Khoa học

Quy định mới về xử lý tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện

15:58 |24/09/2014

 - 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Các dự án nguồn điện sử dụng chất thải rắn được hưởng nhiều ưu đãi

Quyết định này quy định các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động hoặc đã có quyết định đầu tư phải có phương án đầu tư xây dựng (hoặc hợp tác đầu tư) dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào vận hành trước năm 2020.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, đầu tư mở rộng hoặc cải tạo, khi phê duyệt dự án phải bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu xây dựng; đến năm 2020, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy nhiệt điện, với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án.

Mục tiêu đặt ra là xử lý tro, xỉ, từ các nhà máy nhiệt điện đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng, bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng thời, xác định lộ trình để các nhà máy nhiệt điện hoàn chỉnh đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng; Hình thành thị trường tro, xỉ, đã được xử lý để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Để đạt được mục tiêu trên, Quyết định đã đề ra các giải pháp phải thực hiện như bổ sung quy định trong thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện phải được thiết kế hoàn chỉnh đến khâu xử lý tro, xỉ và có phương án thu hồi tro, xỉ; bổ sung tiêu chí xử lý tro, xỉ, đối với nhà máy nhiệt điện trong nội dung thẩm định dự án; rà soát, bổ sung quy định về quy mô diện tích, thời gian sử dụng bãi chứa tro, xỉ.

Cùng với đó, các sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước phục vụ cho dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, được xem xét bổ sung vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012 - 2025 tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động xử lý tro, xỉ và sử dụng thành phẩm làm vật liệu xây dựng được hưởng hỗ trợ, ưu đãi như đối với các hoạt động xử lý chất thải rắn (tái chế, tái sử dụng) theo quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn. Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện có trách nhiệm trả chi phí xử lý tro, xỉ trong trường hợp không tự đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng.

NangluongVietnam.vn
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3