RSS Feed for Than Núi Béo chuyển đổi thành công từ sản xuất lộ thiên sang hầm lò | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 19:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Núi Béo chuyển đổi thành công từ sản xuất lộ thiên sang hầm lò

 - Năm 2020, Công ty CP than Núi Béo đã phòng chống dịch Covid-9 hiệu quả, ổn định sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt đã chuyển đổi thành công từ sản xuất lộ thiên sang hầm lò, duy trì liên tục sản xuất, ổn định việc làm của người lao động.


Than Núi Béo thành lập Công trường cơ giới hóa đầu tiên


Công ty CP than Núi Béo cho biết: Năm 2020, bên cạnh thuận lợi, công tác thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, cân đối tài chính hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ than giảm mạnh, tiến độ tiêu thụ than chậm đã ảnh hưởng lớn đến dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, công nghệ khai thác lò chợ cơ giới hóa lần đầu áp dụng tại Công ty nên cán bộ, công nhân vừa phải học kinh nghiệm vừa thi công; địa hình lò chợ có chiều dài theo phương ngắn, điều kiện địa chất phức tạp ảnh hưởng tới sản lượng và chất lượng than khai thác; công tác tuyển dụng thợ lò gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là học sinh mới ra trường nên trình độ tay nghề còn thấp…

Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 21103, công suất 600.000 tấn/năm lần đầu tiên áp dụng tại Công ty CP than Núi Béo. (Ảnh: Vinacomin).

Kết quả, Công ty đã đào được 10.500 mét lò; bốc xúc 4,35 triệu m3 đất đá; khai thác 1,4 triệu tấn than nguyên khai trong đó than hầm lò đạt 780 nghìn tấn; tiêu thụ 1,68 triệu tấn; doanh thu 2.120 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,45 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ tiêu trên đều đạt và vượt kế hoạch điều hành năm 2020.

Trong năm, Công ty tiếp tục tái cơ cấu lao động, tiết giảm 58 lao động lộ thiên, chuyển đổi ngành nghề 15 lao động lộ thiên sang hầm lò, tuyển mới 390 lao động hầm lò và thành lập thêm 2 công trường khai thác than hầm lò. 

Công ty đã lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống đầu tàu Diezen kết hợp ray bánh răng dẫn hướng để vận chuyển thiết bị vật tư; Đưa vào khai thác lò chợ cơ giới hóa 21103; Đưa 5 lò chợ giá xích vào khai thác, đưa hệ thông quan trắc khí mỏ vào hoạt động và một số hạng mục đầu tư kịp thời phục vụ sản xuất.

Năm 2021, với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Đào 12.800 mét lò; bốc xúc 1,2 triệu m3 đất đá; khai thác 1,32 triệu tấn than nguyên khai, đạt 2.288 tỷ đồng doanh thu với mức tiền lương bình quân 14 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh; chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ đảm bảo hiệu quả SXKD; thay đổi tư duy, tư tưởng của cán bộ, CNLĐ khi chuyển đổi sản xuất, thích ứng nhanh với sản xuất hầm lò; tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, dây chuyền công nghệ, lề lối làm việc của sản xuất hầm lò, thực hiện mục tiêu xây dựng Núi Béo trở thành mỏ hầm lò hiện đại, sản lượng cao, an toàn, mỏ xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, Công ty tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp công trường, phân xưởng, đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng cho sản xuất than hầm lò. Triển khai thực hiện NQ 01 của Chính phủ với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển”, các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TKV, Đại hội Đảng bộ TQN và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết về triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lớn trong năm 2021./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động