RSS Feed for Than Thống Nhất thực hiện nhiều giải pháp ổn định sản xuất | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/07/2022 23:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất thực hiện nhiều giải pháp ổn định sản xuất

 - Trước những khó khăn, thách thức về kinh tế thị trường, diện sản xuất khai thác ngày càng xuống sâu, thời tiết khắc nghiệt, nhưng Công ty Than Thống Nhất - TKV vẫn vững bước vượt qua, tạo đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động...

TKV sẽ điều tiết giá than cho điện ở mức hợp lý
Chính phủ yêu cầu xử lý kịp thời các kiến nghị của ngành Than
Than Thống Nhất tìm giải pháp nâng cao tốc độ đào lò

Với phương châm hành động “Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt” tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Than Thống Nhất - TKV quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, để không chỉ ổn định, mà còn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hơn nữa.         

Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất quý I, ngay từ đầu năm, Công ty đã đề ra các biện pháp thực hiện, trong đó công tác khoán quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng. Công ty đã xây dựng các quy chế khoán sản phẩm, khoán chi phí sản xuất, tổ chức hạch toán và hướng dẫn chi tiết cụ thể kèm theo quy chế thưởng, phạt rõ ràng. Đồng thời, hoàn thiện quy chế khoán theo hệ thống từ Công ty đến các phân xưởng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, đổi mới phương thức khoán, tăng cường khoán sâu, khoán rộng, khoán giá thành công đoạn cho tất cả các đơn vị sản xuất, giảm tối đa tỷ lệ hao hụt, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc được giao, nâng cao ý thức tiết kiệm trong sản xuất, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Theo đó, các phân xưởng, tổ đội sản xuất phải chủ động, thường xuyên tiến hành rà soát các vị trí, các thiết bị sản xuất, đặc biệt là các vị trí tiêu hao vật tư lớn. Từ đó, xây dựng kế hoạch tiến hành hạn chế các thiết bị sản xuất không hiệu quả, đối với các vị trí có chi phí cao thì thực hiện các giải pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Than Thống Nhất tổ chức đổi mới công tác quản lý, tổ chức điều hành như: tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017, cân đối, phân bổ các chi phí hợp lý giao cho các phòng, ban quản lý, kiểm soát việc sử dụng, quản trị chi phí sản xuất, xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương giao khoán cho các đơn vị trong toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất được giao, định mức NSLĐ của từng loại sản phẩm và định biên lao động theo dây truyền công nghệ hợp lý của từng phân xưởng. 

Mức tiền lương giao khoán của từng ngành nghề dựa trên mức tiền lương và hệ số giãn cách theo chức danh ngành nhề mà TKV quy định, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động (tiền lương bình quân quí I đạt 11.160.000 đồng/ người/tháng), các hoạt động VHTT được duy trì và tổ chức thường xuyên góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển .

Đối với công tác quản lý chi phí, Công ty tiến hành hoàn thiện hệ thống định mức vật tư, vật liệu, các biện pháp quản lý vật tư, thiết bị, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất; tăng cường công tác thu hồi, sửa chữa phục hồi, tái chế vật tư thiết bị để tái đưa trở lại sản xuất, giảm chi phí đầu vào; quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào cho sát với thị trường; kiểm soát kế hoạch tiêu dùng của từng đơn vị.

Kết thúc quí I các phân xưởng thực hiện giao khoán chi phí tiết kiệm 439,5 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng lao động khi tuyển dụng, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức; rà soát các vị trí lao động để có hướng điều chỉnh cho phù hợp; thường xuyên kiểm tra sức khoẻ, động viên người lao động... với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất. Nhằm tăng cường quản lý tài nguyên, giảm tỷ lệ tổn thất than và tiêu hao nhiên liệu, Công ty đã đặc biệt chú trọng tới việc đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ có năng suất cao, trang bị đủ hệ thống cảnh báo khí mỏ và bình tự cứu cá nhân.

Với những giải pháp trên, trong quý I, các chỉ tiêu sản xuất chính của Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra như: than nguyên khai sản xuất 554.366 tấn bằng 27,54% kế hoạch năm và bằng 104,21% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016, than tiêu thụ 529.441 tấn đạt 26,47% so với  kế hoạch và bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu than đạt 26,49% so với kế hoạch năm và bằng 97,29% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016 là do đơn giá bán than bình quân năm 2017 (1.088.445 đ/tấn) thấp hơn đơn giá bình quân năm 2016 (1.127.823 đ/tấn) là 39.378 đ/tấn (3,5%). 

Quý II, Than Thống Nhất phấn đấu sản xuất than nguyên khai 586.000 tấn, đào mới 2.780 mét lò, tiêu thụ 572.000 tấn; doanh thu 536.831 triệu đồng...

VŨ THỦY, THAN THỐNG NHẤT

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động