RSS Feed for Bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/05/2024 06:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung

 - Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết: Chiều ngày 16/4/2019, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc và các Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Điện lực miền Trung và tổ chức ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại EVNCPC.

Ông Võ Quang Lâm (Phó TGĐ EVN) kiêm nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc CPC

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao các Quyết định bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã trao các Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐTV, các Thành viên HĐTV.

Trước đó, ngày 10/4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm:

1/ Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN kiêm Chủ tịch HĐTV EVNCPC (theo Quyết định số 88/QĐ - EVN).

2/ Ông Ngô Tấn Cư - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC (theo Quyết định số 89/QĐ - EVN).

3/ Ông Nguyễn Đức - Phó Tổng giám đốc EVNCPC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (theo Quyết định số 82/QĐ - EVN).

4/ Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (theo Quyết định số 83/QĐ - EVN).

5/ Ông Trình Trung Phương - Trưởng Ban Vật tư EVNCPC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên (theo Quyết định số 84/QĐ - EVN).

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 16/4/2019, với thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Sau lễ công bố công tác cán bộ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại EVNCPC.

Ngay sau lễ công bố công tác cán bộ cũng đã diễn ra lễ Ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc EVNCPC giữa ông Võ Quang Lâm với ông Ngô Tấn Cư.

Lễ Ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc EVNCPC.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định, việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên EVNCPC theo mô hình quản trị hiện đại, thực hiện theo Đề án sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, EVNCPC sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thay cho mô hình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu giao nhiệm vụ cho HĐTV EVNCPC.

Chủ tịch HĐTV EVN cho hay, các lãnh đạo được bổ nhiệm lần này đều có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đã từng giữ các chức vụ quan trọng. Vì vậy Chủ tịch mong rằng với nhiệm vụ được giao, các lãnh đạo tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ của EVN giao cho EVNCPC năm 2019, 2020 và những năm tiếp theo là đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Võ Quang Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Hội đồng Thành viên, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Võ Quang Lâm đã cảm ơn lãnh đạo EVN, lãnh đạo EVNCPC cùng toàn thể CBCNV của Tổng công ty đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ trọng trách này.

Tân Chủ tịch HĐTV EVNCPC khẳng định, EVNCPC là một trong những đơn vị lớn của EVN với vốn điều lệ hết năm 2018 là 12.788 tỷ đồng, tổng tài sản là 29.021 tỷ đồng, với 11.340 CBCNV, chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Với vị trí và vai trò quan trọng đó, khi được thành lập năm 2010, mô hình quản lý, điều hành của EVNCPC là mô hình Chủ tịch kiêm Tổng gián đốc và Kiểm soát viên đã giúp cho các quyết định trong quản lý và điều hành được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Vì EVNCPC đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động SXKD của Tổng công ty, giúp EVNCPC hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao, đời sống của CBCNV ngày càng được cải thiện.

Sự phát triển lớn mạnh của EVNCPC cùng với những thạch thức trong giai đoạn mới đã đặt ra những yêu cầu mới trong mô hình quản lý, điều hành. Mô hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của EVNCPC ra đời theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của EVN nhằm đáp ứng yêu cầu tách bạch rõ ràng chức năng quản lý của Chủ tịch và chức năng điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Tổng giám đốc cũng như yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh trí tuệ tập thể.

“Vì vậy với trọng trách được giao, chúng tôi cũng ý thức được những thách thức vô cùng to lớn đang đặt ra cho EVNCPC, đó là phải đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu ngày càng tăng trong khi việc phát triển nguồn cung gặp nhiều khó khăn; đó là phải đáp ứng các yêu cầu, các chỉ tiêu về quản lý hệ thông điện hiện đại, các yêu cầu, các chỉ tiêu KD&DVKH trong một xã hội phát triển ngày càng khắt khe hơn trong khi nguồn nhân lực và nguồn tài chính hạn chế; đó là yêu cầu khối lượng công việc nghiệp vụ, khối lượng công tác ngày càng tăng thêm nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. EVNCPC là đơn vị có bề dày truyền thống với nhiều giá trị cốt lõi được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo, chúng tôi tin tưởng rằng sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ sáng tạo, truyền thống cần cù chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi CBCNV Tổng công ty là chìa khóa để vượt qua những khó khăn, thách thức trên. Chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN, ngay sau hôm nay, chúng tôi sẽ ổn định tổ chức và triển khai ngay 76 nhiệm vụ gồm các đề án, báo cáo, quy chế, quy định trong chương trình làm việc năm 2019 của HĐTV EVNCPC bao trùm tất cả các lĩnh vực: quản trị doanh nghiệp, quản lý kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, đầu tư xây dựng.” - Tân Chủ tịch HĐTV EVNCPC chia sẻ.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động