Điện lực

PC Sơn La giao dịch một cửa tại Trung tâm Hành chính công

09:22 |10/05/2018

 - 

Ngày 9/5, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức ra mắt triển khai một cửa điện tử liên thông, cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng.

Tất cả các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của NPC đều đạt
Điện lực miền Bắc chuẩn bị kịch bản phụ tải tăng đột biến

Cán bộ Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn người dân đăng ký các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo PC Sơn La, từ năm 2013, Công ty đã triển khai và đưa vào hoạt động 11 phòng giao dịch khách hàng tại điện lực các huyện, thành phố và 1 điểm tại trụ sở Công ty.

PC Sơn La đã thực hiện đúng các quy định cung cấp dịch vụ điện, quy trình kinh doanh điện, đơn giản hóa thủ tục, chu trình giải quyết trong nội bộ và công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch vụ cung cấp điện.

Việc triển khai một cửa điện tử liên thông cung cấp các dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và tiếp tục triển khai đưa việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện đến tất cả các Trung tâm hành chính công của các huyện trong năm 2018 thể hiện sự quyết tâm của Công ty Điện lực Sơn La, với mong muốn đem lại sự thuận tiện và hài lòng, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng; xây dựng hình ảnh ngành Điện ngày càng chuyên nghiệp và thân thiện.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3