Điện lực

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN

06:59 |06/11/2018

 - 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điểm mới của nội dung này là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị của EVN.

Thấy gì về cơ cấu hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước?Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tên riêng của các đơn vị hạch toán phụ thuộc cần bảo đảm theo quy định.

Theo đó, Hội đồng thành viên EVN quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về sự cần thiết, tính hiệu quả. Giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giám sát việc này.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN bao gồm: các đơn vị sự nghiệp (các trường đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm), các đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh, các đơn vị trực thuộc không hoạt động kinh doanh và các đơn vị khác được thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ý kiến chỉ đạo về việc thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Thủ tướng đồng ý cho EVN nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất, quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng tại Lô 13.E5 khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội và các dự án khác của EVN thực hiện theo đúng quy định.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3