RSS Feed for Than Mông Dương đặt mục tiêu khai thác 1,5 triệu tấn năm 2021 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 07/10/2022 04:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Mông Dương đặt mục tiêu khai thác 1,5 triệu tấn năm 2021

 - Năm 2021, Công ty Than Mông Dương đặt mục tiêu sản xuất trên 1,5 triệu tấn than, đất đá bóc lội thiên 335 nghìn m3, số mét lò đào đạt 19,750 m, lò xén đạt 3,400 mét.


Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới


Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cũng như tình hình nhiều biến động của thị trường, song Công ty Than Mông Dương vẫn hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong năm 2020, sản lượng than quy sạch của Công ty tiêu thụ hơn 1,3 triệu tấn (bằng 101,5% kế hoạch), doanh thu sản xuất than thực hiện đạt hơn 2,4 nghìn tỷ đồng (đạt 101,7% kế hoạch) và vượt 116% so với cùng kỳ năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước 434 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng (đạt 108 % kế hoạch năm), vượt 110% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng tài sản năm 2020 của Công ty đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 16 triệu đồng/người/tháng (bằng 101% kế hoạch); tiền lương thực hiện bình quân công nhân lò là hơn 20,6 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021, mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 là than sản xuất đạt trên 1,5 triệu tấn, đất đá bóc lội thiên 335 nghìn m3, số mét lò đào đạt 19,750 m, lò xén đạt 3,400 mét. Tổng số than tiêu thụ đạt 1.540 nghìn tấn than. Doanh thu đạt trên 2,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 28,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cố gắng đảm bảo đủ việc làm cho toàn thể CBCNV, thu nhập người lao động ổn định, tiền lương bình quân đạt trên 15,8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập thợ lò đạt trên 19,8 triệu đồng/người/tháng, đồng thời, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công tác an toàn, môi trường làm việc sẽ tiếp tục được cải thiện và đảm bảo an toàn hơn.

Để hoàn thành kế hoạch được giao, Than Mông Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập, đời sống cho người lao động; nghiên cứu để áp dụng, vận hành tốt cơ chế chính sách 2021.

Trước những diễn biến còn phức tạp của dịch Covid-19, Than Mông Dương tiếp tục vận hành tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kép nhằm bảo vệ cho người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho dự án xuống sâu giai đoạn 2; tiếp tục chăm lo tốt đời sống cho CB, CNVC-NLĐ./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động