RSS Feed for Lần đầu tiên xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 15/04/2024 12:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên xác định ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic

 - Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Dự án “Đánh giá tiềm năng Dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Đây là dự án do Viện Dầu khí Việt Nam chủ trì thực hiện, có nhiều đóng góp giá trị cho khoa học địa chất dầu khí.

Tìm giải pháp gia tăng sản lượng khai thác mỏ Sông Đốc
Phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm thềm lục địa Việt Nam
Đánh giá tiềm năng dầu khí vùng trũng An Châu

TS. Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải một số kết quả chính đạt được của Dự án "Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam"

TS. Phan Ngọc Trung - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, chủ nhiệm Dự án, cho biết, Dự án đánh giá tiềm năng dầu khí theo 4 cấp độ: bể trầm tích, hệ thống dầu khí, play, cấu tạo triển vọng. Kết quả nghiên cứu của Dự án đã làm rõ việc hình thành, tích tụ và phân bố dầu khí, xây dựng được một cơ sở dữ liệu khoa học, đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Lần đầu tiên ranh giới giữa các bể trầm tích Cenozoic được xác định trên cơ sở xử lý, minh giải một khối lượng lớn tài liệu, số liệu khảo sát địa chất - địa vật lý, với đầy đủ các luận cứ khoa học và độ tin cậy, nhằm định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia.

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” do Viện Dầu khí Việt Nam chủ trì thực hiện thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/3/2006 theo Quyết định số 47/2006/QĐ - TTg.

Trên cơ sở đó, Viện Dầu khí Việt Nam đã thực hiện 7 đề tài nhánh “Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí” của 8 bể trầm tích (Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn sơn, Malay - Thổ Chu - Phú Quốc, Trường Sa - Tư Chính - Vũng Mây) và Đề tài tổng hợp chung “Đánh giá tổng thể về tiềm năng dầu khí toàn thềm và định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí”.

Dự án đã xây dựng được bộ bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 cho toàn bộ thềm lục địa và vùng biển Việt Nam, gồm: 5 bản đồ cấu tạo, 4 bản đồ đẳng dày, 2 bản đồ đá mẹ và mức độ trưởng thành, 1 bản đồ phân vùng kiến tạo, 1 bản đồ các cấu tạo triển vọng và tiềm năng, 4 bản đồ tập hợp cấu tạo triển vọng, 1 bản đồ phân vùng triển vọng dầu khí.

Theo Viện Dầu khí Việt Nam, đây là bộ bản đồ lần đầu tiên được xây dựng khá đồng bộ, đầy đủ và tương đối hoàn chỉnh trên cơ sở tổng hợp, liên kết hàng loạt bản đồ tương ứng ở tỷ lệ lớn hơn (1:200.000 - 1:500.000) của các bể trầm tích, đáp ứng được yêu cầu quy hoạch và quản lý tài nguyên, môi trường biển trong những năm trước mắt và lâu dài.

Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để Viện Dầu khí Việt Nam đề xuất cụ thể phương hướng triển khai công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong thời gian tới, ưu tiên tại các vùng có triển vọng cao, triển vọng khá về dầu và khí ở các bể trầm tích trên thềm lục địa và vùng biển Việt Nam.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động