RSS Feed for Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án mỏ mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 17:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án mỏ mới

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng mỏ mới, cũng như mở rộng sản xuất.

Công bố điều chỉnh Quy hoạch ngành Than Việt Nam

Theo đó, TKV yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư khai thác mỏ Nam Mẫu, Dương Huy, Quang Hanh, Hạ Long, Tràng Bạch (Uông Bí), Rìa moong Khánh Hòa, Mỏ Khe Chàm II-IV (công suất 3,5 triệu T/N); Dự án đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -150 - Công ty than Mạo Khê (công suất 1,5 triệu T/N); Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo (công suất 2 triệu T/N)...

TKV cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án: Khai thác tầng mức -175/-300 duy trì sản lượng mỏ than Ngã Hai; Duy trì công suất mỏ mức - 100/-250 lò giếng Công ty than Dương Huy; khai thác mỏ than Mông Dương mức dưới -250; khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng; khai thác hầm lò mỏ Khánh Hòa; Khai thác hầm lò phía Bắc khu Tân Yên; khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh...

Để duy trì và phát triển theo hướng hiện đại, TKV cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường tư vấn, nghiên cứu với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và phát triển, hiện đại hóa các mỏ than, từng bước nâng cao năng lực khai thác than hầm lò, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng cơ giới hóa khai thác và đào lò tại những khu vực có điều kiện địa chất kỹ thuật mỏ phù hợp.

Theo Quy hoạch khai thác tại Quyết định số 403/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, ngày 14 tháng 3 năm 2016, của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020, tại Bể than Đông Bắc, đầu tư cải tạo mở rộng, nâng công suất 9 dự án mỏ (Cẩm Phả: 4 dự án, Hòn Gai: 4 dự án, Uông Bí: 1 dự án); đầu tư xây dựng mới 41 dự án mỏ (Cẩm Phả: 17 dự án, Hòn Gai: 7 dự án, Uông Bí: 17 dự án).

Các mỏ than nội địa, đầu tư cải tạo mở rộng các dự án mỏ lộ thiên hiện có theo hướng đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, đồng bộ để gia tăng sản lượng khai thác; đầu tư dự án mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương.

Các mỏ than bùn: Đầu tư cải tạo mở rộng, xây dựng mới phục vụ cho sản xuất phân bón, hóa chất,…các mỏ than địa phương: Đầu tư cải tạo mở rộng, xây dựng mới trên cơ sở lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện thăm dò, khai thác than phục vụ nhu cầu tại chỗ; Đầu tư duy trì công suất các dự án mỏ đã xây dựng.

Giai đoạn 2021 - 2030, Bể than Đông Bắc đầu tư cải tạo mở rộng, nâng công suất 9 dự án (Cẩm Phả: 7 dự án, Uông Bí: 2 dự án); Đầu tư xây dựng mới 29 dự án mỏ (Cẩm Phả: 4 dự án, Hòn Gai: 6 dự án, Uông Bí: 19 dự án).

Các mỏ than nội địa: Đầu tư xây dựng mới dự án khai thác hầm lò để khai thác phần than phía dưới dự án khai thác mỏ lộ thiên Khánh Hòa; đầu tư dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng.

Các mỏ than bùn: Tiếp tục đầu tư cải tạo mở rộng, xây dựng mới phục vụ cho sản xuất phân bón, hóa chất,…

Bể than sông Hồng: Đầu tư một số dự án thử nghiệm theo phương pháp khai thác hầm lò và công nghệ khí hóa than ngầm tại các khu vực đã được thăm dò, làm căn cứ cho việc đầu tư phát triển mỏ với quy mô công nghiệp và/hoặc triển khai thêm một số dự án thử nghiệm (nếu cần thiết) để lựa chọn phương pháp, công nghệ khai thác hợp lý.

Đầu tư duy trì công suất các dự án mỏ đã xây dựng...

NangluonVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động