RSS Feed for Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN: Vững tin bước vào năm mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 15/06/2024 18:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN: Vững tin bước vào năm mới

 - Đến mùa xuân này nữa là Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) tròn 2 năm kể từ ngày thành lập. Vượt lên những khó khăn thách thức của dịch bệnh, thiên tai, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hơn 800 CBCNV, người lao động đã nhanh chóng ổn định sắp xếp lại tổ chức, sớm bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo nên khí thế mới, động lực mới xây dựng EVNPSC thành một mô hình tổ chức thống nhất, khoa học và chuyên nghiệp theo định hướng phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


EVNPSC: Vượt thách thức, khẳng định thương hiệu


Những chuyển biến tích cực

Năm 2020, với nhiệm vụ chính được giao là thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa tổ máy và hệ thống thiết bị công nghệ của các nhà máy điện trực thuộc EVN, EVNPSC đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận nguồn lực, ổn định bộ mát, tổ chức, triển khai nhanh công tác sửa chữa lớn theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là phải thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo các tổ máy, hệ thống thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. Vượt lên những khó khăn thách thức của dịch bệnh, thời tiết năm 2020, EVNPSC đã hoàn thành 94/104 danh mục sửa chữa đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, không để xảy ra sự cố về người và thiết bị. Để công tác sửa chửa lớn được tiến hành thuận lợi, hiệu quả, EVNPSC đã thực hiện tốt việc huy động điều hòa nguồn nhân lực hợp lý giữa các nhà máy nên đã giải quyết kịp thời yêu cầu của sản xuất.

EVNPSC được nhận bằng khen tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, năm 2020, EVNPSC đã mạnh dạn tự chủ mở rộng sản xuất, kinh doanh với các đơn vị có nhu cầu như: Hợp đồng cung cấp nhân công hỗ trợ thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị cho Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 (giá trị doanh thu 259 triệu); hợp đồng thí nghiệm đưa vào vận hành Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum (giá trị 6.485 triệu đồng); hợp đồng cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh khắc phục sự cố Thủy điện Bắc Hà (giá trị 405 triệu đồng); hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị Nhà máy Thủy điện Trị An 2 (giá trị 4,5 tỷ đồng).

Mặc dù với doanh thu chưa phải là lớn, nhưng việc mở rộng sản xuất, kinh doanh đã tạo điều kiện để EVNPSC thể hiện tay nghề cũng như tích lũy thêm chuyên môn có thêm năng lực tạo tiền đề mở rộng sản xuất nâng cao nguồn thu nhập. Từ kinh nghiệm đó, EVNPSC đã khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cho sửa chữa NMNĐ Thái Bình bằng những nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp các ban của EVN, các công ty thuỷ điện và Công ty Nhiệt điện Thái bình, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để hiệu chỉnh lại Quy chế 434, cũng như xây dựng quy chế phối hợp với các công ty nhiệt điện, tạo hành lang cho công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình.

Theo đó, cùng với việc tổ chức cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo, các cuộc tham quan học tập, EVNPSC lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa gắn với việc ổn định nơi ăn, chỗ ở cho CBCNV làm nhiệm vụ sửa chữa tại NMNĐ Thái Bình.

Với khẩu hiệu “an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” năm 2020, EVNPSC đã ban hành nhiều quyết định, quy chế về tổ chức bộ máy quản lý an toàn, về biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, về nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro, về trang cấp phương tiện bảo vệ an toàn, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tổ chức tuyên truyền giáo dục huấn luyện, tập huấn về ATVSLĐ, PCCN… nên trong năm qua công tác ATVSLĐ, PCCN&CNCH, PCTT&TKCN, bảo vệ môi trường đã được EVNPSC thực hiện đầy đủ theo các quy định, toàn EVNPSC không để xẩy ra tai nạn lao động, mất an toàn về PCCN, sự cố môi trường.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, EVNPSC đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Năm 2020, Trung tâm đã cử và tạo điều kiện cho nhiều lượt CBCNV tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ do EVN tổ chức. Cùng với đó, Trung tâm đã chủ động triển khai mở các lớp đào tạo chuyên sâu cho CBCNV tại các đơn vị, đối với các thiết bị mới thay thế, nâng cấp; tổ chức các chương trình bồi huấn và đào tạo bồi dưỡng nghề; tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc và kiểm tra sát hạch nghề cho trên 500 CBCNV, người lao động. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các lớp đào tạo và cử CBCNV đi học tập, tìm hiểu tại các đơn vị trong và ngoài EVN, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật sẵn sàng đón nhận mọi công việc được giao.

Quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người lao động, năm 2020, EVNPSC đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ cho CBCNV và người lao động. 100% CBCNV, người lao động được khám sức khỏe định kỳ với tổng chi phí gần 1,7 tỷ đồng, trên 330 người được cử đi điều dưỡng phục hồi chức năng với chi phí gần 1,4 tỷ đồng.

Giám đốc Phan Đình Hòa và cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN kiểm tra công tác xử lý và khắc phục sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

Năm 2021 - Năm thực hiện chủ đề “Nâng cao năng lực doanh nghiệp”

Năm 2021 là năm bản lề cho Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đang đến với cán bộ, CNV EVNPSC trong niềm phấn khởi tự hào về những kết quả đạt được trong sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Với chủ đề Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, EVN đã giao nhiệm vụ cho EVNPSC xây dựng Đề án Nâng cao năng lực SXKD của đơn vị giai đoạn 2021 - 2025”. Để hoàn thành tốt đề án này, EVNPSC đã thống nhất chọn chủ đề Nâng cao năng lực doanh nghiệp” cho năm 2021 bằng các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể như:

Thứ nhất: Phấn đấu hoàn thành toàn diện Kế hoạch SXKD năm 2021 do EVN giao. Đặc biệt chú trọng công tác SCL tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.

Thứ hai: Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sửa chữa (DVSC) và từng bước nâng cao chất lượng DVSC.

Thứ ba: Xây dựng tiêu chí đánh giá năng suất lao động và tăng năng suất lao động trên 5% so với 2020.

Thứ tư: Thực hiện mở rộng phạm vi SCL tại các nhà máy điện trong và ngoài EVN.

Thứ năm: Xây dựng quy định nhân sự cốt lõi (key person) và nghiên cứu cải tiến quy định trả lương.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã hoạch định, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, Trung tâm Dịch vụ sữa chữa EVN tiếp tục phối hợp với các công ty thủy điện duy trì công tác sửa chữa kịp thời, xử lý sự cố đảm bảo vận hành thông suốt các tổ máy; thực hiện thi công các hạng mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên đảm bảo toàn bộ hệ thống thiết bị công nghệ, các hạng mục công trình vận hành tuyệt đối an toàn và ổn định phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh trước trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đặc biệt để thực hiện thành công chủ đề Nâng cao năng lực doanh nghiệp”, Trung tâm Dịch vụ sửa chửa EVN đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Trước hết là tổ chức đánh giá chất lượng DVSC, mô hình tổ chức tại các phòng/phân xưởng để xác định năng suất lao động của từng đơn vị và toàn Trung tâm đảm bảo tiêu chí An toàn - Tiến độ - Chất lượng - Sự hài lòng của khách hàng”. Thường xuyên nâng cao trình độ quản lý điều hành để nâng cao chất lượng DVSC và tăng cường nâng cao chất lượng sửa chữa lớn, giảm thiểu suất số sự cố thiết bị sau sửa chữa, xử lý nhanh nhất các sự cố tổ máy và thiết bị (nếu xảy ra).

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, trong đó chú trọng các quy định. Xây dựng các công cụ hỗ trợ quản lý điều hành sản xuất: ISO9001, truy suất vật tư dự phòng tại kho vật tư (EVNPSC và ĐVPĐ), đánh giá hiệu quả công việc phòng/phân xưởng và cá nhân. Áp dụng triệt để các phần mềm như HMRS, ERP, PMIS. Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch; kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cũng như tăng cường đầu tư các trang thiết bị và công cụ, dụng cụ hiện đại để tăng năng suất lao động.

Năm 2021, EVNPSC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD nhằm giảm thiểu các công đoạn tăng thêm, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao.

Trò chuyện với Phóng vên Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Giám đốc EVNPSC Phan Đình Hòa phấn khởi cho biết thêm: Phát triển nguồn nhân lực là một trong những chủ trương lớn của EVN, để cụ thể hóa chủ trương đó, thời gian tới EVNPSC tập trung sức xây dựng Trung tâm thành đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp, năng động sáng tạo và mở rộng phạm vị sửa chữa sang những lĩnh vực sửa chữa loại hình khác ngoài lĩnh vực thủy điện như: Nhiệt điện, điện gió, điện khí, điện năng lượng mặt trời,… nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho CBCNV năm sau cao hơn năm trước. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu gắn với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý sửa chữa, công nhân lành nghề. Tổ chức công tác kiểm tra, sát hạch, đánh giá định kỳ thông qua công tác thi nâng bậc, giữ bậc, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả công việc để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình, quy phạm.

Năm 2020, với nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết và sáng tạo, trách nhiệm cao EVNPSC đã trụ vững và có nhiều bước phát triển mới xứng đáng với niềm tin mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng, trao gửi. Hy vọng rằng bước sang năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, EVNPSC sẽ tiếp tục vững bước đi lên trên chặng đường phát triển mới./.

TIẾN SỸ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động