RSS Feed for Vinacomin sẽ được cấp phép thăm dò, khai thác hơn 160 dự án | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 05:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vinacomin sẽ được cấp phép thăm dò, khai thác hơn 160 dự án

 - Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, từ nay đến năm 2020, Vinacomin sẽ được cấp phép thăm dò, khai thác 161 dự án, trong đó 39 dự án thăm dò và 122 dự án khai thác than.

>> Sẽ điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật trong Đề án thăm dò than
>> Vinacomin đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên

 

Hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tiếp nhận và đang thẩm định 6 hồ sơ thăm dò, trong đó, hồ sơ thăm dò than khu vực Bình Minh - Khoái Châu đã được Hội đồng Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản - Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định, 1 hồ sơ đang thẩm định, 4 hồ sơ đang kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện và xin ý kiến của tỉnh Quảng Ninh về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Hồ sơ khai thác có 10 bộ, trong đó 4 hồ sơ đã thẩm định xong, chuẩn bị trình cấp phép, 6 hồ sơ hiện đang kiểm tra, xem xét, hướng dẫn các đơn vị bổ sung hoàn chỉnh... 

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để sớm cấp phép cho các dự án của Vinacomin theo quy hoạch và đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

Liên quan đến hoạt động thăm dò than, theo Vinacomin, từ đầu năm đến nay khối lượng khoan thăm dò than và các khoáng sản khác không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, từ nay đến hết năm 2012, khối lượng còn lại của kế hoạch khoan thăm dò năm 2012 là khá lớn.

Để đảm bảo đạt kế hoạch đưa ra, Vinacomin đã yêu cầu Ban Tài nguyên, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các đơn vị thi công tích cực, chủ động phối hợp bằng nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên, kịp thời phục vụ sản xuất. 

Năm 2012, Vinacomin đặt ra kế hoạch khoan thăm dò là 360.000 m. Để hoàn thành khối lượng lớn như vậy, một trong những giải pháp quan trọng mà Vinacomin đưa ra là tăng cường phối hợp hiệu quả theo cơ chế 3+1 (3 - đơn vị tư vấn lập đề án, chủ đầu tư, đơn vị thi công; + 1 - các ban của Tập đoàn, chủ đạo là Ban Tài nguyên).

Trong kế hoạch thăm dò năm 2012 có 23 đề án mới (7 đề án thăm dò than và 16 đề án thăm dò khoáng sản khác), với các đơn vị thi công và các đơn vị sản xuất có liên quan, tăng cường công tác khảo sát thực địa ban đầu về điều kiện thi công để nâng cao chất lượng đề án mới trong KH thăm dò, đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ các lỗ khoan và tránh phải dịch chuyển nhiều (trừ trường hợp khách quan)...

Các đơn vị tư vấn lập đề án cần tăng cường công tác giám sát tác giả trong quá trình thi công các lỗ khoan, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công để tham mưu kịp thời cho Vinacomin về các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công, đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án thăm dò.

Các đơn vị sản xuất than, khoáng sản được Vinacomin giao là Chủ đầu tư tập trung nâng cao hơn nữa vai trò trong việc tổ chức thực hiện đề án từ khâu lập, trình duyệt, lập TKBVTC - TDT, tổ chức thi công và các đề xuất phát sinh trong quá trình thi công. Trên cơ sở KH thăm dò khoáng sản 2012, chủ đầu tư căn cứ vào tiến độ phát triển mỏ, phối hợp với tác giả đề án đưa ra trình tự ưu tiên thi công các lỗ khoan và báo cáo Tập đoàn.

Tăng cường công tác giám sát tiến độ, chất lượng thi công, nghiệm thu khối lượng thăm dò. Trong lộ trình phát triển, trên cơ sở kế hoạch 2011 - 2015 đã ký với Tập đoàn, các đơn vị phải chủ động rà soát, đánh giá tài nguyên, trữ lượng trong ranh giới được giao, đề xuất khối lượng, mục tiêu, tiến độ thăm dò giai đoạn 2013 đến 2015 và báo cáo Tập đoàn.

Cùng với đó, các đơn vị thi công, trên cơ sở khối lượng được giao phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tác giả lập đề án triển khai thực hiện; tăng cường công tác theo dõi tiến độ thi công các đề án cũng như xử lý các lỗ khoan gặp sự cố của các công ty hai cấp.

Trường hợp do yêu cầu phải thuê đơn vị ngoài vào thi công, các đơn vị cần báo cáo Tập đoàn xem xét quyết định. Một trong những việc làm không kém phần quan trọng là các đơn vị thi công cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác địa chất cho cán bộ địa chất theo dõi khoan, nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật khoan.

NangluongVietnam.vn

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động