RSS Feed for tác kinh doanh Thứ ba 06/06/2023 09:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Sơn La đưa công tác dịch vụ khách hàng đi vào chiều sâu

PC Sơn La đưa công tác dịch vụ khách hàng đi vào chiều sâu

Giải quyết nhu cầu của khách hàng tại phòng giao dịch theo cơ chế "một cửa”, kiên quyết xử lý hiện tượng cán bộ công nhân gây phiền hà, sách nhiễu với khách hàng… là một trong những giải pháp mà Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đang tích cực thực hiện nhằm đưa công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng năm 2014 thực sự đi vào chiều sâu.
EVN HANOI thực hiện chế độ "một cửa" trong giao dịch khách hàng

EVN HANOI thực hiện chế độ "một cửa" trong giao dịch khách hàng

Ngày 10/4, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2013, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
Tạo đột phá kinh doanh từ chủ trương "Tối ưu hóa chi phí"

Tạo đột phá kinh doanh từ chủ trương "Tối ưu hóa chi phí"

Phát biểu tại Hội nghị "Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2014", Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định: Nếu muốn thực hiện tốt công tác đầu tư, xây dựng, sản xuất nói chung, cũng như thực hiện thành công chủ đề năm 2014 là "Tối ưu hóa chi phí và điện cho miền Nam" nói riêng, thì công tác kinh doanh phải "tạo được những đột phá căn bản" làm động lực cho các hoạt động khác.
Dịch vụ khách hàng của EVN NPC trên đường đổi mới

Dịch vụ khách hàng của EVN NPC trên đường đổi mới 1

Năm 2013, với việc kinh doanh có lãi, công tác dịch vụ khách hàng có bước đổi mới căn bản về chất, công tác đầu tư xây dựng có nhiều giải pháp đột phá, hoàn thành nhiều công trình quan trọng... Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
EVN tăng cường công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

EVN tăng cường công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Ngày 12/6/2013, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và Đoàn Thanh niên 5 Tổng công ty gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành Lễ ký kết phối hợp hoạt động Đoàn về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVNCPC

Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng EVNCPC

Để kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 949/CT-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2013, sáng ngày 11/6/2013, Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.
Phiên bản di động