RSS Feed for Bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong Quy hoạch điện VIII | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 10:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong Quy hoạch điện VIII

 - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 206/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung của Quy hoạch điện VIII theo Công văn 3787/BCT-ĐL ngày 4/7/2022 của Bộ Công Thương.
Chính phủ yêu cầu làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả các nguồn điện trong QHĐ VIII Chính phủ yêu cầu làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả các nguồn điện trong QHĐ VIII

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 144/TB-VPCP về Kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo yêu cầu tại văn bản số 2925/VPCP-CN ngày 11/5/2022. Cụ thể, Chính phủ đề nghị tiếp tục làm rõ thêm về số liệu các dự án điện mặt trời, tính khả thi, hiệu quả của hệ thống lưu trữ năng lượng, cũng như vấn đề quy hoạch nguồn điện khí LNG...

Quy hoạch điện VIII được thông qua, khó khăn vẫn ở phía trước Quy hoạch điện VIII được thông qua, khó khăn vẫn ở phía trước

Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã được Hội đồng Thẩm định thông qua, chỉ còn một số chỉnh sửa là có thể được phê duyệt, kết thúc quá trình thẩm định kéo dài hơn một năm qua. Đã có những thay đổi lớn trong dự thảo quy hoạch kể từ bản đầu tiên (tháng 3/2021), nhưng theo nhìn nhận của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam: Việc thực hiện Quy hoạch lần này có thể sẽ khó khăn hơn cả Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Cụ thể, ngày 15/7/2022, Phó thủ tướng đã có buổi làm việc với một số đơn vị liên quan (Bộ Công Thương và cơ quan tư vấn lập Quy hoạch điện VIII), sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham gia, Phó thủ tướng đã có kết luận như sau:

1/ Các dự án điện than, khí đã có trong Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) đến nay không đưa vào dự thảo Quy hoạch điện VIII (theo yêu cầu thực hiện các cam kết tại COP26) có đảm bảo tính pháp lý không?

2/ Việc xem xét đưa lại Dự thảo Quy hoạch điện VIII 2.428,42 MW công suất điện mặt trời đã có trong Quy hoạch điện VII (điều chỉnh), Bộ Công Thương cũng được yêu cầu cần chia ra các nhóm dự án: (i) Đã hoàn thành đầu tư xây dựng; (ii) Đã cấp đất và ký hợp đồng mua sắm thiết bị; (iii) Đã có chủ trương đầu tư và đã cấp đất; (iv) Đã có chủ trương đầu tư, nhưng chưa triển khai thủ tục cấp đất.

Về nội dung này, Chính phủ yêu cầu: Cần xác định sơ bộ chi phí, thiệt hại của từng nhóm dự án nêu trên nến không tiếp tục triển khai; phân tích rõ sự phù hợp, không phù hợp của từng dự án theo các quy định của pháp luật.

3/ Trong dự thảo Quy hoạch điện VIII thì năng lực nhập khẩu khí LNG đến năm 2030 khoảng 14 - 18 tỷ m3 và tổng công suất nguồn điện quy hoạch đến năm 2030 là 146.000 MW. Tuy nhiên, theo mục tiêu Nghị quyết số 55-NQ/TW có nêu “đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và 15 tỷ m3 vào năm 2045”, “tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125.000 - 130.000 MW”.

Do vậy, Bộ Công Thương cần có quan điểm về nội dung trên có cần báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị hay không?

Tất cả các nội dung trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương bổ sung, làm rõ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 21/7/2022./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động