RSS Feed for Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện ở EVN SPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện ở EVN SPC

 - Độ tin cậy (ĐTC) lưới điện (SAIDI, SAIFI và MAIFI) là một chỉ tiêu nhằm mục đích từng bước nâng cao khả năng cung cấp điện và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Qua hướng dẫn của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), các Công ty Điện lực đã làm quen với khái niệm chỉ số ĐTC từ năm 2008 và tổ chức thu thập số liệu, tính toán ĐTC từ cấp Điện lực chính thức trong năm 2012. Cuối năm 2012, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành quy định cụ thể việc thu thập số liệu, tính các chỉ số ĐTC lưới điện và chính thức áp dụng từ năm 2013.

Để nâng cao ĐTC cung cấp điện và thực hiện đạt chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2013, EVN SPC đã xây dựng chương trình “Nâng cao ĐTC lưới điện” tổng thể và cụ thể tại các đơn vị, tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện tại các đơn vị hàng tháng. Sau 6 tháng thực hiện, kết quả đạt được như sau:

EVN SPC thực hiện đạt chỉ số SAIFI (TH/KH=6,5/11) và MAIFI (TH/KH=0,76/1,18), chỉ số SAIDI do mất điện có kế hoạch không đạt so với kế hoạch, mặc dù đã giảm 43,8% so với cùng kỳ năm 2012.

SAIDI - mất điện có kế hoạch.

SAIDI - mất điện do sự cố.

SAIDI - tổng hợp mất điện.

Mặc dù các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, thực hiện các giải pháp nâng cao ĐTC lưới điện, tuy nhiên, việc thực hiện chưa đạt chỉ số SAIDI_mất điện có kế hoạch do các nguyên nhân chính như:

- Triển khai thực hiện nhiều công trình cải tạo nâng cấp lưới điện 110kV, trung hạ áp để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đang tăng trưởng trên địa bàn EVN SPC.

- Thực hiện các công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị lưới điện trước mùa mưa để đảm bảo an toàn trong vận hành, kết hợp công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện.

- Ngoài ra, tại thời điểm trước Tết Nguyên đán 2013, các Công ty Điện lực tập trung cải tạo, sửa chữa các khiếm khuyết trên lưới điện đảm bảo cung cấp điện (thời điểm này hầu như không có công tác trên lưới điện 110kV và truyền tải). Cắt điện để xử lý các tồn tại của Dự án cấp điện đồng bào dân tộc Khmer.

- Cắt điện lưới điện 110kV tại khu vực có giao chéo với các công trình cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện truyền tải trọng điểm của NPT.

Một số khu vực lưới điện kết cấu hình tia hoặc chưa có trạm nguồn 220kV, khả năng hỗ trợ từ nguồn lưới điện lân cận bị hạn chế…, nên EVN SPC vẫn phải ngừng cung cấp điện cho khách hàng theo kế hoạch ở các khu vực như: Vĩnh Long - Trà Vinh (trước khi đóng điện 220kV Trà Vinh), Long Xuyên - An Châu (tỉnh An Giang), An Long - Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), Đức Huệ - Đức Hòa (tỉnh Long An), Tân Hưng - Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), Gas Bà Rịa  (tỉnh BR - VT).

Công tác thu thập và tổng hợp số liệu mất điện liên quan tại Điện lực bằng thủ công nên thường gặp các sai sót về thời gian mất điện (phút/giờ), số khách hàng bị mất điện chưa chuẩn xác, trùng lặp các số liệu mất điện (giữa lưới điện 110kV và trung/hạ áp, phạm vi mất điện giữa 2 đơn vị quản lý…), phân biệt loại mất điện (xử lý sự cố, lý do khác, cắt điện theo lệnh A2…).

Những tháng còn lại của năm, cùng với việc thực hiện đồng bộ các công tác quản lý kỹ thuật, vận hành khác, EVN SPC sẽ triển khai một số giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu ĐTC cung cấp điện như sau:

Giảm thời gian mất điện có kế hoạch (SAIDI), cố lưới điện 110kV và lưới điện trung hạ áp cũng phải tiếp tục duy trì thực hiện như trước đây. Các giải pháp chính cần thực hiện gồm có: Phổ biến, quán triệt các khái niệm, cách thức tính toán liên quan đến ĐTC lưới điện đối với các lãnh đạo Điện lực và cán bộ kỹ thuật trực tiếp làm công tác này; tăng cường kiểm soát công tác thu thập số liệu mất điện liên quan (thời gian, số khách hàng...) đảm bảo đầy đủ và chuẩn xác trong khi chờ chương trình “Vận hành sơ đồ lưới điện 22kV trên máy tính” đi vào vận hành ổn định.

Tiếp tục hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời đề ra các giải pháp đối với trường hợp mang tính đột biến cũng như giải quyết các vướng mắc phát sinh mới trong quá trình thực hiện; đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác quản lý vận hành tại đơn vị; đánh giá hiện trạng lưới điện hiện hữu, lập kế hoạch cải tạo để đảm bảo cung cấp điện; nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp nâng cao ĐTC lưới điện ở đơn vị bạn và nước ngoài để tham khảo, áp dụng vào lưới điện EVN SPC; tăng cường ứng dụng tin học hóa trong việc tính toán ĐTC; lập kế hoạch dài hạn việc tự động hoá lưới điện.

Giải pháp kỹ thuật liên quan đến quản lý, vận hành lưới điện:

Tăng cường việc phối hợp cắt điện công tác giữa các đơn vị quản lý lưới điện trên địa bàn (truyền tải, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam và Công ty Điện lực). Đối với mỗi thời điểm có cắt điện công tác, các đơn vị có liên quan xây dựng phương án thi công công trình phải rà soát và tính toán kỹ việc thực hiện các hạng mục của công trình sao cho thời gian hoàn thành là tối ưu nhất và phải đồng thời giữa các đơn vị với nhau.

Đảm bảo khâu tổ chức thi công: Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư thiết bị, máy thi công… Xây dựng phương thức kết lưới hợp lý và linh hoạt trong vận hành, đặc biệt là khu vực có đồ thị phụ tải luôn thay đổi, tăng đột biến. Rà soát lại việc bố trí các thiết bị bảo vệ trên lưới điện cũng như yêu cầu phối hợp bảo vệ để đảm bảo trong trường hợp xảy ra mất điện thì phạm vi mất điện là nhỏ nhất. Thực hiện tcông tác kiểm tra lưới điện định kỳ, đột xuất (các đường dây đang vận hành đầy tải…) đúng theo quy định.

Việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung như ở trên, ngoài mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu ĐTC lưới điện năm 2013, còn góp phần hoàn thiện và nâng cao trình độ quản lý, công tác tổ chức điều hành lưới điện, tăng ĐTC cung cấp điện cho khách hàng đồng thời từng bước khắc phục được các khiếm khuyết, tồn tại hiện nay trên lưới điện, hiện đại hóa lưới điện của EVN SPC.

Chỉ số MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối: Là chỉ số thể hiện số lần mất điện thoáng qua trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối điện.

Chỉ số SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối: Là chỉ số thể hiện số lần mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối điện.

Chỉ số SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối: Là chỉ số thể hiện thời gian mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối điện.

Nguồn: EVN SPC

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động