RSS Feed for Tổ thao tác lưu động Đông Hà: 10 năm vận hành an toàn liên tục | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 09/12/2022 22:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổ thao tác lưu động Đông Hà: 10 năm vận hành an toàn liên tục

 - Trạm biến áp (TBA) 220 kV Đông Hà được Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) thành lập ngày 1/12/2011. Trạm đóng điện vận hành (ngày 18/10/2012), đến ngày 27/6/2019 cùng với quá trình chuyển đổi số, trạm được chuyển thành Tổ thao tác lưu động (TTLĐ) Đông Hà vận hành không người trực. Hơn 10 năm, Tổ TTLĐ Đông Hà đã vận hành an toàn liên tục, không có sự cố xảy ra.
PTC2 vận hành an toàn lưới truyền tải điện - Món quà mừng ngày thành lập EVNNPT PTC2 vận hành an toàn lưới truyền tải điện - Món quà mừng ngày thành lập EVNNPT

Ngày 1/7/2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 và 3 Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp đến, năm 2018, EVNNPT đã thành lập thêm Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện và năm 2020 thành lập Ban Quản lý dự án Truyền tải điện.

PTC2 thích ứng an toàn, linh hoạt trong mọi tình huống PTC2 thích ứng an toàn, linh hoạt trong mọi tình huống

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 và gắn liền với chủ đề năm của EVNNPT “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp, để góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tập trung triển khai nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.


Tổ TTLĐ Đông Hà hiện nay có 2 máy biến áp (MBA) 220 kV - 125 MVA, trạm có 6 xuất tuyến đường dây 220 kV đi TBA 220 kV Huế; TBA 220 kV Phong Điền; Nhà máy điện mặt trời BT1; TBA 220 kV Đồng Hới và 2 xuất tuyến đi TBA 220 kV Lao Bảo. Trong đó tại trạm có 2 ngăn lộ tổng MBA AT1, AT2, 1 ngăn máy cắt (MC) vừa làm nhiệm vụ MC nối vừa làm nhiệm vụ MC vòng. Phía 110 kV của trạm có sơ đồ 2 thanh cái, gồm 7 xuất tuyến đường dây, 2 ngăn lộ tổng MBA AT1, AT2, 1 ngăn lộ MC nối.

Tổ thao tác lưu động Đông Hà: 10 năm vận hành an toàn liên tục
Ca trực vận hành của tổ TTLĐ Đống Hà.

Ông Hoàng Kim Tiểu Long - Tổ trưởng Tổ TTLĐ Đông Hà cho biết: Để đảm bảo vận hành an toàn, CBCNV trạm luôn chấp hành nghiêm các quy trình quy phạm như: Quy trình Điều độ Hệ thống điện quốc gia, Quy trình xử lý sự cố hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia, Quy trình kỹ thuật an toàn điện, Quy trình xử lý sự cố trạm biến áp 220 kV Đông Hà và các quy trình quy phạm khác liên quan đến công tác quản lý vận hành TBA. Trong những năm qua, CBCNV của trạm đã thực hiện công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, thao tác tại chỗ, thao tác xa, xử lý sự cố, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị vị trí làm việc, cho phép vào làm việc, giám sát đội công tác, nghiệm thu tiếp nhận thiết bị sau công tác tại TBA không người trực, đảm bảo vận hành thiết bị trạm an toàn, liên tục và hiệu quả.

Trạm đã thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, công tác thí nghiệm định kỳ đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. Trong các đợt cắt điện, trạm đã kết hợp các đợt cô lập thiết bị kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị. Tham gia giám sát Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật 2 thực hiện hoàn thành tốt công tác thí nghiệm định kỳ.

Từ ban đầu khi mới được đóng điện, trạm mới chỉ có 1 MBA 220 kV, trong quá trình phát triển trạm được lắp đặt thêm MBA AT2 220 kV cũng như các phần mở rộng các ngăn lộ như: Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành an toàn dự án đường dây 220 kV Đông Hà - Huế, phần ngăn lộ TBA 220 kV Đông Hà; Giám sát thi công và nghiệm thu đưa vào vận hành an toàn dự án lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Đông Hà; Thực hiện tốt công tác giám sát thi công, đảm bảo an toàn, nghiệm thu và đóng điện thành công 2 ngăn xuất tuyến mở rộng 276 và 277 đi TBA 220 kV Lao Bảo.

Bên cạnh đó trạm đã phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện tốt công tác giám sát, đảm bảo an toàn công tác sữa chữa lớn: Sữa chữa lớn thay thế rơle dòng dầu OLTC pha C kết hợp lọc dầu và xử lý rỉ dầu MBA AT1; Sửa chữa lớn thay thế các tủ truyền động DCL phía 110 kV; Sửa chữa lớn nhà nghỉ ca Trạm biến áp 220 kV Đông Hà…

Ngoài ra trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19, CBCNV trạm đã cô lập 3 đợt tập trung ăn, ở, làm việc tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn.

Tổ thao tác lưu động Đông Hà: 10 năm vận hành an toàn liên tục
Tổ TTLĐ Đông Hà sử dụng thiết bị bay UAV kiểm tra thiết bị tại trạm.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông Long cho biết thêm: Nhằm nâng cao kiến thức, từng bước tiếp thu công nghệ mớim trạm đã tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi huấn, học tập quy trình quy phạm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong công tác. Ngoài ra, trạm hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi huấn cho các nhân viên mới đang trong giai đoạn thử việc. Không chỉ vậy, trạm thường xuyên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống. Mặt khác, trạm đã phối hợp với địa phương thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện của trạm.

Để có được những thành công trên là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của cả tập thể CBCNV trạm. Trạm đã tập trung nhiều giải pháp như: Thực hiện tốt công tác kiểm tra thiết bị định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng theo lịch quy định, đảm bảo tốt công tác quản lý vận hành. Thường xuyên tổ chức đo nhiệt độ tiếp xúc đầu cốt theo quy định và đo tăng cường tại thời điểm tải cao, kịp thời phát hiện những điểm phát nhiệt và có biện pháp xử lý kịp thời.

Qua các lần kiểm tra trạm đã phát hiện kịp thời hiện tương bất thường, báo cáo và phối hợp với các đơn vị xử lý dứt điểm các nguy cơ có thể xảy ra nhất là đối với mạch nhất thứ, nhị thứ và thiết bị do trạm quản lý vận hành.

Hàng tháng đơn vị tổ chức họp rút kinh nghiệm các sự cố xảy ra trên lưới truyền tải điện nhằm rút kinh nghiệm và thực hiện phòng ngừa, hạn chế các sự cố tương tự xảy ra. Không chỉ vậy, trạm đã cập nhật và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kỹ thuật vận hành, quy trình, quy phạm, bản vẽ nhị thứ, lý lịch thiết bị, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác quản lý kỹ thuật và vận hành trạm.

Bằng sự chủ động, phân công hợp lý cũng với những nỗ lực của từng cá nhân, trong hơn 10 năm qua, Tổ TTLĐ Đông Hà luôn là điểm sáng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, không để xảy ra sự cố.

Để ghi nhận những thành tích của trạm, mới đây tại Hội nghị quản lý kỹ thuật năm 2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tặng giấy khen “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác quản lý kỹ thuật giai đoạn 2012 - 2021” cho tập thể Tổ TTLĐ Đông Hà. Đây là sự động viên kịp thời và cũng là tiền đề thúc đẩy CBCNV của Tổ tiếp tục phấn đấu đảm bảo nguồn điện chi các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an nình quốc phòng trong thời gian đến.

QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động