RSS Feed for Công ty Tư vấn điện miền Nam: Vươn lên từ năng lực quản lý | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 03:52
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty Tư vấn điện miền Nam: Vươn lên từ năng lực quản lý

 - Sự vươn lên và trưởng thành của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong nhiều năm qua có sự đóng góp của từng doanh nghiệp thành viên mà cốt lõi là sự sáng tạo, nỗ lực cống hiến không ngừng của những người làm công tác quản lý phần vốn Tổng công ty, trong đó có các cán bộ làm công tác quản lý vốn đại diện của Tổng công ty tại Công ty Tư vấn điện miền Nam (EVNSPC PEC).


Công ty Tư vấn điện miền Nam: 20 năm xây dựng và phát triển


Đổi mới doanh nghiệp

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, đến nay EVNSPC PEC đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu phía Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế điện.

Từ 1/10/2019, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam đã chuyển đổi mô hình sang đơn vị trực thuộc Tổng công ty, nên không còn người đại diện và kiểm soát viên. Ngay sau khi có Nghị quyết của Tổng công ty về việc chuyển đổi mô hình hoạt động, EVNSPC PEC đã phối hợp với các Ban để triển khai công việc theo lộ trình kế hoạch của Tổng công ty chỉ đạo tại các cuộc họp trước đó. EVNSPC PEC cũng tiến hành ký hợp đồng sáp nhập Công ty vào Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Đồng thời, làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư và Cục thuế TP Hồ Chí Minh để làm các thủ tục liên quan; Phối hợp với các Ban xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được sáp nhập; Rà soát, xây dựng dự thảo các quy chế quy định phục vụ công tác quản lý nội bộ đơn vị như quy định phân công nhiệm vụ Ban giám đốc, các phòng ban… cho phù hợp với mô hình công ty mới.

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ Công ty hoàn tất công tác quản trị tài chính, đã tiến hành làm việc với các Ban của Tổng công ty để lên phương án xử lý tồn tại và gửi đối chiếu công nợ đến các khách hàng xác nhận công nợ… phục vụ cho công tác bàn giao khi sáp nhập.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, người đại diện và kiểm soát viên Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vốn của Tổng công ty tại EVNSPC PEC, đã bảo toàn và phát triển vốn. Doanh thu và lợi nhuận vượt trên 8% so kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác quản lý vốn và người đại diện của EVNSPC năm 2019.

Xây dựng và phát triển

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, EVNSPC PEC đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị mạnh, tạo được uy tín cao đối với khách hàng, góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Hiện nay, Công ty hoàn toàn đủ năng lực đảm nhiệm các dự án của Tổng công ty từ cấp điện áp 220 kV trở xuống.

Sự phát triển mạnh mẽ của Công ty thể hiện qua các hồ sơ công trình thuộc các dự án được nghiệm thu đóng điện. Công ty đã đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về tư vấn cho chủ đầu tư, các dự án thuộc các nguồn vốn vay như WB, AFD, ADB….

Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV, sự giúp đỡ có hiệu quả của Tổng công ty và các đơn vị liên quan, EVNSPC PEC đã khẳng định được vị trí của mình trong cộng đồng tư vấn và trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Kết thúc năm 2019, với định hướng và phương châm hành động đúng đắn, cùng những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, EVNSPC PEC đã hoàn thành các kế hoạch SXKD do Tổng công ty giao. Với kết quả đó, người đại diện và Kiểm soát viên tại Công ty được Lãnh đạo Tổng công ty trao tặng giấy khen tại hội nghị ghi nhận những công sức và đóng góp cá nhân trong thời gian qua./.

NGUYỄN THÀNH PHÚC - CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động