RSS Feed for Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của EVN lên 160.000 tỷ đồng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 16:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của EVN lên 160.000 tỷ đồng

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến hết năm 2015 là 160.000 tỷ đồng.

"Tăng giá điện để có nguồn vốn đầu tư"
Các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN

Theo Nghị định số 205/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/ 2012 là 143.404 tỷ đồng. Đồng thời quy định Nhà nước là chủ sở hữu của EVN; Chính phủ thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với EVN...  

Nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm là từ Quỹ đầu tư phát triển; vốn đầu tư do quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; vốn nhà nước do nhận bàn giao tài sản từ bên ngoài (tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ của EVN, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn; đồng thời có giải pháp tạo nguồn bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động