RSS Feed for Thủy điện Sơn La: Thi đua sản xuất 8,217 tỷ kWh năm 2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 05:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thủy điện Sơn La: Thi đua sản xuất 8,217 tỷ kWh năm 2015

 - Tại Hội nghị người lao động định kỳ năm 2015, Công ty thủy điện Sơn La đã phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với sản lượng điện sản xuất đạt 8,217 tỷ kWh.

Tập trung hoàn thành tái định cư thủy điện Sơn La

Ông Hoàng Trọng Nam, Giám đốc Công ty  và ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn tham gia ký kết thi đua năm 2015.

Ngày 24/5, Công ty thủy điện Sơn La đã tổ chức Hội nghị người lao động định kỳ năm 2015.

Theo báo cáo, năm 2014, Công ty thủy điện Sơn La còn gặp nhiều khó khăn do vừa quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La vừa phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tại công trình thủy điện Lai Châu, nhưng toàn thể CBCNV đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Đồng thời, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp được Công ty triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, năm 2014, Công ty thủy điện Sơn La đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động như: tham gia hội thao, hội diễn văn nghệ CNVCLĐ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam; tổ chức các hoạt động thăm hỏi CBCNVC lao động trong Công ty và các hoạt động xã hội từ thiện lên tới hơn 1,2 tỷ đồng…

Tại Hội nghị, đã thảo luận về thỏa ước lao động tập thể, các bản dự thảo về nội quy lao động; quy chế thi đua khen thưởng, các quy chế, quy định chỉnh sửa, bổ sung của Công ty liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.

Ông Hoàng Trọng Nam, Giám đốc Công ty bỏ phiếu bầu thành viên tổ đối thoại định kỳ.

Cũng trong chương trình, Hội nghị đã tổ chức bầu cử các thành viên tổ đối thoại định kỳ của Công ty gồm 11 thành viên, đại diện người lao động tại 11 đơn vị trực thuộc, tham gia với BCH Công đoàn Công ty đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm thực Quy chế dân chủ tại cơ sở trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Công ty thủy điện Sơn La đã phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh  năm 2015, với các nội dung: Sản lượng điện sản xuất năm 2015 đạt 8,217 tỷ kWh; hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn (sửa chữa thường xuyên, trung tu, đại tu) các hệ thống, thiết bị an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Hoàn thành kế hoạch đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ chuẩn bị sản xuất Nhà máy thủy điện Lai Châu, đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, BHLĐ, PCCN, PCLB năm 2015, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Bên cạnh đó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm chủ dây chuyền công nghệ của Nhà máy; chỉ tiêu năm 2015 có ít nhất 5 sáng kiến được công nhận.

Đồng thời, hoàn thành công tác tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, đồng bộ vật tư thiết bị Công trình thủy điện Lai Châu an toàn, đảm bảo chất lượng, tiến độ phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Lai Châu vào cuối năm 2015.

NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động