RSS Feed for Tổng giám đốc EVN làm việc với EVNNPT | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 10:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng giám đốc EVN làm việc với EVNNPT

 - Ngày 13/8/2019, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc dẫn đầu đã đến làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐTXD) và hoạt động của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 trước nguy cơ chậm tiến độ
Thủ tướng đồng ý áp dụng cơ chế mới cho một số dự án nguồn điện

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT báo cáo tình hình SXKD và ĐTXD của EVNNPT và NPTS.

Báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc cho biết: Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-EVN ngày 09/01/2019 của EVN, về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2019 cho EVNNPT (sản lượng điện truyền tải năm 2019 là 203,2 tỷ kWh). Kết quả thực hiện sản lượng điện truyền tải 7 tháng năm 2019 của EVNNPT đạt 117,265 tỷ kWh, tăng 10,84% so cùng kỳ năm 2018 và bằng 57,71% kế hoạch 2019 Tập đoàn giao 203,2 tỷ kWh.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Tùng, dự kiến cả năm 2019, nếu tốc độ tăng trưởng sản lượng điện truyền tải của các tháng cuối năm duy trì được như tốc độ tăng trưởng của 7 tháng đầu năm, Tổng công ty sẽ thực hiện đạt 203,2 tỷ kWh, hoàn thành kế hoạch sản lượng điện truyền tải Tập đoàn giao năm 2019.

Hiện nay với sự xuất hiện của 89 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) với tổng công suất lắp đặt hơn 4.500 MW dồn dập được đưa vào vận hành cuối tháng 6/2019 và chủ yếu được đấu nối vào lưới điện 110kV trở xuống. Điều này sẽ ảnh hưởng gây sụt giảm sản lượng truyền tải của EVNNPT trong 5 tháng cuối năm 2019. Tổng công ty sẽ thường xuyên theo dõi và cập nhập báo cáo Tập đoàn xem xét chỉ đạo kịp thời.

Tính đến thời điểm 31/7/2019, EVNNPT quản lý vận hành 153 trạm biến áp 500kV và 220kV (trong đó 30 TBA 500kV và 123 TBA 220kV) với tổng dung lượng 92.381 MVA (trong đó: 53 MBA 500kV với tổng dung lượng 33.300 MVA, 258 MBA 220kV với tổng dung lượng 55.313 MVA, 70 MBA 110kV với tổng dung lượng 3.768 MVA), 25.341 km ĐZ 500kV và 220kV (trong đó 7.996 km ĐZ 500kV và 17.345 km ĐZ 220kV).

Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019 của Tổng công ty theo lũy kế 7 tháng năm 2019 đã thực hiện sửa chữa lớn đạt giá trị 463,096 tỷ đồng/615 công trình, đạt 69% so với KH 2019 Tập đoàn giao đầu năm và đạt 52,2% so với KH EVN giao điều chỉnh. Ước thực hiện cả năm 2019, Tổng công ty sẽ hoàn thành khối lượng SCL với giá trị 886,668 tỷ đồng, đạt 100% so với KH Tập đoàn giao (sau khi tiết kiệm 7,5% theo hạn mức). 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của EVN theo kế hoạch giao năm 2019, đến nay, EVNNPT đã đưa vào vận hành 10 trạm vận hành không người trực (bao gồm các trạm: Hải Hà, Sơn Tây, Quỳnh Lưu, Quang Châu, Nam Định, Quảng Ngãi, Đông Hà, Nhơn Trạch, Đức Hòa, Cà Mau), đến cuối năm, EVNNPT sẽ hoàn thành 14 trạm vận hành không người trực còn lại theo kế hoạch”.

Về lĩnh vực ĐTXD, Tổng công ty luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, với mục tiêu thực hiện đầu tư phát triển lưới điện truyền tải đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nhiệm vụ Tập đoàn giao. Đặc biệt đối với các dự án trọng điểm phục vụ giải tỏa công suất các dự án nguồn điện, các dự án đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực kinh tế trọng điểm, các dự án nâng cao năng lực lưới điện truyền tải phục vụ chống quá tải, nâng cao độ ổn định tin cậy của lưới điện truyền tải để góp phần cùng Tập đoàn đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tính đến nay, khối lượng ĐTXD là 6.887 tỷ đồng, đạt 35,3% kế hoạch 2019 EVN giao. Trong đó giá trị ĐTXD thuần đạt 3.858 tỷ đồng, đạt 30,5% KH (giá trị giải ngân cho khối lượng đầu tư thuần ước đạt 2.451,645 tỷ đồng, đạt 19,4% KH). Trả nợ gốc và lãi vay cho ĐTXD ước thực hiện 3.029 tỷ đồng (đạt 44,2% KH).           

Về cơ cấu tổ chức, EVNNPT hiện có 08 đơn vị trực thuộc, trong đó 04 Công ty Truyền tải điện, 03 Ban Quản lý dự án các công trình điện và Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS). Riêng NPTS là đơn vị mới được EVNNPT thành lập (theo Quyết định số: 0666/QĐ-EVNNPT ngày 14/4/2017 của Hội đồng thành viên EVNNPT) và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2017, với mục tiêu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của NPTS hiện gồm Cơ quan Công ty và 4 trung tâm DVKT trực thuộc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng  - Giám đốc NPTS báo cáo với đoàn công tác.

Báo cáo với đoàn công tác của EVN, ông Nguyễn Tiến Dũng  - Giám đốc NPTS cho biết: Sau hai năm hoạt động đến nay NPTS đã dần ổn định về mặt tổ chức và triển khai tích cực các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của EVNNPT.

Năm 2019 trên cơ sở kế hoạch được EVNNPT giao, NPTS đang tích cực hoàn thiện đề án nâng cao năng lực NPTS trên cơ sở đó nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện thể chế, kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dịch vụ kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng thông tin, hoàn thiện cơ chế tài chính.

“Dự thảo đề án đã tính đến với phương án sắp xếp lao động trong NPTS nghiên cứu mở rộng phạm vi hoạt động trong một số lĩnh vực (điện gió, điện mặt trời, thực hiện dịch vụ về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành đường dây, TBA; bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị cho các chủ đầu tư khác) và hoàn thiện một số các nội dung khác đặt ra trong Đề án” - Ông Dũng cho biết.

Hiện nay, trong điều kiện EVNNPT đã và đang gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác ĐTXD và một số vấn đề có liên quan khác. Để tạo điều kiện cho EVNNPT thực hiện tốt nhiệm vụ được Tập đoàn giao,  Tổng công ty đã kiến nghị với Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân xem xét một số vấn đề có liên quan đến điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD và ĐTXD năm 2019 và 2020 cho EVNNPT do các nguyên nhân khách quan.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu.

Sau khi lắng nghe báo cáo của lãnh đạo EVNNPT và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Ban EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã biểu dương những nỗi lực của CNCNV EVNNPT trong thời gian qua đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Từ đây đến cuối năm, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Vì vậy, cần tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình vận hành; nâng cao ý thức kỷ luật vận hành từng đơn vị, trạm” - Tổng giám đốc Trần Đình Nhân đề nghị.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân yêu cầu EVNNPT cần tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để vận hành an toàn các đường dây truyền tải và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong điều kiện sẽ liên tục truyền tải cao để cấp điện cho miền Nam. Thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, đầu tư xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn lao động, nhằm góp phần cùng EVN hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động