RSS Feed for Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 03:58
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm

 - Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) nằm tại Lô 16-1, ngoài khơi Đông-Nam Việt Nam do Công ty liên doanh Hoàng Long (HLJOC) đại diện cho các chủ đầu tư PVEP (Đại diện phía Việt Nam), PTTEP (Thái Lan), SOCO (Vương quốc Anh), OPECO (Mỹ) điều hành các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Mỏ được tuyên bố thương mại chính thức sau khi khoan thành công giếng khoan thăm dò TGT-1X tháng 8 năm 2005.

Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng đón dòng dầu đầu tiên

TS. CÙ XUÂN BẢO, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ

Kế hoạch phát triển mỏ Tê Giác Trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm một tàu chứa, xử lý và xuất bán dầu khí (FPSO), hai giàn đầu giếng khai thác dầu khí (H1-WHP và H4-WHP) và hệ thống đường ống nội mỏ. Ngoài ra, hai giàn đầu giếng khác của Công ty liên doanh Thăng Long là HST-WHP và HSD-WHP cũng đã được kết nối vào hệ thống khai thác của mỏ Tê Giác Trắng từ năm 2013.

Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh cùng Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Đỗ Văn Khạnh thực hiện nghi thức mở giếng khai thác trên Giàn TGT-H5-WHP.

Tiếp tục chương trình phát triển mở rộng mỏ Tê Giác Trắng, trong năm 2013, HLJOC phát hiện tiềm năng dầu khí mới ở khối H5 sau khi khoan thành công giếng khoan TGT-10XST1. Báo cáo đánh giá trữ lượng cập nhật (RAR), kế hoạch phát triển mỏ khối H5 (H5 FDP), Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA) cho dự án phát triển khối H5 mỏ Tê Giác Trắng đã được khẩn trương hoàn thành và được phê duyệt. Các công tác thiết kế, chế tạo giàn đầu giếng (H5-WHP) và hệ thống đường ống nội mỏ đã được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đã hoàn thành chỉ sau 22 tháng, sau khi phát hiện thương mại, sau 16 tháng từ ngày bắt đầu thi công, vượt tiến độ 80 ngày so với kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và 18 ngày so với kế hoạch tăng tốc do Ủy ban Quản lý Lô 16-1 đề ra. Vào lúc 10h15 ngày 13/08/2015 dòng dầu khí đầu tiên từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng đã được hòa vào hệ thống khai thác của mỏ TGT.

Dự án phát triển khối H5 mỏ Tê Giác Trắng thành công với kết quả ấn tượng như: 100% số giờ làm việc an toàn không có sự cố, công trình được thiết kế, xây dựng đạt chất lượng cao và được cấp chứng chỉ đăng kiểm quốc tế và Đăng kiểm Việt Nam, vượt tiến độ 80 ngày so với kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và 18 ngày so với kế hoạch tăng tốc do Ủy ban Quản lý Lô 16-1, tiết kiệm chi phí hơn 37 triệu đô la Mỹ so với ngân sách được phê duyệt.

Giàn đầu giếng H5 được đưa vào khai thác trước tiến độ còn giúp gia tăng sản lượng thêm 10.000 - 12.000 thùng dầu/ngày, góp phần gia tăng doanh thu của Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC năm 2015 đạt khoảng 45 triệu USD, gia tăng lợi nhuận kinh tế cho chủ đầu tư và Chính phủ, đồng thời giúp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Ngoài ra, dự án triển khai với hơn 85% hợp đồng mua sắm dịch vụ kỹ thuật với các nhà thầu trong nước, thực hiện đúng chủ chương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” qua việc hấp thụ nguồn vốn ngoại tệ từ việc phát triển dự án; tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đặc biệt phát triển đối tượng lao động kỹ thuật lành nghề thuộc chương trình phát triển nhân lực chất lượng cao của Nhà nước.

Sơ đồ mỏ Tê Giác Trắng.

Dự án này một lần nữa đã khẳng định sự hợp tác kinh tế thành công của các đối tác Mỹ (OPECO), Vương Quốc Anh (SOCO), Vương Quốc Thái Lan (PTTEP) và Việt Nam (PVEP-PVN) tại khu vực thềm lục địa của Việt Nam. Công trình hoàn thành góp phần góp phần củng cố và khẳng định vững chắc chủ quyền lãnh hải của Viêt Nam, gắn kết nhiệm vụ kinh tế đa phương với an ninh, quốc phòng.

Từ thành công của dự án, nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực đã được tập thể lao động quốc tế trong liên doanh HLJOC đúc kết:

Thứ nhất, về công tác an toàn: Một trong những yếu tố góp phần lớn vào thành công của dự án là việc quản lý, đảm bảo an toàn. HLHVJOC đã thực hiện toàn bộ dự án với hơn 2,4 triệu giờ lao động an toàn không xảy ra sự cố mất ngày công lao động, cũng như không có sự cố về môi trường nào trong toàn bộ các công việc từ thi công khoan, hoàn thiện giếng đến chế tạo lắp đặt, vận hành chạy thử các thiết bị khai thác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn.

HLHVJOC luôn đặt mục tiêu an toàn, không để xảy ra tai nạn sự cố lên hàng đầu và kiên trì nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu. Lãnh đạo,  Công ty cam kết mạnh mẽ trong công tác an toàn, áức khỏe và môi trường (ATSKMT). Trong quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo HLHVJOC luôn quan tâm sâu sát các vấn đề an toàn, thường xuyên, luân phiên kiểm tra an toàn ở các công trường và tham dự đầy đủ lễ kỷ niệm các mốc làm việc an toàn, cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện và kiểm soát hệ thống ATSKMT bao gồm: nguồn nhân lực, tài chính, đào tạo, kỹ thuật, thông tin.

Điểm mấu chốt khác trong công tác quản lý an toàn là quản lý nhà thầu: các nhà thầu chính, nhà thầu phụ phải có đủ năng lực, kinh nghiệm và có thành tích tốt về quản lý ATSKMT mới được lựa chọn tham gia thực hiện dự án. Các yêu cầu/ tiêu chuẩn về ATSKMT của HLHVJOC cũng như theo luật định được đưa ra và thống nhất với các nhà thầu ngay từ khi đàm phán hợp đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, các nhà thầu phải thiết lập kế hoạch hoạt động/ quản lý ATSKMT, các kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp cho dự án và áp dụng tại từng công trường.

Những kế hoạch quản lý ATSKMT được HLHVJOC xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu triển khai công việc. HLHVJOC cùng với các nhà thầu chính/ nhà thầu phụ phối hợp xây dựng mạng lưới giám sát an toàn trên các công trường chế tạo, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án. Trong suốt quá trình thực hiện dự án HLHVJOC phối hợp, giám sát chặt chẽ, giữ liên lạc thường xuyên và định kỳ kiểm tra an toàn đối với các nhà thầu.

Đối với các công việc then chốt, nhiều rủi ro, cán bộ an toàn HLHVJOC đều tham gia giám sát an toàn chặt chẽ ngay trên công trường cùng với các cán bộ của nhà thầu. Các vấn đề về an toàn đều được xem xét, bàn bạc và giải quyết ngay trong những cuộc họp định kỳ và bất thường trên công trường với sự tham gia của các đại diện HLHVJOC.

 Công tác động viên, khen thưởng người lao động được Công ty rất coi trọng, HLHVJOC đã tài trợ, tổ chức và giám sát các chương trình báo cáo an toàn, thi đua an toàn trên các công trường chế tạo, lắp đặt, chạy thử thiết bị, các đường ống nội mỏ. Các mốc sự kiện làm việc an toàn luôn được tổ chức bằng nghi thức hay lễ kỷ niệm trang trọng để ghi nhận các đóng góp của người lao động, bằng hình thức này Công ty đã khuyến khích được người lao động nâng cao ý thức về an toàn trong lao động sản xuất.

Thứ hai, về triển khai dự án: HLHVJOC đã thực hiện công tác quản lý dự án với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổng giám đốc, phòng dự án và các phòng liên quan, nhằm đảm bảo quá trình thực hiện từ việc lên kế hoạch đến triển khai công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt và vận hành thử được tiến hành một cách linh hoạt và hiệu quả. Chế độ báo cáo được duy trì kiểm soát nghiêm ngặt, tiến độ dự án cũng như các vấn đề tồn đọng luôn được cập nhật và bàn bạc với Ban Tổng giám đốc để nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ phía lãnh đạo, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hàng tháng, cuộc họp cấp quản lý với các nhà thầu với sự tham gia của Ban Tổng giám đốc HLHVJOC đã giúp giải quyết rất hiệu quả và nhanh chóng nhiều vấn đề tồn đọng mà cấp quản lý dự án không giải quyết được. Các thông tin về dự án luôn được cập nhật, chia sẻ với các nhà đầu tư (Partners) và Tập đoàn Dầu khi Việt Nam (PVN) nên đã giúp đẩy nhanh quá trình phê duyệt các gói thầu, chi phí phát sinh hay các vấn đề liên quan của dự án.

HLHVJOC đã thực hiện chế độ phân quyền, ủy quyền hợp lý trong điều hành công việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm của mỗi cấp quản lý. Lãnh đạo Công ty và Ban quản lý dự án luôn quan tâm đến vấn đề thu hút và duy trì nguồn nhân lực giúp hình thành đội ngũ nhân viên có trình độ năng lực cao và duy trì sự ổn định nhân sự trong suốt quá trình triển khai dự án.

Xây dựng kế hoạch hợp lý, khả thi dựa trên nền tảng nguồn lực có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm là yếu tố tiếp theo. Việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch có sự tham gia và thống nhất từ cấp lãnh đạo Công ty, quản lý phòng và tất cả các bộ phận chủ chốt của phòng dự án. Kế hoạch đã được kiểm soát sát sao thông qua chế độ báo cáo và được cập nhật, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở chắc chắn để đánh giá khả năng và biện pháp đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt trong giai đoạn chạy thử trên bờ, kế hoạch chi tiết được rà soát 2 ngày/lần. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng ngay sau khi kế hoạch được hình thành từ nhân sự, các qui trình an toàn, qui trình xây lắp, lắp đặt, chạy thử đến vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện thi công.

Phòng dự án phối hợp, triển khai công việc với nhà thầu rất sâu sát, ở đây có sự đồng hành giữa vai trò giám sát và vai trò thực thi công việc. Bộ phận quản lý dự án của HLHVJOC vừa thực hiện vai trò quản lý, kiểm soát quá trình thi công dự án vừa cùng với các nhà thầu thực hiện triển khai dự án. Với hình thức như vậy hầu hết các vấn đề của dự án được thống nhất và giải quyết rất nhanh chóng, đồng thời tăng cường và duy trì sự hợp tác tốt đẹp giữa HLHVJOC với các nhà thầu liên quan.

Một yếu tố quan trọng nữa là việc kế thừa và linh hoạt áp dụng các bài học kinh nghiệm từ thiết kế các giàn đầu giếng H1/H4-WHP trước đó đã góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí thiết kế giàn đầu giếng H5-WHP. Đội ngũ quản lý dự án H1/H4-WHP đã có kinh nghiệm được giữ lại tiếp tục cho dự án phát triển khối H5 cũng là một lợi thế lớn. Những bài học kinh nghiệm từ các dự án trước đã được áp dụng giúp hạn chế đáng kể những thay đổi, đã rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến độ trong quá trình thi công dự án.

Công tác mua sắm hàng hóa thiết bị được kiểm soát chặt chẽ để vật tư, thiết bị được giao đúng tiến độ. Đối với các thiết bị cần thời gian giao hàng dài hạn, trong quá trình triển khai hợp đồng mua sắm, HLHVJOC luôn cử kỹ sư thường xuyên làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp, đôi khi tham gia quản lý giám sát trực tiếp tại nhà máy chế tạo thiết bị để đôn đốc và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh một cách kịp thời và nhanh chóng. Đối với các thiết bị có thể giao hàng trong ngắn hạn và được mua bởi tổng thầu, HLHVJOC đã cử người tham gia, quản lý chặt chẽ công tác mua sắm của tổng thầu để vừa rút ngắn được thời gian xem xét phê duyệt kết quả đấu thầu và kiến nghị trao thầu đồng thời kiểm soát tốt tiến độ giao hàng.

Điểm cuối cùng trong quá trình thực hiện dự án đã được quan tâm và coi trọng, đó là công tác kiểm soát chất lượng theo đúng qui trình. Công tác kiểm soát và quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm túc từ giai đoạn chuẩn bị đến khi bắt đầu công việc, để tránh phát sinh yêu cầu sửa chữa khi đã thực hiện phần lớn khối lượng công việc, cũng như giảm thiểu các thay đổi trong quá trình triển khai dự án. Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ theo các quy định an toàn ở công trường. Các công việc yêu cầu phải có giấy phép làm việc và/hoặc phải tổ chức đánh giá rủi ro trước khi thực hiện được tuân thủ tuyệt đối và thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, chi phí dự án không phát sinh cũng như tiến độ được đảm bảo.

Thứ ba, về việc phối hợp giữa các hạng mục: Để đảm bảo khai thác dòng dầu đầu tiên từ khối H5 ngay sau khi công tác lắp đặt chạy thử giàn đầu giếng H5-WHP hoàn thành, HLHVJOC đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa hoạt động xây lắp, khoan và khai thác. Khối chân đế và sàn khoan đầu giếng được tập trung ưu tiên hoàn thành trước nhằm phục công tác thi công khoan nên đã góp phần vào việc hoàn thành chiến dịch khoan khu vực H5 sớm, vì vậy ngay sau khi lắp đặt chạy thử khối thượng tầng, bắn mìn mở vỉa là có thể đưa giếng vào khai thác..

Sự phối hợp tốt giữa bộ phận khai thác, khoan và dự án trong quá trình thi công lắp đặt, chạy thử thiết bị đã giúp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến an toàn và vận hành sau này ngay tại công trường.

Ngoài ra việc phối hợp, tổ chức kết nối đường khí nâng (gaslift) từ giàn đầu giếng H5-WHP sang giàn đầu giếng H4-WHP hiện hữu vào thời điểm dừng hoạt động của giàn H4-WHP để đưa giàn khoan NAGA3 vào khoan cũng như lúc kéo giàn khoan ra, kết nối đường ống ngầm khai thác và hệ thống điều khiển giàn đầu giếng H5-WHP vào hệ thống khai thác hiện hữu với việc dừng tàu FPSO để bảo dưỡng định kỳ, tối ưu hóa lịch trình các tàu dịch vụ, máy bay, chỗ ở trên các công trình hiện hữu ngoài khơi đang phục vụ hoạt động khai thác để kết hợp phục vụ tốt nhất, kịp thời nhất việc vận chuyển hàng hóa, vật tư thiết bị và nhân công trong quá trình kết nối, lắp đặt và chạy thử khối thượng tầng giàn đầu giếng. Nhờ vậy, tiến độ thi công được đảm bảo và chi phí được tối ưu nhất. Bộ phận khai thác đã phối hợp với bộ phận khoan áp dụng sáng kiến sử dụng hệ thống phin lọc di động trong quá trình bắn vỉa, gọi dòng giếng khoan giàn đầu giếng H5-WHP thay cho hệ thống đuốc, bình tách truyền thống, tiết kiệm chi phí dự án hàng triệu Đô la Mỹ.

Thứ tư, về tiếp nhận, bàn giao và khởi động khai thác: Bộ phận vận hành khai thác đã chủ động, trực tiếp tham gia và bám sát tiến độ dự án, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, các loại giấy phép vận hành, các qui trình an toàn, qui trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị, mua sắm thiết bị dự phòng, vật tư tiêu hao phục vụ khai thác ngay trong giai đoạn lắp đặt, kết nối chạy thử giàn đầu giếng. Các cán bộ, kỹ sư của phòng khai thác đã chủ động tham gia trực tiếp quá trình chạy thử trên bờ, lắp đặt chạy thử ngoài khơi, đặc biệt là tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế, xây dựng để làm quen, nắm vững đặc tính kỹ thuật của hệ thống thiết bị, máy móc, công nghệ. Do vậy, ngay sau dự án hoàn thành bộ phận khai thác đã tiếp nhận công trình nhanh gọn và đưa công trình vào khai thác dòng dầu đầu tiên an toàn và sớm nhất.

Phía trước còn nhiều thách thức lớn lao, nhưng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí và tinh thần luôn cầu tiến, nhiệt tình lao động sáng tạo, HLHVJOC sẽ đảm bảo thực hiện khai thác dầu khí an toàn hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các sứ mệnh được giao phó.  

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động