RSS Feed for VSH phát huy lợi thế về giá của thị trường điện cạnh tranh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 25/06/2022 12:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

VSH phát huy lợi thế về giá của thị trường điện cạnh tranh

 - Đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2015, Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) đang tập trung khai thác triệt để các lợi thế của hồ chứa để phát huy lợi thế về giá của thị trường phát điện cạnh tranh.

EVN: Các dự án thủy điện đang bám sát tiến độ thi công

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết, Công ty luôn đảm bảo việc phát điện an toàn, liên tục, tin cậy, đáp ứng tốt phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Công tyThủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh luôn đảm bảo đáp ứng tốt phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. 

Những bước đi vững chắc

Hiện nay, Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đang tập trung khai thác triệt để các lợi thế của hồ chứa để phát huy lợi thế về giá của thị trường phát điện cạnh tranh. Đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, thiết bị, công trình tại các nhà máy và dự án.

Về công tác đầu tư xây dựng, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chuẩn bị mọi điều kiện để tái khởi động lại gói thầu tuyến năng lượng của Dự án Thượng Kon Tum trong thời giam sớm nhất, phấn đấu đưa dự án vào vận hành khoản từ cuối năm 2018 đầu năm 2019.

Hiện nay, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đang tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động. Đẩy mạnh các giải pháp và tối ưu hóa nguồn lực trong công tác vận hành các nhà máy sản xuất điện hiện có, tổ chức tham gia tốt thị trường phát điện cạnh tranh, cố gắng đạt doanh thu cao nhất từ thị trường. Nâng cao chất lượng vận hành và quản lý kỹ thuật, đảm bảo vận hành các nhà máy an toàn, liên tục, tin cậy; giảm thiểu việc để xảy ra sự cố chủ quan. Đảm bảo công tác vận hành các hồ chứa an toàn, hợp lý, phát huy tối đa lợi thế thủy văn để phục vụ sản xuất điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Chủ động ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, kiểm soát tốt về ô nhiễm môi trường.

Ngược dòng lịch sử

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tiền thân là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III, được khởi công xây dựng vào ngày 15-9-1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia vào ngày 4-12-1994.

Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu kWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia. 

Các mốc lịch sử quan trọng:

- Ngày 15-9-1991 khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn. Ngày 4-12-1994 khánh thành và hoà lưới điện quốc gia.

- Ngày 23-11-1995 khởi công Thuỷ điện Sông Hinh. Ngày 23-10-1999 tiếp nhận, quản lý, vận hành thuỷ điện Sông Hinh.

- Ngày 3-7-2000 Đổi tên Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

- Ngày 4-5-2005 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh theo Quyết định số 151/QĐ-BCN ngày 02/12/2004 của Bộ Công Nghiệp.

Năm 1999, để nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống điện và tận dụng kinh nghiệm tích luỹ được trong quản lý vận hành nhà máy điện của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà máy Vĩnh Sơn, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) giao quản lý và vận hành thêm dự án Nhà máy Thuỷ điện Sông Hinh.

Từ tháng 7-2000, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn được đổi tên thành Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh với bốn tổ máy hoạt động, hàng năm cung cấp sản lượng điện hơn 600 triệu kWh vào lưới điện quốc gia.

Tháng 11-2003, theo Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giai đoạn 2003 - 2005.

Ngày 2-12-2004, Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 151/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thành Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Đây là một bước chuyển quan trọng  trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

Ngày 4-5-2005, Nhà máy chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với tên mới là Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Kết quả hoạt động năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2014

6 tháng đầu năm 2015

Giá trị hoặc số lượng

Giá trị hoặc số lượng

1

Vốn

Tỷ đồng

2.062,412

2.062,412

2

Doanh thu và thu nhập khác

Tỷ đồng

485,218

281,17

3

Lao động

Người

182

178

4

Nộp ngân sách nhà nước

Tỷ đồng

169,279 (trong đó Thuế TNDN được miễn 60,634)

90,28

5

Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)

Tỷ đồng

306,900

174,06

6

Tỷ suất lợi nhuận/vốn (%)

%

15

8,4


 

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động