RSS Feed for Bầu bổ sung thành viên HĐQT PV OIL nhiệm kỳ 2018 - 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 10:42
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bầu bổ sung thành viên HĐQT PV OIL nhiệm kỳ 2018 - 2022

 - Ngày 26/1/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL, mã OIL - UpCOM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT PV OIL nhiệm kỳ 2018 - 2022.


PV GAS và PV OIL ký hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2021-2025


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PV OIL được tổ chức nhằm lấy ý kiến cổ đông đối với các tờ trình về:

1/ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

2/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

3/ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

Tại Đại hội, đại diện PV OIL đã trình bày cụ thể nội dung các tờ trình đến các cổ đông. Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị nhằm bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; việc này cũng phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay và với một doanh nghiệp có lượng cổ đông lớn như PV OIL; đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật xăng dầu để cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm xăng dầu cho các đơn vị bên ngoài Tổng Công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động Phòng hóa nghiệm xăng dầu thuộc PV OIL Đình Vũ.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và theo quy định của pháp luật, Đại hội đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn và ông Nguyễn Việt Thắng theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng Công ty.

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT cùng tập thể HĐQT PV OIL chúc mừng ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng.

Trong đó, Đại hội đã nhận được văn bản đề cử của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm giữ 80,52% vốn điều lệ của PV OIL), giới thiệu 2 ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia bầu cử bổ sung HĐQT PV OIL nhiệm kỳ 2018 - 2022 là ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP và ông Nguyễn Mậu Dũng - Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sau khi nghe các tờ trình và thảo luận, với sự thống nhất cao, cổ đông đã thông qua tất cả các tờ trình được trình tại Đại hội; đồng thời bầu bổ sung ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Nguyễn Mậu Dũng vào HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội tương ứng là 100% và 99,99%.

Thay mặt cho các thành viên mới trúng cử vào HĐQT PV OIL, ông Đoàn Văn Nhuộm cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu các thành viên mới vào HĐQT Tổng Công ty, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết tốt trong HĐQT, phối hợp tốt với Ban Điều hành để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, vận hành Tổng Công ty tốt hơn, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đồng cổ đông đã uỷ quyền cho HĐQT PV OIL thực hiện điều chỉnh, bổ sung các nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP theo quy định của pháp luật; thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

1/ Ông Đoàn Văn Nhuộm

- Sinh năm: 1963.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Thường trú: TP. Hồ Chí Minh.
- Trình độ: Kỹ sư Trắc địa công trình.
- Chức vụ khi ứng cử HĐQT PV OIL: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.

2/ Ông: Nguyễn Mậu Dũng
- Sinh năm: 1968.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Thường trú: TP. Vũng Tàu.
- Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ khi ứng cử HĐQT PV OIL: Trưởng Ban Thương mại Dịch vụ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động