RSS Feed for Đổi mới, tái cơ cấu đầu tư Vinacomin | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/07/2024 21:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đổi mới, tái cơ cấu đầu tư Vinacomin

 - Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã tổ chức triển khai xây dựng Đề án "Nghiên cứu đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020". Mục tiêu đổi mới, tái cơ cấu là nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững Vinacomin, đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cấp đến một nội dung quan trọng trong tái cơ cấu Tập đoàn - đó là đổi mới cơ chế quản lý đầu tư xây dựng.

>> Tái cơ cấu Vinacomin: Nên bắt đầu từ đâu, như thế nào?
>> 10 lý do phải tái cơ cấu ngành Than Việt Nam
>> Bốn nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành Than Việt Nam
>> Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinacomin
>> Đổi mới mô hình tăng trưởng của Vinacomin một cách bài bản
>> Vinacomin: Đã cơ bản thoái vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành
>> Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu Vinacomin

TS. NGUYỄN VĂN HẢI (*)

Vinacomin sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính gồm: than, điện, khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp (chiếm 90%), phần còn lại là lĩnh vực liên quan đến ngành nghề chính, đảm bảo sản xuất đủ than cho nhu cầu trong nước.

Tái cơ cấu lại các khâu trong sản xuất

Theo kế hoạch 5 năm (2011-2015), Vinacomin tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính gồm: than, điện, khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp (chiếm 90%), phần còn lại là lĩnh vực liên quan đến ngành nghề chính, đảm bảo sản xuất đủ than cho nhu cầu trong nước. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2012 -2015 gần 150 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư của công ty mẹ, đến năm 2015, vốn điều lệ của công ty mẹ sẽ là 35 nghìn tỷ đồng. Điều này đòi hỏi Vinacomin phải có các giải pháp huy động vốn đồng bộ, trong đó chú trọng huy động vốn xã hội. Đề án đã đề cập đến những giải pháp sau:

Thứ nhất, Vinacomin phải thực hiện phân kỳ đầu tư cho phù hợp khả năng huy động vốn.

Thứ hai, thoái vốn tại các doanh nghiệp mà Vinacomin đã đầu tư không thuộc ngành nghề chính, để tập trung đầu tư cho các lĩnh vự kinh doanh chính như: Công ty TNHH Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam; Công ty TNHH MTV Đầu tư nhà và hạ tầng; Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội; Công ty Chứng khoán SHS; Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDP - VN Partners; Công ty Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà. Dự kiến, nguồn vốn trên sẽ đạt được khoảng 1.700 tỷ đồng.

Thứ ba, huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn, kể cả ở nước ngoài, thực hiện chương trình đầu tư, phát triển hài hòa kinh tế - xã hội và cộng đồng trên địa bàn, tạo mối quan hệ chặt chẽ cùng có lợi - vì sự phát triển bền vững. Trong đó, Tập đoàn tập trung đầu tư dự án khai thác than hầm lò, vật liệu nổ công nghiệp và các công trình, hạng mục thiết yếu khác.

Thứ tư, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo hình thức BO, BOT, BT, thuê gia công, thuê hoạt động…

Đa dạng hóa hình thức đầu tư

Dự kiến, doanh nghiệp sẽ phải tự huy động 125 nghìn tỷ đồng vốn, chiếm 80% tổng nhu cầu đầu tư. Còn phần vốn đầu tư, bao gồm các hình thức: thuê thiết bị, thuê hoạt động, đầu tư xây dựng và vận hành. Đồng thời với hình thức thuê ngoài thực hiện các công đoạn trong sản xuất như: khoan lỗ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá… sẽ huy động từ xã hội.

Đối với các dự án cải tạo, mở rộng nâng công suất than hầm lò sẽ huy động vốn đầu tư chủ yếu bằng vốn vay từ các ngân hàng trong nước do Vinacomin thu xếp, hoặc chủ đầu tư tự thu xếp; vốn tự có của chủ đầu tư, như: Qũy đầu tư phát triển, khấu hao TSCĐ… đảm bảo mức vốn đối ứng; hoặc Vinacomin đầu tư vốn chủ sở hữu.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng mỏ mới đang thực hiện, Tập đoàn sẽ huy động vốn vay và nguồn vốn của chủ sở hữu; thu xếp một phần, hoặc toàn bộ vốn của dự án thông qua các nhà thầu xây dựng công trình, cung cấp thiết bị được trả chậm, ưu đãi về lãi suất và nhà thầu sẽ được chỉ định thầu thực hiện; phát hành trái phiếu Vinacomin; áp dụng đồng thời 2, hoặc tất cả các hình thức nêu trên trong cùng một dự án.

Còn tại các mỏ mới đang chuẩn bị đầu tư dự án và chuẩn bị thực hiện đầu tư, Tập đoàn chú trọng hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước, đảm bảo phía Vinacomin phải chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ; tổ chức phát hành trái phiếu trong nước, quốc tế đối với các công ty, hoặc phát hành cổ phiếu huy động vốn cho dự án; đầu tư theo hình thức đầu tư xây dựng và vận hành (BO) cho các mỏ than Nam Tràng Bạch, khu vực Bảo Đài…

Căn cứ kế hoạch 5 năm ký với Vinacomin, việc đầu tư thiết bị phục vụ bốc xúc và vận chuyển đất đá tại các dự án khai thác than lộ thiên, các mỏ sẽ tập trung thuê ngoài để bốc xúc, vận chuyển đất đá thông qua hình thức đấu thầu theo hợp đồng dài hạn 3-5 năm để các nhà đầu tư an tâm trong đầu tư thiết bị. Đồng thời đảm bảo tính ổn định cho các mỏ, hạn chế việc đầu tư các thiết bị; tăng cường việc thuê hoạt động, thuê tài chính các thiết bị. Các dự án băng tải vận chuyển đất đá thải, sẽ áp dụng hình thức đầu tư xây dựng và vận hành băng tải trên cơ sở tổ chức đấu thầu theo đơn giá vận chuyển.

Đối với công tác vận chuyển than, doanh nghiệp sẽ đầu tư tối đa các tuyến băng tải chở than ra cảng để giảm ô nhiêm môi trường, quản lý than chặt chẽ hơn, không thuê ngoài, tránh gian lận trong quá trình vận chuyển.

Trong lĩnh vực công nghiệp điện lực, Vinacomin sẽ cổ phần hóa các nhà máy điện để thu hút vốn đầu tư của các cổ đông; các dự án đang thực hiện đầu tư trong kế hoạch sẽ thực hiện đầu tư bằng vốn chủ sở hữu và vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại; các dự án đang chuẩn bị đầu tư, sẽ ưu tiên áp dụng hình thức đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoặc BO.

Trong lĩnh vực khoáng sản, hóa chất, vật liệu xây dựng các dự án khai thác mỏ sẽ áp dụng các hình thức đầu tư như các dự án khai thác than; các dự án nhà máy sẽ thực hiện theo hình thức góp vốn đầu tư hình thành công ty cổ phần, hoặc huy động đầu tư xã hội (một phần hoặc toàn bộ); các dự án vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất mỏ được thu xếp vốn bằng vốn vay và vốn tự có của chủ đầu tư, hoặc xem xét thu xếp vốn của các nhà thầu với lãi suất ưu đãi theo cơ chế ưu tiên hoặc chỉ định thầu.

Các dự án nhà ở của công nhân hầm lò sẽ huy động vốn đầu tư từ quỹ phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển của Vinacomin và các công ty con, trong đó có một phần vốn vay. Các dự án kết cấu hạ tầng, áp dựng hình thức BO, trong đó cảng nhập khẩu than đề nghị Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân hàng nhà nước và tín dụng ưu đãi.

Các dự án thuộc các những lĩnh vực khác, nguyên tắc chung là huy động đầu tư xã hội bằng các hình thức thích hợp.

Để thực hiện đầu tư và quản lý đầu tư có hiệu quả, Vinacomin sẽ tăng cường quản lý đầu tư thông qua việc nâng cao chất lượng dự án, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, giám sát thi công, nghiệm thu vật tư, thiết bị và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, Vinacomin đề nghị Nhà nước cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án đầu tư khai thác than, nhất là khai thác hầm lò, để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, cũng cần tăng cường chỉ đạo quản lý đầu tư của Vinacomin từ khâu phê duyệt chủ trương, thẩm định dự án, dự toán, nguồn vốn và tổ chức thực hiện đầu tư, đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch và quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Kiên trì thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ nêu trên, Vinacomin sẽ đảm bảo được nguồn vốn cho đầu tư phát triển hiệu quả. 

NangluongVietnam.vn

(*) Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Vì sao Mỹ - Nhật không tấn công phủ đầu Triều Tiên?
Chủ tịch Quốc hội: "Tôi là dân, tôi thấy sợ các ông lắm rồi"
Chiến tranh Triều Tiên liệu có xảy ra?
Đông Á: Khoảnh khắc giữa chiến tranh và hòa bình
Chuyên gia Nhật: Cam Ranh là khắc tinh của “đường lưỡi bò”
Người Việt giỏi thủy chiến và thạo nghề biển

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động