RSS Feed for Cần xây dựng trọng tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 16:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cần xây dựng trọng tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử

 - Giai đoạn 2016 - 2020, Cục Năng lượng Nguyên tử cần tập trung xây dựng định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trên cả hai lĩnh vực ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ và điện hạt nhân phục vụ phát triển đất nước.

Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trần Việt Thanh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015, tại Hà Nội.

Năm 2015 là năm bản lề quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ nói chung và lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói riêng, những kết quả Cục Năng lượng Nguyên tử đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015 góp phần không nhỏ vào việc xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2016 - 2020.

Những kết quả Cục Năng lượng nguyên tử đạt được trong năm 2014, góp phần thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là các mảng công tác: xây dựng văn bản; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu - triển khai; hợp tác quốc tế…

Năm 2015 là năm bản lề quan trọng của lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử Lê Doãn Phác, năm 2014, Cục Năng lượng nguyên tử đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành xây dựng hai dự thảo văn bản quan trọng để báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân, trong đó Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014.

Cục Năng lượng nguyên tử cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành và trình phê duyệt kế hoạch năm 2014, 2015 thực hiện Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/02/2013).

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 23-24/10/2014).

Ngoài ra, Cục Năng lượng nguyên tử đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và nước ngoài triển khai nhiều hoạt động về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; hợp tác quốc tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển điện hạt nhân; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và của Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền trực thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Năm 2015, Phó Cục trưởng Lê Doãn Phác cho biết, Cục Năng lượng nguyên tử đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai các Kế hoạch.

Cụ thể là Đề án: Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020, Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân.

Cục cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia và của Tiểu ban Đào tạo và Thông tin tuyên truyền; chủ trì xây dựng “Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Cục Năng lượng nguyên tử, TS. Hoàng Anh Tuấn Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử chân thành tiếp thu những ý kiến đánh giá và chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Việt Thanh, những ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cũng như sự hợp tác, hỗ trợ thường xuyên của các đơn vị trong Bộ để Cục Năng lượng nguyên tử hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN LƯỢNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động