RSS Feed for Bảy nhóm giải pháp phát triển ngành Than năm 2013 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 08:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bảy nhóm giải pháp phát triển ngành Than năm 2013

 - Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nặng nề do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước và thế giới, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cùng bản lĩnh và trí tuệ của giai cấp công nhân mỏ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và toàn cầu hóa, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012.

>> Thông điệp đầu năm mới của ngành Than - Khoáng sản Việt Nam
>> Tạo bước phát triển đột phá cho Vinacomin
>> Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinacomin
>> 10 lý do phải tái cơ cấu ngành Than Việt Nam
>> Bốn nội dung quan trọng trong tái cơ cấu ngành Than Việt Nam

TRẦN XUÂN HÒA, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Nhìn lại kết quả năm 2012

Năm 2012, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước thực hiện 91,5 ngàn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 84,5% so với năm 2011; trong đó doanh thu sản xuất than 56,6 ngàn tỷ đồng, bằng 76% so với 2011, sản xuất khoáng sản 2,37 ngàn tỷ đồng, bằng 76% so với 2011, sản xuất điện 5,31 ngàn tỷ đồng, bằng 107% so với 2011, sản xuất cơ khí 2,24 ngàn tỷ đồng, bằng 106% so với 2011, sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 3,6 ngàn tỷ đồng, bằng 99% so với 2011.  

Lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 27% so với năm 2011;- Nộp ngân sách Nhà nước 13,5 ngàn tỷ đồng, bằng 80% so với năm 2011; Tập đoàn và các công ty thành viên đều bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn, tỷ lệ Nợ/Vốn CSH bằng khoảng 2,55 (trong mức giới hạn quy định).

Với 139 ngàn người lao động có việc làm đầy đủ, lương bình quân ước đạt 7,4 triệu đ/người/tháng (trong sản xuất than ước đạt 7,65 triệu đ/người/tháng), bằng khoảng 90% so với thực hiện năm 2011.

Năm 2012, sản xuất than nguyên khai đạt 44 triệu tấn, bằng 91% so với năm 2011; Than thương phẩm đạt 39,3 triệu tấn, bằng 88%  so với năm 2011.

Than tiêu thụ đạt 39,3 triệu tấn, bằng 103,1% KH và bằng 88% so với năm 2011; trong đó xuất khẩu 14,3 triệu tấn, bằng 85% so với năm 2011; tiêu thụ trong nước 25 triệu tấn, bằng 90% so với năm 2011.

Các sản phẩm khác như: tinh quặng đồng (23%Cu) đạt 45,3 ngàn tấn, bằng 100% KH; Kẽm thỏi đạt 10.000 tấn, bằng 100% KH; Thiếc thỏi đạt 850 tấn, bằng 100% KH.

Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 6.235 triệu kWh, bằng 93% so với năm 2011.

Sản xuất cơ khí, lắp ráp 45 và tiêu thụ 60 xe ô tô trọng tải 13 - 35 tấn, sản xuất máy xúc đá hầm lò 12 cái, chế tạo các loại máy móc, phương tiện, phụ tùng, vì chống thủy lực và sửa chữa thiết bị, máy móc các loại đáp ứng nhu cầu sản xuất trong Tập đoàn.

Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 54,7 ngàn tấn và cung ứng 95 ngàn tấn, bằng 82% so với năm 2011.

Năm 2012, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện ước đạt 19,6 ngàn tỷ đồng, bằng 82% so với năm 2011. Trong đó tập trung chủ yếu cho tiếp tục đầu tư và chuẩn bị đầu tư mới, cải tạo mở rộng, hiện đại hóa các dự án mỏ than hầm lò, nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê, Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng và một số dự án than, điện, khoáng sản khác.

Qua kết quả thực hiện nêu trên cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đều giảm so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu là do hậu quả của suy giảm kinh tế làm cho nhu cầu than - khoáng sản giảm mạnh, nhất là nhu cầu than trong nước giảm 7,5 triệu tấn (bằng 16,5%) so với hợp đồng tiêu thụ đã ký kết đầu năm và giá than xuất khẩu giảm 30 - 40% so với giá quý 4/2011. Sản lượng giảm cộng với điều kiện khai thác khó khăn hơn trong khi vẫn phải đảm bảo duy trì ổn định việc làm, đời sống cho người lao động cũng như công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường... càng làm cho giá thành tăng cao.

Xét trong bối cảnh khó khăn về kinh tế của năm 2012, chúng ta có thể khẳng định rằng, những thành quả đạt được của Tập đoàn là to lớn và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Ngoài việc hoàn thành kế hoạch sản xuất than, khoáng sản, điện lực, đóng góp ngân sách... đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của cả nước, Tập đoàn đã đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho gần 140 ngàn người lao động và tạo ra một số sản phẩm mới có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Tập đoàn cũng như ngành công nghiệp khai khoáng, nhất là sản phẩm alumin đánh dấu mốc son mới của ngành công nghiệp bô xít nước ta và việc sớm đưa tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê vào hoạt động vượt tiến độ trước 2 tháng thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của ngành công nghiệp điện Vinacomin. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã bộc lộ một số bất cập, yếu kém có nguy cơ gây cản trở nghiêm trọng cho sự tăng trưởng và phát triển tiếp theo của Tập đoàn, nhất là đối với công nghiệp than.

Trước hết là vấn đề tai nạn lao động chết người, trong năm 2012 cả số vụ và số người chết đều tăng cao so với năm 2011 (30 vụ, tăng 76,4% và 34 người chết, tăng 78,9% so với 2011). Điều đó chứng tỏ công tác đảm bảo an toàn lao động chưa thật triệt để, còn nhờ may rủi phần nhiều.

Tiếp theo là vấn đề giá thành, mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt tiết giảm chi phí song giá thành than vẫn tăng quá cao, thậm chí một số đơn vị có giá thành sản xuất vượt quá cả mức giá than nhập khẩu. Điều đó không những làm giảm hiệu quả của sản xuất than mà cơ bản là đang làm mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước so với than nhập khẩu. Các vấn đề chính tiếp theo là năng lực sản xuất có biểu hiện “đuối sức”, trong khi thiếu vốn đầu tư trầm trọng so với nhu cầu, sức ép về lao động hầm lò ngày càng tăng cao.

Từ kết quả năm 2012 rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho năm 2013 cũng như các năm tiếp theo, đặc biệt là những nhân tố chính sau đây đã làm nên thành công của năm 2012:

Thứ nhất, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tập đoàn hơn bao giờ hết đã phát huy cao độ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, thấu hiểu, chia sẻ cũng như tích cực, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của toàn Tập đoàn và của từng đơn vị thành viên.

Thứ hai, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cũng như nhận thức rõ các khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm lãnh đạo Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong toàn Tập đoàn đã kịp thời đề ra các quyết sách, giải pháp mạnh mẽ, thích đáng và có sự đồng tâm, hiệp lực chặt chẽ trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt cũng như động viên cán bộ, công nhân hăng say thi đua lao động sản xuất.
 
Thứ ba, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đã có sự quan tâm, động viên nhiệt tình, chỉ đạo sâu sát và có các chính sách, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; chính quyền địa phương các cấp trong cả nước nơi có hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, nhất là ở Quảng Ninh đã có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong việc giải quyết, khắc phục những khó khăn, thách thức.

Thứ tư, công tác truyền thông, tuyên truyền trong và ngoài Tập đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ và tăng cường mạnh mẽ, đi đôi với phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã kịp thời phản ánh chân thực, khách quan, sinh động các hoạt động sản xuất -  kinh doanh, văn hóa, xã hội của Tập đoàn, nhất là những khó khăn, thách thức do hậu quả của suy giảm kinh tế và các tấm gương vượt khó đi lên để người lao động nói riêng và xã hội nói chung thấu hiểu, đồng thuận, sẻ chia và Nhà nước trung ương, địa phương kịp thời hỗ trợ.

Định hướng cho năm 2013

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bước vào năm 2013 với nhiệm vụ, kế hoạch nặng nề hơn và nhiều khó khăn, thách thức cam go, phức tạp hơn. Ngoài những khó khăn khách quan do suy giảm kinh tế tiếp tục kéo dài cộng thêm hậu quả để lại của chúng, các khó khăn nội tại của Tập đoàn ngày càng nghiêm trọng hơn, nhất là về thị trường, điều kiện tài nguyên, tình hình tài chính, thu xếp vốn, sức ép lao động...

Có thể nói, đối với Tập đoàn đã qua rồi thời kỳ “Thiên thời, địa lợi”. Với nhận thức rằng chúng ta đã bị dồn đến chân tường và kiên quyết chấp nhận đối mặt với thực tế đó theo tinh thần “biến mất hay tồn tại”. Tất nhiên chúng ta phải tồn tại, không những thế mà phải phát triển tốt hơn. “Trong cái khó ló cái khôn”, Tập đoàn đã đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ, sát sao và tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 với mục tiêu “An toàn -  Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”. Trên cơ sở đó và từ kinh nghiệm năm 2012, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đặc biệt quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện những vấn đề sau đây:

Một là, tăng cường hơn nữa công tác an toàn lao động theo hướng đảm bảo thực sự khắc phục được một cách triệt để các rủi ro, nguy cơ, nguyên nhân nhằm giảm thiểu tai nạn lao động một cách vững chắc.

Hai là, triệt để tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trên cơ sở quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị tài nguyên, chất lượng sản phẩm, nguồn than và giao nhận, vận chuyển, tiêu thụ than.

Ba là, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, đảm bảo tiến độ xây dựng các mỏ than hầm lò mới, một số dự án than, điện, khoáng sản quan trọng, dự án sản xuất nitơrat amôn và đưa nhà máy chế biến alumin Tân Rai đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả, tạo sự đột phá mới cho ngành công nghiệp khai khoáng nói chung và ngành công nghiệp bô xít nói riêng của nước ta.

Bốn là, đi đôi với việc bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đề án đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt.

Năm là, tập trung tìm mọi giải pháp mở rộng thị trường, nhất là thị trường than - khoáng sản. Tiếp theo tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí phục vụ nhu cầu trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là phục vụ chương trình cơ giới hóa khai thác than hầm lò.

Sáu là, đi đôi với chủ động khắc phục khó khăn, kịp thời đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương có các chính sách, giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 và ngày càng phát triển một cách bền vững.

Cuối cùng, điều cốt yếu là cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, bản lĩnh, sáng tạo, kỷ cương và quyết liệt hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, thách thức bất kể nặng nề, to lớn như thế nào nhằm đưa Tập đoàn không ngừng phát triển và đi đến những tầm cao mới.
 

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Chủ tịch nước: "Chiêng có to, tiếng mới lớn"
Khi lãnh đạo và trí thức cùng nhìn một hướng
"Kiện đường lưỡi bò": Khen Philippines dũng cảm
Các Bộ trưởng hứa gì đầu năm?
Hoa Kỳ và tiền lệ tổng thống 'vịt què'

Cuộc chiến tranh lạnh phiên bản 2 Trung - Nhật bắt đầu
Chính sách đối ngoại Obama 2.0: Giữa 'bơ' và 'súng'
"Dư luận băn khoăn tự phê bình như hòa cả làng"

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động