RSS Feed for TKV khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 02:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Nhằm khuyến khích các đơn vị phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, Tập đoàn ưu đãi cho các đơn vị được hưởng 100% lợi ích từ các đề tài, sáng kiến trong 2 năm đầu.

TKV chấm dứt một số công nghệ khai thác kém hiệu quả

Theo đó, tất cả các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại giá trị làm lợi, đơn vị đều được hưởng 100%.

TKV vẫn tính các đơn giá tiền lương công đoạn theo công nghệ cũ, trước khi đơn vị áp dụng cải tiến tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; đồng thời, chỉ điều chỉnh đơn giá công đoạn sản xuất sau 2 năm áp dụng đồng thời đã mở rộng áp dụng rộng rãi tại các đơn vị có cùng điều kiện.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật không mang lại giá trị làm lợi bằng tiền như hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, hợp lý hóa trong điều hành, đảm bảo an toàn bảo hộ lao động... sẽ được TKV xem xét khen thưởng, động viên phong trào.

Như vậy, các đơn vị sẽ có điều kiện được trích một phần lợi ích do các đề tài sáng kiến mang lại cho các tác giả, khuyến khích phong trào sáng tạo trong công nhân viên chức và người lao động.

Ngoài ra, cũng nhằm khuyến khích các đơn vị tăng cường áp dụng các công nghệ mới có nhiều ưu điểm, TKV cũng điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương công đoạn cho các công nghệ cụ thể.

Chẳng hạn như, để khuyến khích các đơn vị áp dụng chống lò bằng vì neo các loại, TKV áp dụng cơ chế khuyến khích tăng thêm 5% đơn giá tiền lương so với các loại hình chống lò khác trong đào lò tương tự.

Một số công nghệ mới về tự động hóa, tin học hóa... cũng sẽ được áp dụng các mức khuyến khích cụ thể.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động