RSS Feed for Chuẩn bị cơ sở khoa học để khai thác, chế biến quặng urani | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 01:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chuẩn bị cơ sở khoa học để khai thác, chế biến quặng urani

 - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác của Chính phủ vừa đến kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện Đề án thăm dò quặng urani thuộc khu vực Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đề án thăm dò quặng urani khu vực Pà Lừa - Pà Rồng đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai từ tháng 4/2010, với mục tiêu xác định chất lượng, khả năng thu hồi và điều kiện khai thác mỏ nhằm chuẩn bị cơ sở nguyên liệu phục vụ chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện trên diện tích khu vực thăm dò 6,2km2, các đơn vị địa chất khoáng sản đã đo vẽ, lập bản đồ trên diện tích gần 1km2, quan trắc môi trường phóng xạ toàn bộ khu vực, đào lò, hào, khoan máy, lấy và gia công phân tích mẫu.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và  Môi trường cho biết, kết quả điều tra, đánh giá quặng urani trong những năm qua cho thấy tiềm năng tài nguyên này là khá lớn, nhưng bước đầu xác định mới chỉ có quặng urani phân bố trong các lớp cát kết ở Quảng Nam có điều kiện khai thác, tuyển và thu hồi thuận lợi với giá thành hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Trong đó, khu vực Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang là một trong những địa điểm tiềm năng để khai thác, tuyển và thu hồi sản phẩm urani nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân theo Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình và Kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế triển khai Đề án thăm dò quặng urani thuộc khu vực Pà Lừa - Pà Rồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khẳng định, việc thăm dò urani, nguồn năng lượng dự trữ phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình của Việt Nam là một mục tiêu lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Do vậy, các đơn vị tham gia thực hiện Đề án cần tập nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được các mục tiêu Chính phủ đã đề ra.

Bên cạnh đó, các ngành liên quan tham gia thực hiện Đề án cần tăng cường tìm hiểu, hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao hiệu quả công tác thăm dò, tổ chức chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc thiết kế khai thác, và đặc biệt là nắm bắt được công nghệ chế biến quặng urani tại Việt Nam trong tương lai.

Phó Thủ tướng cho biết: Về cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm công tác thăm dò, cũng như liên quan đến hoạt động bức xạ, nguồn kinh phí triển khai các khu vực có tiềm năng về quặng urani sẽ được Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá của các nhà khoa học, tại Quảng Nam có 7 mỏ quặng uranium, trong tổng số 11 mỏ, điểm quặng phóng xạ phát hiện trên cả nước.

NangluongVietnam (Nguồn: VGP)

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động