tại các CTĐL và đầu tư mới hoặc cải tạo, thay thế các thiết bị trên lưới để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa. Giai đoạn 2013-2016 sẽ hoàn thiện hệ thống SCADA/DMS đã đầu tư tại các CTĐL trước đây (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk) để có thể giám sát, điều khiển đóng cắt từ xa các thiết bị trên lưới. Giai đoạn tiếp theo từ 2017-2022 sẽ đầu tư mới hệ thống SCADA/DMS tại các CTĐL còn lại, đảm bảo hoàn thành đầu tư hệ thống SCADA/DMS trước năm 2022.

* Hợp phần Xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành và hạ tầng công nghệ thông tin:

+ Xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành:

EVNCPC xây dựng hoàn thiện hệ thống viễn thông với mạng truyền dẫn thông tin quang kết nối từ TCty đến tất cả các CTĐL, ĐL, Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung, các TBA và các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của EVNCPC. EVNCPC định hướng đầu tư cáp quang OPGW trên các công trình đường dây 110kV, tạo thêm mạch dự phòng và bổ sung thiết bị cho các node truyền dẫn, đảm bảo xây dựng một mạng truyền dẫn liên tỉnh cuối năm 2013 làm cơ sở triển khai mạng truyền dẫn liên huyện hoàn thành vào năm 2015. Song song với việc đầu tư, EVNCPC mở rộng hợp tác trao đổi hạ tầng viễn thông với các đối tác để có hệ thống viễn thông dùng riêng mạnh và có tính dự phòng cao.

+ Hạ tầng công nghệ thông tin

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu - Data Center - tại TCty đảm bảo khả năng xử lý tập trung toàn bộ các dữ liệu thu thập từ xa, cơ sở dữ liệu khách hàng và các chương trình phần mềm của Tcty và các đơn vị với tính an toàn, tin cậy, bảo mật và dự phòng cao.

Xây dựng Hệ thống chăm sóc khách hàng - Call Center - nhằm đáp ứng yêu cầu giải đáp thông tin cho khách hàng sử dụng điện.

Trang bị, phát triển các phần mềm ứng dụng theo 3 nhóm: Nhóm phần mềm dịch vụ khách hàng (cổng thông tin điện tử tích hợp EVNCPC Portal; chăm sóc khách hàng qua điện thoại, dịch vụ nhắn tin SMS, tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện qua ngân hàng, áp dụng hình thức thanh toán bằng hóa đơn điện tử ...). Nhóm phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành (Chương trình quản lý vật tư, tài chính, quản lý tài sản cố định - FMIS, Chương trình quản lý nguồn nhân lực; Web (www.cpc.vn), Mail online (mail.cpc.vn), Chương trình E-Office, Chương trình Quản lý lưới điện, Chương trình Quản lý kế hoạch ĐTXDCB, Chương trình giám sát mua bán điện …). Nhóm phần mềm phục vụ thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (Chương trình thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa, hệ thống quản lý dữ liệu công tơ MDMS - Meter Data Management System - để thu thập thông tin từ công tơ ranh giới, các khách hàng lớn, các nhà máy phát điện; số liệu đo đếm trạm biến áp 110kV và khai thác phục vụ có hiệu quả công tác quản lý kinh doanh và quản lý kỹ thuật.

* Hợp phần Tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo:

Ảnh minh họa

Nghiên cứu giải pháp kết nối trực tiếp các nguồn năng lượng mới và tái tạo như nguồn thủy điện nhỏ, nguồn điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời ,… lắp đặt phân tán tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất… vào lưới điện phân phối; tạo khả năng thực hiện mua bán điện 2 chiều giữa CTĐL và khách hàng. Bước đầu thực hiện dự án thử nghiệm tích hợp nguồn điện sử dụng năng lượng gió và mặt trời làm cơ sở thực nghiệm để triển khai tích hợp các nguồn năng lượng mới và tái tạo khác vào hệ thống.

Mặc dù đã có nhiều tiến triển trong việc triển khai lưới điện thông minh ở EVNCPC song vẫn còn rất nhiều nội dung công việc phải triển khai để hình thành một hệ thống lưới điện thông minh. Trong đó việc chọn các giải pháp công nghệ phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. EVNCPC đang tập trung nhiều nguồn lực để hình thành một lưới điện thông minh ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nâng quản lý vận hành hệ thống điện của EVNCPC một cách tin cậy và hiệu quả.

Nguồn: CPC

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động