RSS Feed for Thủy điện Thác Bà dự kiến vượt 14% kế hoạch sản lượng điện năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 31/01/2023 17:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thủy điện Thác Bà dự kiến vượt 14% kế hoạch sản lượng điện năm 2022

 - Công ty CP Thủy điện Thác Bà cho biết: Sản lượng điện sản xuất 10 tháng đầu năm 2022 đạt 350,02 triệu kWh, cao hơn 40,05 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 113%. Ước sản lượng cả năm 2022 đạt 394 triệu kWh, vượt 14% so với sản lượng kế hoạch.
Thủy điện Thác Bà: Hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững Thủy điện Thác Bà: Hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 10 năm hoạt động theo mô hình CPH, Công ty CP Thủy điện Thác Bà luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, giữ vững được truyền thống đoàn kết, kỷ cương, phát huy sức mạnh của tập thể, tất cả vì con người, đồng thời là nơi đào tạo, cái nôi cung cấp nhiều cán bộ cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.


Theo Công ty CP Thủy điện Thác Bà: Tuy mức nước hồ đầu năm 2022 thấp hơn cùng kỳ của năm 2021 là 2,38 m, nhưng lưu lượng nước về hồ 10 tháng đầu năm 2022 bình quân đạt 211,7m3/s cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 59,8 m3/s, tương đương bằng 139% - là một trong những điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất điện.

Thủy điện Thác Bà dự kiến vượt 14% kế hoạch sản lượng điện năm 2022
Thủy điện Thác Bà.

Sản lượng điện sản xuất 10 tháng đầu năm 2022 đạt 350,02 triệu kWh cao hơn 40,05 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 113%. Ước sản lượng cả năm 2022 đạt 394 triệu kWh vượt 14% so với sản lượng kế hoạch.

Tổng doanh thu 10 tháng đầu năm tăng 164,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương bằng 157%, ước tổng doanh thu cả năm sẽ đạt 159% tổng doanh thu kế hoạch năm 2022.

Công tác đầu tư xây dựng nâng cấp các thiết bị của Thủy điện Thác Bà, xây dựng Thủy điện Thác Bà 2, mở rộng Thủy điện Mường Hum… đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Công tác dịch vụ kỹ thuật được duy trì và phát triển tốt, tạo dựng được uy tín với khách hàng và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng môi trường làm việc của người lao động trong Công ty, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, Công ty cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giải quyết tốt các chế động chính sách và quyền lợi chính đáng của Người lao động.

Trong thời gian tới, phát huy truyền thống 51 năm trưởng thành và phát triển, Công ty CP Thủy điện Thác Bà tiếp tục mở rộng sản xuất - kinh doanh, quan tâm hơn nữa tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động… góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung của Tổng Công ty Phát điện 3./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động