RSS Feed for Bốn phương án cân đối nguồn điện năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 11:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bốn phương án cân đối nguồn điện năm 2015

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: trên cơ sở tính toán cân bằng cung cầu cho năm 2015, với các kịch bản tần suất nước về và phụ tải dự kiến, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vừa xây dựng 4 phương án nhằm đảm bảo điện cho năm 2015.

Năm giải pháp cân đối nguồn điện trong ngắn hạn

Phương án thứ nhất, được coi là phương án cơ sở khi A0 tính toán điện thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về 65%.

Với phương án này, theo tính toán của A0, các nguồn tuabin khí và nhiệt điện than miền Nam được huy động cao trong cả năm, dự kiến phải huy động dầu từ tháng 4, tuy nhiên sản lượng ở mức thấp (khoảng 279 triệu kWh trong các tháng mùa khô) do hạn chế giới hạn truyền tải trên đường dây 500 kV. Trường hợp Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vận hành không ổn định như dự kiến thì phải huy động các nguồn nhiệt điện dầu cao hơn.

Ngoài ra, trong năm sẽ có đợt ngừng cấp khí Cà Mau (14 ngày), lô 06.1 (3 ngày), Nam Côn Sơn (1 ngày)  để sửa chữa, dự kiến sẽ phải huy động khoảng 153 triệu kWh nhiệt điện dầu.

Ở miền Bắc, do được bổ sung thêm nhiều tổ máy nhiệt đin than mới như Quảng Ninh 2, Hải Phòng 2, Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Mông Dương 2… nên có dự phòng công suất và sản lượng tại chỗ khá lớn. Tổng sản lượng nhit đin dự phòng các tháng mùa khô tại miền Bắc là 3,6 tỷ kWh. Số giờ vận hành tương đương trong mùa khô của các nguồn than miền Bắc chỉ khoảng 65% (không tính các nhà máy đang thí nghiệm) và cả năm xấp xỉ 60%.

Về truyền tải, xu hướng vẫn từ Bắc và Trung vào miền Nam. Sản lượng truyền tải cả năm dự kiến theo chiều Bắc - Nam là 10,426 tỷ kWh (năm 2014 là 7,306 tỷ kWh); đối với chiều Trung - Nam là 17,154 tỷ kWh (năm 2014 là 13,713 tỷ kWh).

Phương án thứ hai, được A0 tính toán khi đin thương phẩm tăng 11,5%, tần suất nước về các hồ thủy đin 75%. So với phương án cơ sở, phương án này có sản lượng thủy đin ít hơn trong mùa khô 1,062 tỷ kWh đin, cả năm ít hơn 4,192 tỷ kWh.

Phương án thứ ba, đin thương phẩm tăng 13%, tần suất nước về các hồ thủy đin 65%. So với phương án cơ sở, phương án này có phụ tải cao hơn 1,044 tỷ kWh trong mùa khô và cao hơn 2,164 tỷ kWh cả năm, trong đó phụ tải miền Nam cao hơn là 515/1059 triu kWh.

Phương án thứ bốn, đin thương phẩm tăng 13%, tần suất nước về các hồ thủy đin 75%. Đây là phương án có điều kin đầu vào khó khăn nhất trong 4 phương án. So với phương án cơ sở, phương án này có phụ tải cao hơn 1,044 tỷ kWh trong mùa khô và cao hơn 2,164 tỷ kWh cả năm, đồng thời sản lượng thủy đin cũng thấp hơn phương án cơ sở là 1062/4192 triu kWh mùa khô/cả năm.

Theo A0, với cả 4 phương án tính toán đều đảm bảo cung cấp đin. Trong trường hợp kịch bản xấu nhất (phụ tải cao, nước về thấp), sản lượng nhit đin dầu sẽ phải huy động ở mức cao 579 triệu kWh trong mùa khô, 747 triu kWh cả năm. Truyền tải trên các đường dây 500 kV luôn ở mức cao trong cả năm. Vic phải liên tục truyền tải với công suất và sản lượng cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong vận hành.

A0 nhận định, trong năm 2015, vic nhập khẩu đin từ Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu. Sản lượng đin dự phòng ở miền Bắc tương đối cao. Nhà máy Nhit đin Vĩnh Tân 2 đóng vai trò đặc bit quan trọng trong vic đảm bảo cấp đin cho miền Nam sẽ được huy động cao trong cả năm để đáp ứng nhu cầu phụ tải miền Nam. Sản lượng tối thiểu phải phát được trong mùa khô năm 2015 đạt xấp xỉ 2,51 tỷ kWh.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động