RSS Feed for Đồng ý cho các nhà máy điện sử dụng khí Lô B ‘gián tiếp’ tham gia thị trường điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 04/12/2022 16:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đồng ý cho các nhà máy điện sử dụng khí Lô B ‘gián tiếp’ tham gia thị trường điện

 - Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đã thống nhất việc các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B gián tiếp tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 45 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Chuỗi khí, điện Lô B - Ô Môn: Cập nhật tiến độ các dự án hạ nguồn Chuỗi khí, điện Lô B - Ô Môn: Cập nhật tiến độ các dự án hạ nguồn

Theo kế hoạch, dự án Nhiệt điện Ô Môn 4 sẽ được khởi công vào quý 2/2023. Tuy nhiên, tiến độ dự án này còn phụ thuộc kế hoạch phát triển cụm mỏ khí Lô B. Còn với dự án Nhiệt điện Ô Môn 3, đến thời điểm này vẫn chưa được Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất sử dụng vốn ODA và UBND TP Cần Thơ chưa thông qua chủ trương đầu tư dự án, v.v... Nếu không không kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nêu trên sẽ dẫn đến trễ tiến độ cả Chuỗi khí Lô B.

Tờ trình mới nhất về Quy hoạch điện 8 và một số đánh giá, nhận định của chuyên gia Tờ trình mới nhất về Quy hoạch điện 8 và một số đánh giá, nhận định của chuyên gia

Theo tinh thần nội dung Tờ trình Chính phủ ngày 13/10/2022 của Bộ Công Thương về hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam có một số đánh giá về vấn đề nhiệt điện than, nguồn điện sử dụng khí trong nước, nguồn điện sử dụng LNG nhập khẩu, nguồn điện gió, mặt trời và chi phí sản xuất điện... cũng như một số nhận định dưới đây.

Cụ thể, tại Văn bản số: 7127/BCT-ĐTĐL, ngày 10/11/2022, về việc tham gia thị trường điện của các nhà máy điện ô Môn sử dụng khí Lô B, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Các dự án trọng điểm về dầu khí là những dự án góp phần quan trọng vào phát triên kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Nội dung này đã được khẳng định tại nhiều Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chuỗi dự án khí Lô B đã được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các dự án trọng điểm dầu khí do Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí theo dõi, chỉ đạo tại Mục 7 Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 31/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 19/5/2017.

Thứ hai: Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phũ đã chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn để phục vụ lợi ích quốc gia tại các văn bản sau:

- Văn bản số 37/TTg-CN ngày 2/6/2020 về tình hình thực hiện Chuỗi dự án khí - điện Lô B và văn bản số 151/TB-VPCP ngày 9/12/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

- Văn bản số 190/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của PVN và tình hình triển khai các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí (bao gồm Chuỗi dự án khí - điện Lô B).

- Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh doanh của PVN.

Thứ ba: Trên cơ sở đề nghị của PVN và EVN tại các văn bản số 5556/EVN-TTĐ ngày 3/10/2022, số 5790/DKVN-TMDV-KTDK ngày 7/10/2022 và các lý do và thực tiễn đã nêu trên, Bộ Công Thương thống nhất với kiến nghị của 2 tập đoàn trên về việc các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B gián tiếp tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động