RSS Feed for sách giải Chủ nhật 19/05/2024 10:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bảy nhóm giải pháp phát triển ngành Than năm 2013

Bảy nhóm giải pháp phát triển ngành Than năm 2013

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nặng nề do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước và thế giới, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” cùng bản lĩnh và trí tuệ của giai cấp công nhân mỏ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và toàn cầu hóa, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012.
Phiên bản di động