RSS Feed for Các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của EVNGENCO1 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 24/05/2022 09:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của EVNGENCO1

 - Tổng công ty Phát điện 1 (Ban chỉ đạo CĐS) vừa tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh - Phiên 1 năm 2022 thông qua hình thức hội nghị truyền hình. Tại cuộc họp EVNGENCO1 đã tổng kết lại những thành tích đã đạt được năm 2021 và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Xây dựng EVNGENCO 1 trở thành ‘Doanh nghiệp số sáng tạo có văn hoá mạnh’ Xây dựng EVNGENCO 1 trở thành ‘Doanh nghiệp số sáng tạo có văn hoá mạnh’

Sáng ngày 16/11/2021, Hội thảo “Chuyển đổi số, con đường dẫn đến thành công” của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã diễn ra và góp phần tạo cú hích đối với CBCNV về vai trò, trách nhiệm của mình trong hành trình chuyển đổi số của Tổng công ty.

Các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của EVNGENCO1
Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số EVNGENCO1 chủ trì cuộc họp.

Năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao và các nhiệm vụ chuyển đổi số riêng của Tổng công ty. Thành quả này đã được EVN đánh giá cao với việc xếp hạng EVNGENCO1 vào nhóm có kết quả chuyển đổi số tốt thứ 2 trong các đơn vị thành viên của EVN, bên cạnh những Tổng công ty/đơn vị có kinh nghiệm dày dặn về công nghệ thông tin như: Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của EVN dành cho EVNGENCO1 vì những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là các nhiệm vụ chuyển đổi số riêng phục vụ công tác sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng và quản trị điều hành của Tổng công ty.

Trong số 14 nhiệm vụ khung và 27 nhiệm vụ chi tiết gồm các nhiệm vụ EVN giao và Tổng công ty đăng ký thực hiện, tới hết năm 2021, Tổng công ty đã hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ, trong đó có các kết quả nổi bật như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS; Cập nhật quy trình vận hành, sửa chữa bảo dưỡng lên PMIS; Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành chính thức dashboard kỹ thuật (App EVNGENCO1) và phần mềm quản lý điều độ tàu và tự động lập kế hoạch điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải; Triển khai Doffice tới các đơn vị trực thuộc, triển khai EVNGENCO1 Portal tại cơ quan TCT...

Với các nhiệm vụ riêng của EVNGENCO1, Tổng công ty đã hoàn thành 14/18 nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Đào tạo - Truyền thông, Số hoá tài liệu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin; An toàn - an ninh công nghệ thông tin, xây dựng và đưa vào vận hành App EVNGENCO1...

Các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của EVNGENCO1
Các đầu cầu tại đơn vị tham dự cuộc họp.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số EVNGENCO1 biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các ban/văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trong việc tích cực, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao và sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với công sức, đóng góp của các đơn vị, các ban/văn phòng Tổng công ty. Các đơn vị tiêu biểu được ghi nhận là Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Thủy điện Sông Tranh; các Ban thuộc Tổng công ty là: Kỹ thuật Sản xuất, Kinh doanh Thị trường điện, Tổng hợp, Tổ chức Nhân sự và Văn phòng.

Bước sang năm 2022, với mục tiêu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi số, đồng thời quyết tâm giữ vững xếp hạng chuyển đổi số của EVN đối với Tổng công ty, Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Nguyễn Tiến Khoa, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng các Ban, Người đứng đầu các Đơn vị tìm mọi giải pháp để hoàn thành vượt tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số 2022 của Tổng công ty.

Trong đó, trước mắt tập trung vào các nhiệm vụ như sau: Tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số đã triển khai thành công tại Tổng công ty; nghiên cứu, triển khai dự án “Đầu tư hệ thống thu thập và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống điều khiển DCS các nhà máy điện lên hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS của Tổng công ty”; nghiên cứu, đề xuất công nghệ quản lý vật tư thiết bị thống nhất trong toàn Tổng công ty; nghiên cứu giải pháp ứng dụng BIM&SCAN-TO-BIM trong số hoá thiết bị bằng quét 3D laser và khả năng áp dụng tại Tổng công ty; nghiên cứu sự cần thiết của giải pháp giám sát online máy biến áp trong các nhà máy điện; dự án trang bị hạ tầng CNTT phục vụ chuyển đổi số tại EVNGENCO1; triển khai dự án Nhật ký vận hành điện tử tại các nhà máy điện...

Với sự tâm huyết và quyết tâm cao độ, với tư duy đưa chuyển đổi số áp dụng sâu sát vào mọi hoạt động thực tiễn của Tổng công ty, kỳ vọng đưa EVNGENCO1 thành một doanh nghiệp số sẽ là tương lai không xa./.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động