Điện lực

Khởi công dự án cấp điện cho các thôn chưa có điện tỉnh Bắc Kạn

21:43 |04/09/2014

 - 

Tại bản Hin Đăm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức lễ khởi công dự án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn”.

>> Các đơn vị của EVN NPC nỗ lực phát triển lưới điện nông thôn

Dự án “Cấp điện cho các thôn bản chưa có điện tỉnh Bắc Kạn” có ý nghĩa kinh tế, chính trị to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tiêu chí về điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quyết định số: 491/QĐ - TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 năm 2011 - 2015, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đưa tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 95%.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, 85% vốn ngân sách Trung ương cấp, 15% vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thu xếp theo yêu cầu tiến độ và phù hợp với kế hoạch cấp vốn ngân sách Trung ương. Với quy mô xây dựng mới 96 TBA; 237,74km đường dây 35kV; 283,0 km đường dây 0,4kV; Lắp đặt công tơ 1 pha cho 5.995 hộ; Đấu nối công tơ: Lắp đặt cho mỗi hộ 01 bảng điện, 01 bóng đèn và dây đấu nối từ công tơ về hộ gia đình.

Dự án hoàn thành sẽ có 5.995 hộ dân nông thôn vùng sâu, vùng xa của 143 thôn, bản trên địa bàn 58 xã, thị trấn thuộc 7 huyện tỉnh Bắc Kạn được sử dụng điện lưới quốc gia, đưa tổng số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh lên 97%.

NangluongVietnam.vn
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3