RSS Feed for Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 01:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

 - Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước: Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”, lần đầu tiên đã xác định được tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Thủ tướng điều chỉnh lại Kế hoạch 5 năm của PVN
Mỏ Cá Voi Xanh sẽ cho dòng khí đầu tiên vào năm 2021
PVN đưa thêm năm mỏ mới vào khai thác

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án. (Ảnh: VPI)

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển vừa tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước, để nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”.

TS. Phan Ngọc Trung, Viện trưởng VPI, Chủ nhiệm Dự án cho biết, kết quả nghiên cứu của Dự án đã chính xác hóa cấu trúc, làm rõ việc hình thành, tích tụ và phân bố dầu khí, lần đầu tiên xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Dự án đã cung cấp các dữ liệu phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, các giải pháp quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên môi trường biển của Nhà nước một cách khoa học, hiệu quả; góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng.

Trên cơ sở xử lý và minh giải một khối lượng lớn tài liệu, số liệu khảo sát địa chất - địa vật lý, tổng hợp từ các tiểu dự án đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 8 bể trầm tích của Việt Nam, Dự án đã đánh giá tổng thể về tiềm năng dầu khí toàn thềm và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Dự án đã chính xác hóa cấu trúc và xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic trên toàn bộ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam. Cấu trúc địa chất của các bể trầm tích, đới, vùng, cấu tạo và bẫy chứa đã được chính xác hóa bằng các số liệu mới; ứng dụng công nghệ, trang thiết bị, phần mềm minh giải tài liệu hiện đại, có độ tin cậy và chính xác cao.

Dự án đã xác lập và phân chia khu vực nghiên cứu thành 5 cấp độ triển vọng về dầu và khí. Số lượng, khối lượng, các loại sản phẩm khoa học công nghệ chính của Dự án đều đạt và vượt so với Đề cương đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, dự án đã xây dựng được bộ bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 cho toàn bộ thềm lục địa và vùng biển Việt Nam, gồm: 5 bản đồ cấu tạo, 4 bản đồ đẳng dày, 2 bản đồ đá mẹ và mức độ trưởng thành, 1 bản đồ phân vùng kiến tạo, 1 bản đồ các cấu tạo triển vọng và tiềm năng dầu khí, 4 bản đồ tập hợp cấu tạo triển vọng, 1 bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước Chu Phạm Ngọc Hiển kết luận: Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đã đạt được kết quả rất có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như thực tiễn trong lĩnh vực Dầu khí; với khối lượng công việc và tài liệu hết sức đồ sộ, các tác giả đã tổng hợp đánh giá công phu và toàn diện cũng như xác định được tiềm năng dầu khí, cấu tạo triển vọng, làm sáng tỏ được bức tranh địa chất, địa vật lý về các bể trầm tích của thềm lục địa Việt Nam.

Theo ông Hiển, Dự án đã thực hiện theo đúng trình tự nội dung được phê duyệt, sử dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến, phù hợp với thông lệ, quy chuẩn quốc tế, đảm bảo độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Sản phẩm của Dự án có thể sử dụng cho các đề án, dự án nghiên cứu sau này không chỉ thuộc lĩnh vực dầu khí mà còn các lĩnh vực khác về tài nguyên biển và hải đảo của Việt Nam.

Hội đồng cũng lưu ý các tác giả hoàn thiện thêm một số chi tiết cụ thể để bàn giao kết quả Dự án cho Ban chỉ đạo Nhà nước theo đúng thủ tục.

Hội đồng đã tiến hành đánh giá chấm điểm theo quy định và thống nhất chấm Dự án đạt điểm xuất sắc (90,45 điểm).

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động