RSS Feed for Thềm lục địa Việt Nam Thứ bảy 10/06/2023 06:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
HLJOC vận hành giàn đầu giếng TGT-H5 mỏ Tê GiácTrắng

HLJOC vận hành giàn đầu giếng TGT-H5 mỏ Tê GiácTrắng

Ngày 9/3, Honeywell Việt Nam cho biết: HPS - Nhánh Giải pháp Tự động hóa Quá trình (mã giao dịch trên sàn NYSE:HON) thuộc Tập đoàn này đã được chọn cung cấp công nghệ và giải pháp quản lý cho giàn khoan dầu khí thứ ba ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.
Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước: Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”, lần đầu tiên đã xác định được tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.
Lần đầu tiên xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic

Lần đầu tiên xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic

Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Dự án “Đánh giá tiềm năng Dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Đây là dự án do Viện Dầu khí Việt Nam chủ trì thực hiện, có nhiều đóng góp giá trị cho khoa học địa chất dầu khí.
Phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm thềm lục địa Việt Nam

Phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm thềm lục địa Việt Nam

Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, đã phát hiện dòng dầu công nghiệp trong trầm tích Oligocene tại giếng khoan thăm dò Cá Tầm, với lưu lượng khi thử vỉa ổn định trên 2.000 thùng dầu/ngày, tại lô 09-3/12 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.
1 2
Phiên bản di động