RSS Feed for Điều chỉnh địa điểm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 11/12/2023 17:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điều chỉnh địa điểm dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Hà Nội dành gần 20 tỷ đồng tuyên truyền điện hạt nhân
Phê duyệt dự án tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận

Ngày 17/5/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6070/QĐ-BCT ngày 17/6/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Căn cứ Luật Xây dựng 2014, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với chủ đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 vào ngày 16/7/2015 tại các địa điểm xây dựng 2 nhà máy (thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải).

UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chuẩn bị các công việc để Hội nghị được tổ chức thành công, đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Liên quan đến địa điểm xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, mới đây, ngày 8/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 794/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. 

Dự án nhằm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dân, tái định cư, tái định canh cho người dân khu vực bị ảnh hưởng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Tạo điều kiện để người dân trong vùng dự án sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nơi ở cũ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dự án nói riêng, tỉnh Ninh Thuận nói chung theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng số dân phải di chuyển là 1.288 hộ/4.911 nhân khẩu, trong đó, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là 477 hộ/2.084 nhân khẩu; dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là 811 hộ/2.827 nhân khẩu.

Dự kiến tiến độ di chuyển dân hoàn thành trong năm 2018. Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bố trí 1 điểm tái định cư tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, với diện tích 43,67 ha.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 bố trí 2 điểm tái định cư: Một điểm tại Khu Hòn Một, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, với diện tích 45 ha; và khu quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích 13,4 ha.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng tái định cư, tại khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung, xây dựng khu nghĩa trang phục vụ khu tái định cư, xây dựng hệ thống cấp nước phục vụ khu tái định cư.

Còn tại khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung, xây dựng hạ tầng chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, xây dựng khu nghĩa trang phục vụ khu tái định cư, xây dựng hệ thống cấp nước phục vụ khu tái định cư, xây dựng khu tái định canh.

Tổng mức đầu tư Dự án là 3.235,526 tỷ đồng, nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp theo kế hoạch sử dụng sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

CÁC HẠNG MỨC ĐẦU TƯ CHÍNH CỦA DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC  DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 8/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Hạng mục/Dự án thành phần

Đơn vị

Quy mô

Vốn đầu tư (triệu đồng)

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

3.235.525,432

 

A

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1

 

 

1,361.231,694

 

I

Khu nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

 

 

804.705,496

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ha

544,10

669.992,084

 

2

Dự phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 

178.887,886

 

II

Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

 

 

556.526,198

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ha

51,81

76.266,475

 

a)

Khu tái định cư

Ha

40,65

52.856,320

 

b)

Khu nghĩa trang

Ha

10,82

6.851,357

 

c)

Hệ thống cấp nước

Ha

0,34

486,678

 

d)

Dự phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 

16.071,941

 

2

Các dự án thành phần

 

 

480.259,723

 

a)

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư

 

 

314.497,209

 

b)

Hệ thống cấp nước sinh hoạt

 

 

74.633,395

 

c)

Các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư

 

 

49.686,134

 

d)

Các công trình xây dựng khu nghĩa trang

 

 

41.442,985

 

B

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 2

 

 

1.874.293,738

 

I

Khu nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

 

 

848.879,970

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ha

453,91

669.992,084

 

2

Dự phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 

178.887,886

 

II

Khu tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

 

 

1.025.413,768

 

1

Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ha

216,30

55.052,110

 

a)

Khu tái định cư

Ha

45,00

25.660,167

 

b)

Khu nghĩa trang

Ha

11,45

683,894

 

c)

Hệ thống cấp nước

Ha

0,25

474,738

 

d)

Khu tái định canh

Ha

159,60

16.631,959

 

đ)

Dự phòng bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

 

11.601,352

 

2

Các dự án thành phần

 

 

970.361,658

 

a)

Các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư

 

 

518.757,606

 

b)

Hệ thống cấp nước sinh hoạt

 

 

77.664,085

 

c)

Các công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư

 

 

120.792,056

 

d)

Các công trình xây dựng khu nghĩa trang

 

 

44.402,495

 

đ)

Khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu

 

 

80.009,819

 

e)

Khu tái định canh

 

 

128.735,598

 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động