RSS Feed for Chính phủ yêu cầu TKV đẩy mạnh tái cơ cấu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 01/10/2023 20:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chính phủ yêu cầu TKV đẩy mạnh tái cơ cấu

 - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trên cơ sở dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và thị trường, chủ động đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh và tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, đảm bảo giữ an toàn, ổn định tài chính của TKV.

TKV sẽ hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp vào năm 2015
Thách thức đặt ra trong CPH ngành năng lượng

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, ngày 25/6/2013 của Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với TKV, kịp thời xử lý, chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc TKV.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm toán viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu để kiểm tra, rà soát việc trích lập, chi trả tiền lương của TKV.

Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương để thống nhất có đánh giá, nhận xét về tình hình sản xuất, kinh doanh tài chính của dự án bô xít nhôm Lâm Đồng và dự án alumin Nhân Cơ.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động