RSS Feed for Than Hồng Thái trước thách thức nguồn than ngày càng xấu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 30/01/2023 13:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Hồng Thái trước thách thức nguồn than ngày càng xấu

 - Với việc chủ động trong sản xuất, kinh doanh, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I/2017 của Công ty than Hồng Thái - TKV đã cơ bản hoàn thành. Để hoàn thành kế hoạch quý II và cả năm 2017, Than Hồng Thái sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định sản xuất; đẩy mạnh các khâu trong sản xuất cơ giới hóa, tự động hóa; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống người lao động...

TKV hợp tác với Nhật Bản nâng cao năng lực sản xuất than
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của TKV trong tình hình mới

Nhiều khó khăn thách thức

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017, với khó khăn chung của ngành là vấn đề tiêu thụ thì Công ty than Hồng Thái - TKV còn gặp nhiều khó khăn do chất lượng tài nguyên than xấu, tiêu thụ than giảm, cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó Dự án Đông Tràng Bạch đang chờ hoàn thiện thủ tục cấp phép. Công ty vẫn phải thực hiện các công đoạn củng cố, đào xén lò, vận tải, thông gió, bơm nước, an toàn, mua vật tư thay thế, duy trì cho cho dự án, đã làm phát sinh nhiều chi phí; điều kiện địa chất mỏ phức tạp, không ổn định, độ dốc lớn và khó khăn trong công tác bảo vệ TNRG mỏ cũng là những khó khăn thách thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Nhà điều hành Công ty than Hồng Thái - TKV.

Chủ động trong sản xuất, kinh doanh

Nhận thức được khó khăn, thách thức, Công ty than Hồng Thái - TKV đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của quý I/2017. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch Tập đoàn giao, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án điều hành sản xuất, quản trị chi phí, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Quý I, sản xuất than nguyên khai của Công ty than Hồng Thái - TKV đạt 322.871 tấn; đào lò mới 2.883 m; Tiêu thụ than 278.107 tấn; Doanh thu ước thực hiện 295,3 tỷ đồng; Tiền lương bình quân  10,7 triệu đồng/ng-tháng...

Bên cạnh đó, Công ty than Hồng Thái - TKV tổ chức nghiệm thu, thanh toán và kiểm toán các dự án đã hoàn thành; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mỏ (Khai thác hầm lò phía Bắc khu Tân Yên; Khai thác hầm lò từ mức +30-:-LV khu Tràng Lương; Khai thác tận thu lộ vỉa khu Tràng Khê và Hồng Thái...)

Công tác an toàn vệ sinh lao động được cả hệ thống chính trị tại Công ty than Hồng Thái -TKV tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức người lao động; nâng cao công tác tự kiểm tra, dự báo các nguy cơ mất an toàn và biện pháp phòng tránh của cán bộ kiểm tra và cán bộ cấp phân xưởng. Do đó, trong  5 tháng đầu năm 2017 công tác an toàn cơ bản được kiểm soát, đặc biệt không để xảy ra sự cố công trình và tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trong công tác tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật, Công ty than Hồng Thái - TKV đã thường xuyên cập nhật hiện trường, tăng cường giám sát chỉ đạo các đường găng; quyết liệt trong khâu chỉ đạo sản xuất sản xuất; chuẩn bị đầy đủ thủ tục, biện pháp thi công; diện sản xuất đảm bảo không để ách tắt sản xuất.

Mặc dù trong điều kiện địa chất phức tạp, các vỉa than có độ dốc lớn, mỏng gây khó khăn trong việc áp dụng công nghệ khai thác mới, nhưng trong những năm qua Công ty đã nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng phù hợp với điều kiện địa chất các vỉa dốc và mỏng. Hiện tại Công ty đang áp dụng thành công công nghệ khai thác giàn chống 2ANSH và công nghệ khai thác lò chợ bằng giàn mềm ZRY; cùng Viện KHCN mỏ và phối hợp với Công ty than Khe Chàm - TKV triển khai áp dụng thử nghiệm hóa chất đông cứng than để gia cường các vị trí tụt lở trong thi công. Duy trì được tính ổn định của hệ thống thông tin liên lạc, truyền mạng cáp quang, cung cấp điện lưới 35/6kV,trạm phân phối 6kV, các trạm biến áp khu vực, khí nén và hệ thống thiết bị công trình vận tải trong và ngoài hầm lò đáp ứng được yêu cầu sản xuất....

Đồng bộ các giải pháp

Quý II/2017, nhận định điều kiện thời tiết khó lường ngay từ đầu quý Công ty than Hồng Thái - TKV tăng cường công tác chỉ đại điều hành sản xuất linh hoạt khi điều kiện thời tiết thuận lợi, phấn đấu sản xuất than nguyên khai hầm lò 348.000 tấn; Mét lò đào mới 3.245 mét; Tiêu thụ than 331.568  tấn; Tổng doanh thu 297,7  tỷ đồng; Thu nhập bình quân 10,7 triệu đ/ng-tháng... 

Để đạt được những mục tiêu trên, Công ty than Hồng Thái - TKV tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất hợp lý: bố trí các phương tiện vận tải; giảm chi phí theo khối lượng công việc phát sinh trong sản xuất; đảm bảo thông suốt, phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu, các công đoạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công tại hiện trường để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong công tác an toàn, Công ty than Hồng Thái - TKV tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động về công tác an toàn. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm AT-VSLĐ, với mục tiêu năm 2017 không có tai nạn và sự cố nghiêm trọng; số vụ tai nạn nặng, nhẹ giảm so với năm 2016.

Tiếp tục làm việc với Viện KHCN mỏ nghiên cứu công nghệ áp dụng cho vỉa 22 khu Tràng Khê II, III phù hợp với điều kiện địa chất của vỉa mỏng và dốc; Rà soát năng lực thoát nước mỏ, kiểm tra và bổ sung các công trình phục vụ tách nước vào mùa mưa; giám sát việc kiểm soát khí, gió mỏ.

Kiểm tra duy trì KTCB, quản lý vận hành thiết bị theo đúng quy trình, quy định; rà soát hệ thống cung cấp điện, lắp đặt thiết bị thi công, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống dập bụi; làm tốt công tác chuẩn bị vật tư dự phòng...

Phát huy tinh thần “Kỷ luật đồng tâm” của người thợ mỏ, Công ty than Hồng Thái - TKV sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

PHAN THANH DŨNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động