RSS Feed for HLJOC Thứ sáu 31/03/2023 17:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm

Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm 1

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) nằm tại Lô 16-1, ngoài khơi Đông-Nam Việt Nam do Công ty liên doanh Hoàng Long (HLJOC) đại diện cho các chủ đầu tư PVEP (Đại diện phía Việt Nam), PTTEP (Thái Lan), SOCO (Vương quốc Anh), OPECO (Mỹ) điều hành các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Mỏ được tuyên bố thương mại chính thức sau khi khoan thành công giếng khoan thăm dò TGT-1X tháng 8 năm 2005.
Phiên bản di động