RSS Feed for PVN tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 04:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo Nghị định, mục tiêu hoạt động của PVN là phát triển thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao; trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là: thăm dò khai thác dầu khí, lọc-hoá dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

>> "PVN hoạt động có hiệu quả với mô hình mới"
>> Vai trò của Petrovietnam trong nền kinh tế đất nước hiện nay

Thăm dò, khai thác dầu khí là lĩnh vực kinh doanh chính của PVN

Theo Nghị định, PVN có các chức năng, nhiệm vụ sau: Tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết các hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân; tiến hành các hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí; tổ chức quản lý, giám sát công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí trên cơ sở hợp đồng với các nhà thầu dầu khí, với công ty con và với các tổ chức, cá nhân khác; trực tiếp sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật; đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn Nhà  nước tại công ty con, công ty liên kết...

PVN được Nhà nước giao quyền thăm dò, khai thác tài nguyên dầu khí trên toàn bộ lãnh thổ, vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ký kết hợp đồng dầu khí với các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí ở Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí và các quy định khác của pháp luật.

PVN có nghĩa vụ khai thác hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, bảo vệ tài nguyên môi trường và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến khai thác nguồn tài nguyên quốc gia theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại PVN và vốn PVN tự huy động; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của PVN trong phạm vi số tài sản của PVN; định kỳ đánh giá lại tài sản của PVN theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu hoạt động của PVN: Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại PVN và vốn đầu tư của PVN tại doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao; Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

Phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao; trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là thăm dò khai thác dầu khí, lọc-hoá dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao; trong đó, thăm dò khai thác dầu khí là lĩnh vực kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học, công nghệ đào tạo; có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế làm nòng cốt để ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả và bảo đảm an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước.

Ngành, nghề kinh doanh chính của PVN là nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, khí hoá than, làm dịch vụ về dầu khí ở trong và ngoài nước; kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hoá phẩm dầu khí; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hóa dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hóa dầu...

Theo Nghị định, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của PVN gồm có: Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; bộ máy giúp việc, Ban Kiểm soát nội bộ.

Trong đó, Hội đồng thành viên PVN là đại diện chủ sở hữu Nhà nước trực tiếp tại PVN; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước tại PVN và đối với các công ty con do PVN đầu tư 100% vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của PVN tại các doanh nghiệp khác.

Hội đồng thành viên PVN có quyền nhân danh PVN để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của PVN, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đã phân công cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện quy định tại Điều lệ này.

Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu Nhà nước, trước pháp luật về mọi hoạt động của PVN và về các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho PVN và chủ sở hữu Nnước, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này.

Hội đồng thành viên PVN có 7 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên không quá năm 5 năm.

Vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là 177.628.383.625.944 đồng.

Văn bản số: 149/2013/NĐ-CP, ngày 31/10/2013.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Những tướng bại trận dưới tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp
‘Trái đắng’ từ Mùa xuân Arập
Trung Quốc đang sửa sai sách lược trên Biển Đông?
Việt Nam và nỗi ám ảnh của biệt đội "Chồn hoang" Mỹ
Ván cờ chiến lược Biển Đông của Việt Nam
"Giấc mơ Trung Hoa": Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động