RSS Feed for Tuyển than Cửa Ông: 6 tháng đầu năm tiêu thụ trên 6,5 triệu tấn than | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 10:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tuyển than Cửa Ông: 6 tháng đầu năm tiêu thụ trên 6,5 triệu tấn than

 - 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả". Khẳng định điều đó, 6 tháng đầu năm 2022, tiền lương bình quân của CBCNV Công ty tăng rõ rệt, đạt 11,096 triệu đồng/người/tháng, bằng 119% so với KH năm 2022.
Tuyển than Cửa Ông: Tập trung cao độ cho sản xuất Tuyển than Cửa Ông: Tập trung cao độ cho sản xuất

Tháng 5/2022, than nhập khẩu về nhiều, than của các mỏ giao tương đối ổn định. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi cho sản xuất; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao. Song, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ cho sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống của CBCNV với mức thu nhập tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Tuyển than Cửa Ông: Hiện đại hóa công nghệ pha trộn, chế biến than Tuyển than Cửa Ông: Hiện đại hóa công nghệ pha trộn, chế biến than

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vừa đưa “Hệ thống tận thu cám độ tro cao Phân xưởng Tuyển than 2” vào hoạt động. Việc đầu tư hệ thống này giúp đơn vị từng bước hoàn thiện công nghệ chế biến, pha trộn than theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo đó, trung bình mỗi ngày, hệ thống tận thu cám độ tro cao tận thu được 800 - 1.000 tấn than phục vụ công tác pha trộn, chế biến.

Tuyển than Cửa Ông: Thích ứng an toàn, linh hoạt trong sản xuất Tuyển than Cửa Ông: Thích ứng an toàn, linh hoạt trong sản xuất

Ngay những tháng đầu năm 2022, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã không ngừng nỗ lực vượt khó, thích ứng an toàn, linh hoạt các giải pháp nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.


Công ty Tuyển Than Cửa Ông đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất. Trọng tâm là công tác tiêu thụ, kéo mỏ, sàng tuyển phù hợp, cụ thể như sau: Than nhận trong kỳ 7,135 triệu tấn, đạt 53,44% so với KH năm 2022; than sạch sản xuất 6,48 triệu tấn, đạt 53,67%; than tiêu thụ 6,511 triệu tấn, đạt 53,83%, doanh thu tổng số 10.935 triệu đồng đạt 54,5%, lương bình quân của CBCNV Công ty tăng rõ rệt, đạt 11,096 triệu đồng/người/tháng, đạt 119 % KH năm.

Công ty đã không ngừng tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của Công ty và phối hợp tốt với các mò vùng Cầm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp.

Bên cạnh đó, cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bổ trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới.

Song song đó, Công ty đẩy mạnh triển khai áp dụng chữ ký số, các phần mềm mới, từng bước tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa - tin học hóa vào sản xuất và quản lý, đổi mới tổ chức, quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty; thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình của TKV và Công ty, triển khai thử nghiệm phần mềm giao ca nhận lệnh sản xuất tại 3 đơn vị: PX Vận tải, PX Cơ khí và PX Tuyển Than 2 và triển khai áp dụng đối với các đơn vị trong toàn Công ty.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Than Cửa Ông tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyển phù hợp.

Với các chỉ tiêu giao cụ thể: Than mua mỏ 6,718 triệu tấn, than sạch sản xuất 6,079 triệu tấn, than tiêu thụ 6,048 triệu tấn, doanh thu tổng số 10.033 tỷ đồng và thu nhập bình quân của CBCNV Công ty đạt trên 10,830 triệu đồng/người/tháng.

Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra TNLĐ và sự cố thiết bị loại I, loại II. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; giữ ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập tiền lương đạt kế hoạch./.

VŨ HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động