RSS Feed for Tuyển than Cửa Ông phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/07/2024 10:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tuyển than Cửa Ông phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất

 - Tháng 8/2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông đặt mục tiêu ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất, tăng cường công tác quản trị chi phí và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.


Tuyển than Cửa Ông đảm bảo phòng dịch Covid-19 và SXKD hiệu quả


Tháng 7/2021, mặc dù còn nhiều khó khăn song Công ty đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép "ổn định tổ chức SXKD và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả". Công ty tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ở mức tối ưu.

Cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 7/2021 đạt được: Than mua mỏ 925 nghìn tấn (bằng 104% KH); than sạch sản xuất 806 nghìn tấn (bằng 102%); than tiêu thụ 787 nghìn tấn (bằng 110%); tổng doanh thu đạt trên 1,25 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 9,67 triệu đồng/người-tháng...

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công ty phấn đấu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất.

Bước sang tháng 8, tình hình SXKD của Công ty dự báo còn gặp nhiều khó khan khi nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao tăng, than cấp cho hộ điện giảm sâu; thời tiết vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất nhất là đối với Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công ty tiếp tục thực hiện với phương châm "phòng là chính, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quyết định". Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong hoạt động SXKD, Công ty tiếp tục củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu, thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn quý 3/2021 và tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015./.

VŨ HẰNG

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động