RSS Feed for Mỏ Tê Giác Trắng Thứ hai 24/01/2022 13:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm

Thành công từ khối H5 mỏ Tê Giác Trắng: 4 bài học kinh nghiệm 1

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) nằm tại Lô 16-1, ngoài khơi Đông-Nam Việt Nam do Công ty liên doanh Hoàng Long (HLJOC) đại diện cho các chủ đầu tư PVEP (Đại diện phía Việt Nam), PTTEP (Thái Lan), SOCO (Vương quốc Anh), OPECO (Mỹ) điều hành các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Mỏ được tuyên bố thương mại chính thức sau khi khoan thành công giếng khoan thăm dò TGT-1X tháng 8 năm 2005.
Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng đón dòng dầu đầu tiên

Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng đón dòng dầu đầu tiên

Vào lúc 10h15 sáng ngày 13/8, dòng dầu đầu tiên từ Giàn đầu giếng H5 (TGT-H5-WHP) mỏ Tê Giác Trắng (TGT) do Công ty Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ điều hành đã bắt đầu được đưa vào hệ thống khai thác, sớm hơn 80 ngày so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh, cùng Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh thực hiện nghi thức mở giếng.
HLJOC vận hành giàn đầu giếng TGT-H5 mỏ Tê GiácTrắng

HLJOC vận hành giàn đầu giếng TGT-H5 mỏ Tê GiácTrắng

Ngày 9/3, Honeywell Việt Nam cho biết: HPS - Nhánh Giải pháp Tự động hóa Quá trình (mã giao dịch trên sàn NYSE:HON) thuộc Tập đoàn này đã được chọn cung cấp công nghệ và giải pháp quản lý cho giàn khoan dầu khí thứ ba ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.
Ký hợp đồng tổng thầu dự án Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng

Ký hợp đồng tổng thầu dự án Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng

Ngày 14/01/2015, tại TP Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và Công ty Điều hành chung Hoàng Long (HLJOC) đã ký Hợp đồng Tổng thầu Dự án Chế tạo khối thượng tầng giàn khai thác và hệ thống đường ống kết nối nội mỏ Giàn H5 mỏ Tê Giác Trắng.
PV Drilling và UOD cung cấp giàn khoan cho Hoàng Long JOC

PV Drilling và UOD cung cấp giàn khoan cho Hoàng Long JOC

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) cùng đối tác UOD đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng UMW-NAGA 2 và UMW-NAGA 3 cho chiến dịch khoan của Hoàng Long JOC.
Phiên bản di động